Kritiky.cz > Profily osob > Jiří Chlumský (4. 7. 1958)

Jiří Chlumský (4. 7. 1958)

SpuntiNaVode

Vystudoval kated­ru doku­men­tár­ní tvor­by na praž­ské FAMU, po ško­le půso­bil jako asi­s­tent režie v Krátkém fil­mu Praha a exter­ně pra­co­val pro Československou tele­vi­zi. Jeho fil­mo­vým debu­tem byla kome­die Stůj, nebo se netre­fím (1998), v násle­du­jí­cích letech nato­čil něko­lik pohá­dek: Zmrazený Vasil (1993), Jediná na svě­tě (1995), Černokněžník (1997), O sva­teb­ní kraj­ce (2002), tele­viz­ních fil­mů: Hodiny od Fourniera (1995), Schůze (1999), Pán hra­du (1999) ad., tele­viz­ních seri­á­lů: Hop nebo trop (2004), Eden (2005), Místo v živo­tě (2006), Ošklivka Katka (2008), Kriminálka Anděl (2008), podí­lel se na divác­ky mimo­řád­ně úspěš­ných seri­á­lech Doktoři z Počátků či Ordinace v růžo­vé zahra­dě.

Filmografie

Stůj, nebo se netre­fím (1997), Konečná sta­ni­ce (2004), Prachy dělaj člo­vě­ka (2006), Nedodržený slib (2009), Martin a Venuše (2012), 7 dní hříchů (2012), Dvojníci (2016).

Webové strán­ky fil­mu Špunti na vodě


Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,16108 s | počet dotazů: 219 | paměť: 54499 KB. | 14.04.2021 - 09:53:29
X