Kritiky.cz > Profily osob > Jiří Ornest

Jiří Ornest

Jiří Ornest (27. září 1946 Praha – 9. dub­na 2017 Praha) byl čes­ký herec, reži­sér a pře­kla­da­tel, nosi­tel ceny Alfréda Radoka z roku 1996.

Pocházel ze zná­mé čes­ké diva­del­nic­ké rodi­ny, strýc Jiří Orten byl čes­ký bás­ník, dru­hý strýc Zdeněk Ornest byl herec, jeho otec Ota Ornest diva­del­ní reži­sér, také jeho mat­ka Jarmila Smejkalová byla hereč­ka.

Po stu­di­ích na praž­ské DAMU byl v letech 1968–1990 v angaž­má v praž­ském Divadle E. F. Buriana. Od roku 1990 půso­bil v Divadle Na zábrad­lí. Po celý život se také věno­val růz­ným for­mám alter­na­tiv­ní­ho diva­dla. Jednalo se o her­ce, kte­rý také rád vystu­po­val v sati­ric­kých pořa­dech, v České tele­vi­zi se napří­klad jed­na­lo o recesisticko–satirický pořad Dvaadvacítka. Také hrál v seri­á­lu Zázraky živo­ta.


Detaily o článku Jiří Ornest

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,43182 s | počet dotazů: 217 | paměť: 50037 KB. | 11.04.2021 - 20:49:58