Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Krátké aktuality > Jiří Mádl a Tereza Ramba si zahrají hlavní role v české...

Jiří Mádl a Tereza Ramba si zahrají hlavní role v české...

Jiří MádlTereza Ramba si zahra­jí hlav­ní role v čes­ké kome­dii Deníček moder­ní­ho fot­ra scé­náris­ty a reži­sé­ra Jana Haluzy (První akč­ní hrdi­na). Natáčení začne v čer­ven­ci, pre­mi­é­ra by se měla usku­teč­nit 21. 1. 2021......
Hlavní hrdi­no­vé fil­mu Nataša (Tereza Ramba) a Dominik (Jiří Mádl) se neplá­no­va­ně sta­nou rodi­či. Nataša, úspěš­ná desig­nér­ka hra­ček pro děti, doká­že rodi­nu lépe finanč­ně zabez­pe­čit, a tak se dohod­nou, že hlav­ní část péče o novo­ro­zen­ce pře­vez­me jako otec na mateřs...ké dovo­le­né Dominik. Ten při­stu­pu­je k úko­lu s poně­kud naiv­ní před­sta­vou, že mu poskyt­ne dosta­tek času napsat koneč­ně kni­hu, kte­rou dlou­ho plá­nu­je. Chyba láv­ky! Dominik musí vyna­lo­žit veš­ke­rou vyna­lé­za­vost, aby během prv­ní­ho roku vůbec zvlád­nul péči o malé­ho Čeňka, z níž se chví­le­mi stá­vá boj o pře­ži­tí. Díky sou­ži­tí s malým člo­víč­kem však také obje­ví, kolik podob může mít lás­ka…..

Zobrazit víc

Na obrázku může být: 2 people, people standing , outdoor a water

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,50698 s | počet dotazů: 223 | paměť: 54219 KB. | 28.01.2022 - 20:16:53