Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > Jiří Bruder

Jiří Bruder

Jiří Bruder (13. dub­na 1928 v Praze - 31.května 2014) byl čes­ký herec.

Pocházel z umě­lec­ké rodi­ny, jeho tatí­nek byl her­cem a zpě­vá­kem ve Vinohradském kaba­re­tu, rov­něž oba jeho strý­co­vé byli zpě­vá­ky a muzi­kan­ty. Jeden ze strý­ců hrál na saxo­fon v orchest­ru Jaroslava Ježka. Jeho bra­tr je herec dabér a zpě­vák Stanislav Bruder (1933), se kte­rým byl v začát­cích čas­to v angaž­má. Během své základ­ní vojen­ské služ­by hrál v Armádním diva­dle spo­leč­ně s paní Jiřinou Jiráskovou, poznal zde i Jiřího Šlitra, o mno­ho let dří­ve než jej poznal Jiří Suchý.

S herec­tvím začí­nal v Divadle 5. květ­na, poté vystří­dal něko­lik dal­ších diva­del­ních a estrád­ních sou­bo­rů (např. Divadlo Jiřího Wolkera či Divadlo Paravan, Divadlo Na Fidlovačce), nako­nec bez­má­la 30 let půso­bil v Městských diva­dlech praž­ských (1963 – 1987) , i poz­dě­ji zde vystu­po­val jako host – nyní v Divadle ABC.

Jeviště ho láka­lo už od čas­ných mla­dých let. Hereckou ško­lu přes­to nevy­stu­do­val, vyu­čil se mecha­ni­kem psa­cích a počí­ta­cích stro­jů. Zároveň ved­le ško­ly zkou­šel kaba­ret a účin­ko­val v diva­del­ním kom­par­zu. Získal cen­né prak­tic­ké zku­še­nos­ti a poz­dě­ji slo­žil pro­fes­ní zkouš­ky před komi­sí.

Mezi jeho diva­del­ní úspě­chy beze­spo­ru pat­ří kanad­ský Montreal, kde spo­lu s kole­gou Lubomírem Lipským hrá­li klau­ny ve hře Revue z Bedny. I přes sil­nou kon­ku­ren­ci, mimo jiné v podo­bě slav­né­ho Kinoautomatu, skli­di­lo před­sta­ve­ní vel­ký úspěch. Následovaly dal­ší měsí­ce se stej­ným před­sta­ve­ním, ten­to­krát v Brazílii.

Zahrál si mno­ho desí­tek tele­viz­ních a fil­mo­vých pře­váž­ně drob­ných či epi­zod­ních rolí. Jedná se o výraz­né­ho kome­di­ál­ní­ho a výbor­né­ho dabin­go­vé­ho her­ce, což osvěd­čil napří­klad v ani­mo­va­mém seri­á­lu Simpsonovi nebo hla­sem, kte­rý pro­půj­čil Méďovi Béďovi, účin­ko­val i v seri­á­lu Tom a Jerry. Svůj hlas pro­půj­čil i zná­mé­mu fran­couz­ské­mu komi­ko­vi Bourvilovi. S Bourvilem je spo­je­na i jed­na pří­ho­da, kdy se při pre­mi­é­ře fil­mu Smolař s Bourvilem a Louis de Funesem obje­vil v úvod­ních titul­kách ved­le Františka Filipovského jako L. de Funese mís­to Bourvil - Jiří Bruder spo­je­ní Bourvil - Stanislav Bruder. Po odvy­sí­lá­ní teh­dy násle­do­va­lo množ­ství pokut a jiných posti­hů, ale Jiří Bruder prý vzká­zal: „Ať to tam necha­jí, vždyť je to pře­ce brá­cha!“ Překlep tam tedy zůstal a ješ­tě v roce 2004 jej tak vysí­la­la TV Nova

V roce 1996 se obje­vi­ly váž­né zdra­vot­ní pro­blémy, pod­stou­pil sérii těž­kých ope­ra­cí dol­ních kon­če­tin. Divadlo mu schá­ze­lo, po letech opět sta­nul na jeviš­ti Divadla ABC v men­ší roli ve hře Jezinky bez­in­ky. V pokro­či­lém věku tím­to před­sta­ve­ním uza­vřel svou boha­tou diva­del­ní kari­é­ru. Penzi trá­vil v dom­ku na praž­ském Smíchově.


Detaily o článku Jiří Bruder

  • Nesmrtelní Simpsonovi dostanou 33. a 34. řadu.5. března 2021 Nesmrtelní Simpsonovi dostanou 33. a 34. řadu. Nesmrtelní Simpsonovi dostanou 33. a 34. řadu. Posted in Krátké filmové aktuality
  • Simpsonovi - Bart's Not Dead (S30E01)4. října 2018 Simpsonovi - Bart's Not Dead (S30E01) První díl 30. sezony nám přinesl další rutinní epizodu. Kromě dvou nových hostujících herců (Gal Gadot a Emily Deschanel) není o co stát. Příběh je velmi jednoduchý, Bart splní výzvu […] Posted in TV Recenze
  • S30E01: Bart’s Not Dead4. října 2018 S30E01: Bart’s Not Dead Titulky na první epizodu 30. sezóny seriálu Simpsonovi. Titulky sedí na verzi: WEB.x264-TBS Díl pro vás přeložili: Andy, Kajasej, Jarys Stahujte z TVGuru.cz Posted in Titulky
  • S30E01: Bart's Not Dead30. září 2018 S30E01: Bart's Not Dead První ukázka z první epizody 30. sezóny seriálu Simpsonovi. V první epizodě budou hostovat herečky Emily Deschanel a Gal Gadot. https://youtu.be/EVls2DRzcwg Posted in Trailery
  • Homer volí na amerických volbách15. října 2016 Homer volí na amerických volbách Už se blíží americké volby. I Simpsonovi se volbám věnují. Podívejte se tedy, jak by volila její hlava rodiny. Homer. https://www.youtube.com/watch?v=xK_Ahtg5CxE Posted in Videa
  • The Simpsons - Monty Burns' Fleeing Circus - 60 %27. září 2016 The Simpsons - Monty Burns' Fleeing Circus - 60 % První Simpsonovi 28. sezóny měli premiéru, tak krátce zrecenzujeme, co nám přináší. Trocha laskavého humoru, trocha historie pana Burnse. A samozřejmě menší podzápletku, která příběh […] Posted in TV Recenze
  • Simpsonovi S28E0126. září 2016 Simpsonovi S28E01 Podívejte se na první gaučový gag 28. sezóny. https://www.youtube.com/watch?v=E8gDvbsYd0Q Posted in Videa
  • Jaroslav Kaňkovský4. června 2014 Jaroslav Kaňkovský Jaroslav Kaňkovský (1. ledna 1944 - 3.6.2014) byl český herec, moderátor a dabér. Pochází z herecké rodiny. Hodně daboval v německém kriminálním seriálu Kobra 11, nebo také známým tónem […] Posted in Profily osob
  • Ad Astra - Recenze - 65%16. září 2019 Ad Astra - Recenze - 65% Ke hvězdám. Přesněji řečeno latinsky Ad Astra. To je název nového filmu režiséra Jamese Graye, který má na kontě filmy jako Noc patří nám nebo Ztracené město Z. Tentokrát se vydáme na […] Posted in Filmové recenze
  • DRB: Údajně se uvažuje o opětovném odložení 25. bondovky...21. července 2020 DRB: Údajně se uvažuje o opětovném odložení 25. bondovky... DRB: Údajně se uvažuje o opětovném odložení 25. bondovky Není čas zemřít, konkrétně by se měla premiéra z aktuálního data 19. 11. 2020 přesunout někam na léto 2021 Posted in Krátké filmové aktuality

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,84942 s | počet dotazů: 237 | paměť: 53321 KB. | 25.09.2021 - 22:45:16