Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Jiří Strach představí ve Varech svůj nový tým kriminalistů

Jiří Strach představí ve Varech svůj nový tým kriminalistů

Labyrint III
Labyrint III

edm nových dílů seri­á­lu Labyrint čeká na divá­ky v již tře­tím pokra­čo­vá­ní kri­mi­nál­ky Jiřího Stracha. Hlavním moti­vem nad­chá­ze­jí­cí série bude vyšet­řo­vá­ní něko­li­ka vražd pro­po­je­ných nábo­žen­skou tema­ti­kou. Jak kon­krét­ně vstou­pí víra do děje a kdo bude vraž­dy vyšet­řo­vat, pro­zra­dí reži­sér a her­ci Denisa Nesvačilová a Petr Stach v Domě ČT v Karlových Varech ve stře­du 4. čer­ven­ce v 17.00 hodin.

Sedmdesát sedm natá­če­cích dnů, bez­má­la stov­ka loka­cí na již­ní Moravě, ve východ­ních Čechách nebo v rakous­kém Hardeggu, desít­ky spe­ci­ál­ních rekvi­zit a více než osm­de­sát her­ců - to je bilan­ce tře­tí série, v níž tvůr­ci zužit­ko­va­li zku­še­nos­ti ze všech před­cho­zích dílů. Každý z nich při­tom při­lá­kal k obra­zov­kám v prů­mě­ru mili­on lidí. „Chceme divá­ky opět strh­nout na svo­ji stra­nu a nedo­vo­lit, aby vyne­cha­li byť jedi­ný díl,“ říká reži­sér Jiří Strach a při­po­mí­ná, že i ten­to­krát kaž­dý díl posu­nu­je děj pří­bě­hu dál, ale odha­le­ní celé záplet­ky nelze oče­ká­vat dří­ve, než v závě­ru posled­ní epi­zo­dy. „Labyrint je v našich kon­či­nách prů­kop­ní­kem v žán­ru kri­mi thrille­ru na pokra­čo­vá­ní,“uvá­dí vedou­cí pro­jek­tu David Ziegelbauer a zdů­raz­ňu­je: „Bereme to jako výzvu a tře­tí sérii jsme kon­stru­o­va­li tak, aby jed­not­li­vé čás­ti seri­á­lu v divá­cích vyvo­lá­va­ly až fyzic­ky boles­ti­vou tou­hu po dal­ším pokra­čo­vá­ní.“

Kromě pro­pra­co­va­né­ho napí­na­vé­ho pří­bě­hu ode­hrá­va­jí­cí­ho se na mno­ha atrak­tiv­ních loka­cích sli­bu­jí tvůr­ci také celou řadu oblí­be­ných her­ců - od Jiřího Langmajera, Miroslava Donutila, přes Veroniku Freimanovou, Jitku Čvančarovou, Veroniku Žilkovou až po Davida Švehlíka nebo Vladimíra Kratinu. Mezi kom­par­zis­ty opět nechy­bí odbor­ní­ci – poli­cis­té, poli­cej­ní tech­ni­ci a kaska­dé­ři. „Herci, pří­běh, loka­ce a k tomu režie Jiřího Stracha povzná­še­jí pomy­sl­nou chuť Labyrintu do špič­ko­vé tele­viz­ní gastro­no­mie,“ uza­ví­rá kre­a­tiv­ní pro­du­cent­ka Jiřina Budíková.

Beseda k tře­tí sérii Labyrintu se koná v Domě ČT v Karlových Varech ve stře­du 4. čer­ven­ce v 17 hodin.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Wimbledon - den první4. července 2017 Wimbledon - den první 11. hodinové video o tom, co všechno se událo v první dnu tenisového Wimbledonu. https://youtu.be/2wxlNobuALY Posted in Tenis
  • Traumatologie23. června 2020 Traumatologie Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Nové plakáty k Godzilla vs. Kong.8. března 2021 Nové plakáty k Godzilla vs. Kong. Nové plakáty k Godzilla vs. Kong. Posted in Krátké filmové aktuality
  • Nezlomný - 55 %19. ledna 2015 Nezlomný - 55 % Louis Zamperini se jako mladý a nadějný atlet dostane na Olympijské hry do Berlína. Jeho výkon sice není na medaili, ale svým strhujícím závěrečným finišem zaujme diváky, i samotného […] Posted in Filmové recenze
  • Jiří Pomeje ♥ 13.12.1964 † 26.2.201926. února 2019 Jiří Pomeje ♥ 13.12.1964 † 26.2.2019 Je tomu 54 let, co se narodil jeden z herců z nejvíce charismatickým hlasem Jiří Pomeje. Jeho dvorním hercem, kterého daboval, byl Jean-Claude Van Damme. Jeho hlas zazněl i pro herce […] Posted in Profily osob
  • VÁCLAV NEUŽIL (1979)1. října 2014 VÁCLAV NEUŽIL (1979) Narodil se v Plzni. Po absolvování JAMU v Brně působil na těchto brněnských scénách: Divadlo pro děti a mládež Polárka, Národní divadlo Brno, Divadlo v 7 a půl a HaDivadlo. Od roku 2006 je […] Posted in Profily osob
  • Šéf DC Comics filmů Walter Hamada vyvrátil, že by se...24. srpna 2020 Šéf DC Comics filmů Walter Hamada vyvrátil, že by se... Šéf DC Comics filmů Walter Hamada vyvrátil, že by se (aktuálně) chystala hraná celovečerní adaptace komiksu Superman: Red Son, která pojednává o alternativní realitě kde Superman […] Posted in Krátké filmové aktuality
  • ZTRACENO V PŘEKLADU24. března 2004 ZTRACENO V PŘEKLADU Bob Harris (Bill Murray) a Charlotte (Scarlett Johansson) jsou dva Američani v Tokiu. Bob je filmová hvězda, která má ve městě natáčet reklamu na whiskey, zatímco Charlotte je mladá žena, […] Posted in Filmové premiéry
  • Základní instinkt12. prosince 2007 Základní instinkt Díky rostoucímu zájmu bulvárních plátků o kulturní vzdělávání občanů, jsem si mohl před pár dny u novinového stánku koupit filmové dvd s thrillerem, tak […] Posted in Recenze
  • Ráj mrtvých dětí ze série Seinbachová a Wagner4. března 2019 Ráj mrtvých dětí ze série Seinbachová a Wagner Ráj mrtvých dětí je brilantně napsaná detektivka zasazená do prostředí, kde bychom zákulisí zločinu moc nečekali, spíše naopak, a o to víc vás pak překvapí nečekaným rozuzlením […] Posted in Recenze knih

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,93145 s | počet dotazů: 237 | paměť: 56541 KB. | 29.06.2022 - 15:59:08