Kritiky.cz > Profily osob > Jiří Bruder

Jiří Bruder

Jiří Bruder (13. dub­na 1928 v Praze - 31.května 2014) byl čes­ký herec.

Pocházel z umě­lec­ké rodi­ny, jeho tatí­nek byl her­cem a zpě­vá­kem ve Vinohradském kaba­re­tu, rov­něž oba jeho strý­co­vé byli zpě­vá­ky a muzi­kan­ty. Jeden ze strý­ců hrál na saxo­fon v orchest­ru Jaroslava Ježka. Jeho bra­tr je herec dabér a zpě­vák Stanislav Bruder (1933), se kte­rým byl v začát­cích čas­to v angaž­má. Během své základ­ní vojen­ské služ­by hrál v Armádním diva­dle spo­leč­ně s paní Jiřinou Jiráskovou, poznal zde i Jiřího Šlitra, o mno­ho let dří­ve než jej poznal Jiří Suchý.

S herec­tvím začí­nal v Divadle 5. květ­na, poté vystří­dal něko­lik dal­ších diva­del­ních a estrád­ních sou­bo­rů (např. Divadlo Jiřího Wolkera či Divadlo Paravan, Divadlo Na Fidlovačce), nako­nec bez­má­la 30 let půso­bil v Městských diva­dlech praž­ských (1963 – 1987) , i poz­dě­ji zde vystu­po­val jako host – nyní v Divadle ABC.

Jeviště ho láka­lo už od čas­ných mla­dých let. Hereckou ško­lu přes­to nevy­stu­do­val, vyu­čil se mecha­ni­kem psa­cích a počí­ta­cích stro­jů. Zároveň ved­le ško­ly zkou­šel kaba­ret a účin­ko­val v diva­del­ním kom­par­zu. Získal cen­né prak­tic­ké zku­še­nos­ti a poz­dě­ji slo­žil pro­fes­ní zkouš­ky před komi­sí.

Mezi jeho diva­del­ní úspě­chy beze­spo­ru pat­ří kanad­ský Montreal, kde spo­lu s kole­gou Lubomírem Lipským hrá­li klau­ny ve hře Revue z Bedny. I přes sil­nou kon­ku­ren­ci, mimo jiné v podo­bě slav­né­ho Kinoautomatu, skli­di­lo před­sta­ve­ní vel­ký úspěch. Následovaly dal­ší měsí­ce se stej­ným před­sta­ve­ním, ten­to­krát v Brazílii.

Zahrál si mno­ho desí­tek tele­viz­ních a fil­mo­vých pře­váž­ně drob­ných či epi­zod­ních rolí. Jedná se o výraz­né­ho kome­di­ál­ní­ho a výbor­né­ho dabin­go­vé­ho her­ce, což osvěd­čil napří­klad v ani­mo­va­mém seri­á­lu Simpsonovi nebo hla­sem, kte­rý pro­půj­čil Méďovi Béďovi, účin­ko­val i v seri­á­lu Tom a Jerry. Svůj hlas pro­půj­čil i zná­mé­mu fran­couz­ské­mu komi­ko­vi Bourvilovi. S Bourvilem je spo­je­na i jed­na pří­ho­da, kdy se při pre­mi­é­ře fil­mu Smolař s Bourvilem a Louis de Funesem obje­vil v úvod­ních titul­kách ved­le Františka Filipovského jako L. de Funese mís­to Bourvil - Jiří Bruder spo­je­ní Bourvil - Stanislav Bruder. Po odvy­sí­lá­ní teh­dy násle­do­va­lo množ­ství pokut a jiných posti­hů, ale Jiří Bruder prý vzká­zal: „Ať to tam necha­jí, vždyť je to pře­ce brá­cha!“ Překlep tam tedy zůstal a ješ­tě v roce 2004 jej tak vysí­la­la TV Nova

V roce 1996 se obje­vi­ly váž­né zdra­vot­ní pro­blémy, pod­stou­pil sérii těž­kých ope­ra­cí dol­ních kon­če­tin. Divadlo mu schá­ze­lo, po letech opět sta­nul na jeviš­ti Divadla ABC v men­ší roli ve hře Jezinky bez­in­ky. V pokro­či­lém věku tím­to před­sta­ve­ním uza­vřel svou boha­tou diva­del­ní kari­é­ru. Penzi trá­vil v dom­ku na praž­ském Smíchově.


Detaily o článku Jiří Bruder

  • Nesmrtelní Simpsonovi dostanou 33. a 34. řadu.5. března 2021 Nesmrtelní Simpsonovi dostanou 33. a 34. řadu. Nesmrtelní Simpsonovi dostanou 33. a 34. řadu. Posted in Krátké filmové aktuality
  • Simpsonovi - Bart's Not Dead (S30E01)4. října 2018 Simpsonovi - Bart's Not Dead (S30E01) První díl 30. sezony nám přinesl další rutinní epizodu. Kromě dvou nových hostujících herců (Gal Gadot a Emily Deschanel) není o co stát. Příběh je velmi jednoduchý, Bart splní výzvu […] Posted in TV Recenze
  • S30E01: Bart’s Not Dead4. října 2018 S30E01: Bart’s Not Dead Titulky na první epizodu 30. sezóny seriálu Simpsonovi. Titulky sedí na verzi: WEB.x264-TBS Díl pro vás přeložili: Andy, Kajasej, Jarys Stahujte z TVGuru.cz Posted in Titulky
  • S30E01: Bart's Not Dead30. září 2018 S30E01: Bart's Not Dead První ukázka z první epizody 30. sezóny seriálu Simpsonovi. V první epizodě budou hostovat herečky Emily Deschanel a Gal Gadot. https://youtu.be/EVls2DRzcwg Posted in Trailery
  • Homer volí na amerických volbách15. října 2016 Homer volí na amerických volbách Už se blíží americké volby. I Simpsonovi se volbám věnují. Podívejte se tedy, jak by volila její hlava rodiny. Homer. https://www.youtube.com/watch?v=xK_Ahtg5CxE Posted in Videa
  • The Simpsons - Monty Burns' Fleeing Circus - 60 %27. září 2016 The Simpsons - Monty Burns' Fleeing Circus - 60 % První Simpsonovi 28. sezóny měli premiéru, tak krátce zrecenzujeme, co nám přináší. Trocha laskavého humoru, trocha historie pana Burnse. A samozřejmě menší podzápletku, která příběh […] Posted in TV Recenze
  • Simpsonovi S28E0126. září 2016 Simpsonovi S28E01 Podívejte se na první gaučový gag 28. sezóny. https://www.youtube.com/watch?v=E8gDvbsYd0Q Posted in Videa
  • Jaroslav Kaňkovský4. června 2014 Jaroslav Kaňkovský Jaroslav Kaňkovský (1. ledna 1944 - 3.6.2014) byl český herec, moderátor a dabér. Pochází z herecké rodiny. Hodně daboval v německém kriminálním seriálu Kobra 11, nebo také známým tónem […] Posted in Profily osob
  • Milestone Team (MotoGP 20, Ride) oznamuje MXGP 202018. září 2020 Milestone Team (MotoGP 20, Ride) oznamuje MXGP 2020 Milestone Team (MotoGP 20, Ride) oznamuje MXGP 2020 Posted in Krátké herní aktuality
  • Anita Ekbergová12. ledna 2015 Anita Ekbergová Anita Ekbergová (celým nepřechýleným jménem Kerstin Anita Marianne Ekberg, 29. září 1931 Malmö, Švédsko – 11. ledna 2015 Rocca di Papa, Itálie) byla známá švédská herečka a modelka. […] Posted in Profily osob

Profilový obrázek

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,85336 s | počet dotazů: 219 | paměť: 52181 KB. | 10.05.2021 - 06:03:52
X