Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Jiří Langmajer – Jíra

Jiří Langmajer – Jíra

word image 270

Petr Kolečko se ten­to­krát oci­tl i v roli reži­sé­ra. Byl jste s jeho „výko­nem“ jako zku­še­ný herec spo­ko­je­ný?

Byl. Naše spo­leč­ná prá­ce jako reži­sé­ra a jeho her­ce na fil­mu Přes prs­ty byla jen logic­kým vyús­tě­ním naší dosa­vad­ní vel­mi úspěš­né spo­lu­prá­ce jako her­ce a jeho auto­ra. Před časem jsme s reži­sé­rem Vláďou Skorkou pod bed­li­vým dozo­rem pro­du­cen­ta Dana Strejce nato­či­li vele­ú­spěš­ný seri­ál Lajna, kde pro mě Petr Kolečko napsal v této chví­li už legen­dár­ní posta­vu hoke­jo­vé­ho tre­né­ra Luboše Hrouzka, čímž odstar­to­val naši inten­ziv­ní spo­lu­prá­ci a záro­veň křeh­ké kama­rád­ství.

Je váš Ruda Jíra ten, kdo dosta­ne v pří­bě­hu „přes prs­ty“?

Nejsem si tak jis­tý… Ta posta­va je vlast­ně Petrova před­sta­va o něm samot­ném, až mu bude stej­ně jako mně dnes. Roli Rudy mi psal „na tělo“, a tak v něm můžu zúro­čit své boha­té život­ní i pra­cov­ní zku­še­nos­ti. Přál bych si, aby i divá­ci vza­li koleč­kov­ský humor v Přes prs­tech za svůj. Koneckonců – dělá­me to celé s lás­kou a poko­rou hlav­ně pro ně.

Děj se ode­hrá­vá v beach volej­ba­lo­vém pro­stře­dí. Musel jste při natá­če­ní podá­vat spor­tov­ní výko­ny?

Nemusel.

Ve fil­mu kolem sebe máte spous­tu žen­ských postav. Jak jste „ladi­li“ ener­gie s před­sta­vi­tel­ka­mi hlav­ních rolí – Petrou Hřebíčkovou a Denisou Nesvačilovou?

Jsme už léta sla­dě­ní, tak­že to bylo bez prá­ce.


Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,64531 s | počet dotazů: 223 | paměť: 53504 KB. | 17.04.2021 - 02:07:37
X