Jiří Langmajer – Jíra

word image 270

Petr Kolečko se ten­to­krát oci­tl i v roli reži­sé­ra. Byl jste s jeho „výko­nem“ jako zku­še­ný herec spo­ko­je­ný?

Byl. Naše spo­leč­ná prá­ce jako reži­sé­ra a jeho her­ce na fil­mu Přes prs­ty byla jen logic­kým vyús­tě­ním naší dosa­vad­ní vel­mi úspěš­né spo­lu­prá­ce jako her­ce a jeho auto­ra. Před časem jsme s reži­sé­rem Vláďou Skorkou pod bed­li­vým dozo­rem pro­du­cen­ta Dana Strejce nato­či­li vele­ú­spěš­ný seri­ál Lajna, kde pro mě Petr Kolečko napsal v této chví­li už legen­dár­ní posta­vu hoke­jo­vé­ho tre­né­ra Luboše Hrouzka, čímž odstar­to­val naši inten­ziv­ní spo­lu­prá­ci a záro­veň křeh­ké kama­rád­ství.

Je váš Ruda Jíra ten, kdo dosta­ne v pří­bě­hu „přes prs­ty“?

Nejsem si tak jis­tý… Ta posta­va je vlast­ně Petrova před­sta­va o něm samot­ném, až mu bude stej­ně jako mně dnes. Roli Rudy mi psal „na tělo“, a tak v něm můžu zúro­čit své boha­té život­ní i pra­cov­ní zku­še­nos­ti. Přál bych si, aby i divá­ci vza­li koleč­kov­ský humor v Přes prs­tech za svůj. Koneckonců – dělá­me to celé s lás­kou a poko­rou hlav­ně pro ně.

Děj se ode­hrá­vá v beach volej­ba­lo­vém pro­stře­dí. Musel jste při natá­če­ní podá­vat spor­tov­ní výko­ny?

Nemusel.

Ve fil­mu kolem sebe máte spous­tu žen­ských postav. Jak jste „ladi­li“ ener­gie s před­sta­vi­tel­ka­mi hlav­ních rolí – Petrou Hřebíčkovou a Denisou Nesvačilovou?

Jsme už léta sla­dě­ní, tak­že to bylo bez prá­ce.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Rozhovor s Janem Hřebejkem15. srpna 2012 Rozhovor s Janem Hřebejkem Jeden z nejúspěšnějších českých režisérů a příležitostně také divadelní režisér. Mezi jeho divácky nejúspěšnější filmy patří: Šakalí léta, Pelíšky, Musíme si pomáhat (6 Českých lvů a […]
  • Rozhovor s Michalem Vieweghem14. srpna 2012 Rozhovor s Michalem Vieweghem V současnosti patří k nejúspěšnějším českým spisovatelům (mj. knihy Povídky o manželství a o sexu, Účastníci zájezdu, Román pro ženy, Zapisovatelé otcovský lásky, Báječná léta s Klausem, […]
  • Jiří Langmajer - Práce horníka vždy byla a bude velmi tvrdá a poctivá27. května 2018 Jiří Langmajer - Práce horníka vždy byla a bude velmi tvrdá a poctivá Jak byste představil svoji postavu? Hraji ředitele dolu, ve kterém se ta katastrofa odehrála, a který za ni byl také částečně zodpovědný. Režisér David Ondříček si přál, abych svoji […]
  • Rozhovor s Jiřím Langmajerem13. dubna 2017 Rozhovor s Jiřím Langmajerem Liší se nějak natáčení rodinné komedie například od natáčení dramatu? Je na place uvolněnější atmosféra nebo se vyskytnou dramata i při filmování lehčích žánrů? Já jsem žádné velké drama […]
  • Turné Vojtěcha Dyka a B-SIDE BANDU míří do karlínské haly Forum se speciálním hostem6. května 2017 Turné Vojtěcha Dyka a B-SIDE BANDU míří do karlínské haly Forum se speciálním hostem Po vyprodaných brněnských koncertech a vystoupeních v moravských městech směřuje Vojtěch Dyk a kapela B-SIDE BAND s bandleaderem Josefem Buchtou do Prahy. 10. května od 19.30 proběhne […]
  • Po čem muži touží - Ze zákulisí25. září 2018 Po čem muži touží - Ze zákulisí Natáčelo se v Praze, ale na závěr natáčení se štáb vydal do Hotelu Podlesí, ke kterému patří Pohádková vesnička.  Zde vznikaly scény výletu na kolech. V průběhu natáčení si museli herci […]
  • Po čem muži touží - Jak to začalo?25. září 2018 Po čem muži touží - Jak to začalo?  „Můj nápad vznikl z prosté nostalgie. Stýskalo se mi po filmech jako Na hromnice o den více nebo Tootsie a chtěl jsem si něco podobného vyzkoušet a zkusit natočit komedii. Byl to jen […]
  • Po čem muži touží - A co na to mužská část hereckého obsazení?25. září 2018 Po čem muži touží - A co na to mužská část hereckého obsazení? „Rozhodně ne,“ odporuje názoru svého hrdiny Jiří Langmajer. „Já si myslím, že ženský to mají těžší než chlapi. Mají toho víc na bedrech a víc toho snesou, to je vlastně dokázané, že […]
  • Tisková konference - seriál Neviditelní24. července 2014 Tisková konference - seriál Neviditelní Česká televize připravila pro své diváky nový třináctidílný seriál nazvaný Neviditelní, který bude od září nasazen na páteční večery od 20.00 hodin na ČT 1. Ve stylovém prostředí Muzea […]
  • Špunti na vodě - PROFILY HERCŮ13. dubna 2017 Špunti na vodě - PROFILY HERCŮ Jiří Langmajer Divadelní, filmový a televizní herec, rodák z Plzně. Do povědomí diváků poprvé výrazněji vstoupil už během studií na hudebně-dramatickém oboru na Pražské konzervatoři coby […]
Doporučujeme...