Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Jiří Štrébl

Jiří Štrébl

JS

  O posta­vě

„Má posta­va se jme­nu­je Zdeněk Poláček a je to muž, kte­rý když byl mlad­ší, tak měl ambi­ce, byl vtip­ný a zábav­ný, ale jakmi­le se zabyd­lel na ves­ni­ci, tak veš­ke­ré ambi­ce a ide­á­ly skon­či­ly. Jakoby tím usa­ze­ním pro něj všech­no skon­či­lo a on je vlast­ně už smí­ře­ný s tím, že se mu v živo­tě nic nepři­ho­dí. Jenže do ves­ni­ce se při­stě­hu­je mla­dá krás­ná žena, kte­rá se mu samo­zřej­mě zalí­bí a on se jí začne veli­ce nepa­t­řič­ným způ­so­bem dvo­řit. Já jsem si ho cha­rak­te­ri­zo­val jako člo­vě­ka, ke kte­ré­mu když bude­te tři­cet let cho­dit na návště­vu, tak vám pokaž­dé pus­tí stej­nou pís­nič­ku.“

Jak se mu pra­co­va­lo s mla­dým tvůr­čím tri­em

„Mně se s nimi pra­co­va­lo veli­ce dob­ře. Oni mě navíc zna­li z mno­ha rolí z diva­dla, což bylo pří­jem­né, pro­to­že to se dnes pří­liš nedě­lá, že by tele­viz­ní a fil­mo­ví reži­sé­ři obje­vo­va­li nové tvá­ře v diva­dle, tak­že celá ta spo­lu­prá­ce byla vel­mi pří­jem­ná. A samot­né natá­če­ní bylo vel­mi fajn, pro­to­že ten štáb byl oprav­du vstříc­ný.“

Co bylo pro něj na natá­če­ní nej­těž­ší

„To co para­dox­ně u natá­če­ní nikdy nebý­vá. Většinou když natá­čí­te zimu, tak ji natá­čí­te, když je vedro, a když natá­čí­te kou­pá­ní, tak natá­čí­te v říj­nu a jste úpl­ně zmrz­lí. A tady se sta­lo to, co já jsem ješ­tě nikdy neza­žil, že jsme toči­li film o úmor­ném létu a ono bylo sku­teč­ně extrém­ní vedro. Točili jsme na poli a na pří­mém slun­ci 8 hodin den­ně, tak­že to bylo vlast­ně nej­těž­ší, pro­to­že to natá­če­ní samo o sobě bylo nesmír­ně pří­jem­né. Takže nej­vět­ší nepří­tel bylo sku­teč­ně to vedro.“

 Jaký má vztah k horo­rům

„Jako vel­mi mla­dý jsem horo­ry měl rád, pak jsem je tak nějak zavr­hl a teď čím jsem star­ší, tím více jsem smíř­li­věj­ší, tak­že se k nim vra­cím a mám je rád.“ 


  • Past - tragický příběh herečky Jiřiny Štěpničkové16. února 2020 Past - tragický příběh herečky Jiřiny Štěpničkové V pražském Divadle na Vinohradech si herečka Jiřina Štěpničková nepřipadá na počátku padesátých let příliš obsazovaná. Před válkou byla známou filmovou hvězdou díky významným filmovým […] Posted in TV Recenze
  • Tisková konference k filmu PAST12. února 2020 Tisková konference k filmu PAST Po včerejší novinářské projekci filmu Past proběhla krátká tisková konference za účasti scénáristy a režiséra Viktora Polesného a herců. Film Past vypráví příběh herečky Jiřiny […] Posted in Filmové premiéry
  • Bez vědomí - (1. a 2. díl) - návrat Marie do ČSSR není až tak snadný!17. listopadu 2019 Bez vědomí - (1. a 2. díl) - návrat Marie do ČSSR není až tak snadný! První dva díly seriálu Bez vědomí šly dnes na HBO, tak trocha recenze neuškodí. Ivan Zachariáš patři mezi velkou budoucnost český režisérů. Jeho krátká mini série Pustina, kterou spolu […] Posted in TV Recenze
  • Bez vědomí17. listopadu 2019 Bez vědomí 1989. Sovětské impérium slábne. Marie a Viktor se po 12 letech vracejí z londýnského exilu do Prahy. Věří, že vítr změn začne brzy vát i tady. Jenže místo toho Viktor záhadně zmizí a Marie […] Posted in Spoilery
  • Bez vědomí - další hit HBO od Ivana Zachariáše13. listopadu 2019 Bez vědomí - další hit HBO od Ivana Zachariáše Seriál Bez vědomí bude mít premiéru 30 let od Sametové revoluce. Režisér Ivan Zachariáš nám tentokrát připravil seriál o roku 1989, kdy se po dlouhé době vrací do ČSSR houslistka Marie, […] Posted in Trailery
  • Lída Baarová19. června 2019 Lída Baarová Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána do berlínských filmových ateliérů Babelsberg, považovaných za evropský Hollywood. Po počátečních potížích nakonec okouzlí i davy fanoušků […] Posted in Galerie
  • Zlatý podraz - Ve filmu ožívají kromě výborných sportovních úspěchů i obyčejné lidské osudy.25. října 2018 Zlatý podraz - Ve filmu ožívají kromě výborných sportovních úspěchů i obyčejné lidské osudy. Ve filmu „Zlatý podraz“  je zachycen osud mladého basketbalisty Františka, který trénuje  v průběhu  II. světové války pod vedením trenéra Valenty. Pro Františka je trenér velký životní […] Posted in Filmové recenze
  • Zlatý podraz hraje s diváky férově19. října 2018 Zlatý podraz hraje s diváky férově Na včerejší tiskové konferenci představili tvůrci nový film „Zlatý podraz“, kde se  hlavní hrdina musí popasovat s velkou sportovní výhrou i zásadními životními prohrami. Příběh se odvíjí […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Zlatý podraz24. září 2018 Zlatý podraz Již Příběh začíná v dramatickém roce 1938. Mladí Čechoslováci se na táboře YMCA učí od amerických mormonů vedených trenérem Johnem Trusilem hrát basketbal. Domluvil jim to trenér národního […] Posted in Spoilery
  • Úžasné stavby sportovních hal pro film Zlatý podraz24. září 2018 Úžasné stavby sportovních hal pro film Zlatý podraz Český film Zlatý podraz režiséra Radima Špačka vypráví příběh o lásce, přátelství a naději. Dvě historické haly musel postavit architekt Jiří Sternwald pro film Zlatý podraz. Ta první […] Posted in Filmové a televizní aktuality

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,47138 s | počet dotazů: 236 | paměť: 51775 KB. | 22.10.2021 - 04:32:14