Kritiky.cz > Profily osob > JIŘÍ SCHMITZER (1949), role Vlastimil

JIŘÍ SCHMITZER (1949), role Vlastimil

SCHMITZER

Oceňovaný fil­mo­vý, diva­del­ní a tele­viz­ní herec Jiří Schmitzer pochá­zí z Prahy. Po absol­vo­vá­ní DAMU půso­bil v 70. letech v Činoherním stu­diu v Ústí nad Labem a v 80. letech v praž­ském Studiu Ypsilonka. Ve fil­mu debu­to­val v roce 1967 ve slav­ném Kinoautomatu: Člověk a jeho dům. Hrál v divác­ky popu­lár­ních fil­mech, např.: po boku své­ho otce Jiřího Sováka v kome­dii Marečku, podej­te mi pero! (1976), v Hrabalových adap­ta­cích Postřižiny (1980) a Slavnosti sně­že­nek (1983) či v kome­dii Vesničko má stře­dis­ko­vá (1985) nebo v tele­viz­ních seri­á­lech, např.: Chalupáři (1975) či napo­sle­dy Most! (2019). Vytvořil cha­rak­ter­ní role, např. v psy­cho­lo­gic­kém dra­ma­tu Bumerang (1996) a v dra­ma­tu Zdivočelá země (1997, TV seri­ál 1997 - 2012), díla vznik­ly pod­le lite­rár­ních před­loh a scé­ná­ře spi­so­va­te­le Jiřího Stránského. Třikrát byl oce­něn pres­tiž­ní soš­kou Český lev za hlav­ní role ve fil­mech: Bumerang, tragi­ko­me­die Kráska v nesná­zích (2006) a psy­cho­lo­gic­ké dra­ma Jako nikdy (2013). Jiří Schmitzer je také úspěš­ný pís­nič­kář zná­mý svý­mi pře­váž­ně komic­ký­mi tex­ty.


Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,10865 s | počet dotazů: 212 | paměť: 50230 KB. | 11.04.2021 - 21:32:33