Kritiky.cz > Recenze knih > Jinny z Finmory - Divoká jízda - kniha - recenze - 100 %

Jinny z Finmory - Divoká jízda - kniha - recenze - 100 %

vyr 22Jinny 2 web

Jinny se pře­stě­ho­va­la z Finmory na Skotskou vyso­či­nu a pozná arab­skou hor­ko­krev­nou klis­nu Šantu. Pokouší se jí cvi­čit míru­mi­lov­ně, tudíž žád­ný křik ani bití, to vše je Jinny jako milov­ni­ci koní jed­nak cizí a také odpor­né. Šanta je vel­mi divo­ká, Jinny mno­ho­krát sho­dí a ta už začí­ná být zou­fa­lá. Navíc musí dávat pozor, aby ji u pádů nevi­dě­li rodi­če nebo sou­ro­zen­ci, pří­pad­ně kama­rád Ken, kte­rý byd­lí u nich na stat­ku.

Jednoho dne se obje­ví vítěz­ka všech mož­ných závo­dů ve sko­ku Klára Burnleyová. Jinny zatou­ží, aby jí pomoh­la cvi­čit Šantu. Po vel­kém úsi­lí se jí poda­ří dostat až k samot­né Kláře, kte­ré se chce za kaž­dou cenu zalí­bit. Klára jí tedy při­slí­bí pomoc s výcvi­kem, ale na Šantu by nej­ra­dě­ji vza­la bič, konec­kon­ců ji čas­tu­je nevy­bí­ra­vý­mi výra­zy, jako napří­klad bes­tie. Na poza­dí výcvi­ku se rodi­na Jinny sna­ží zachrá­nit hnízdo s mla­dý­mi orlov­ci.

Střídá se s Kenem a dal­ší­mi čle­ny rodi­ny v hlí­dá­ní hníz­da, pro­to­že řádí van­dal, kte­rý zabí­jí a ničí orlov­ce bez ohle­du na to, jest­li jsou ješ­tě ve vajíč­ku nebo už vylíh­lí. Jednou se Jinny vzdá­lí od hníz­da, kte­ré měla hlí­dat a odjíž­dí s Klárou, což byla osu­do­vá chy­ba, kte­rá sto­jí orlov­ce v hnízdě živo­ty. Jinny si to vyčí­tá, ale brzy dojde k šoku­jí­cí­mu zjiš­tě­ní ve spo­ji­tos­ti s Klárou a zni­če­ným hníz­dem.

Tahle kni­ha je výteč­ná. Jedná se o dru­hý díl ze série těch­to pří­bě­hů o Jinny z Finmory. Autorka je milov­ni­ce koní, tudíž to vtisk­la i do pří­bě­hu. Nemám sebe­men­ší výhra­dy, nevím o nikom, komu by se tahle kni­ha nemoh­la líbit, i když na dru­hé stra­ně je to věc názo­ru a vku­su. Má 170 stran.

Věnovalo nakla­da­tel­ství Nava.

 • Autor: Patricia Leitch
 • Žánr: děti a mlá­dež
 • Nakladatelstvi: Nava
 • Datum vydá­ní: 2013

 • Čertice Andělka - kniha - recenze - 100 %31. března 2017 Čertice Andělka - kniha - recenze - 100 % Andělka Hezoučká – tak zní jméno jedné holčičí čertice. Sice vypadá jako andílek, ale má v sobě něco divokého. V téhle půvabné dětské knížce ji najdete ve třech příbězích. Hned v tom […] Posted in Recenze knih
 • Intimně po mailu - kniha - recenze - 100 %18. dubna 2017 Intimně po mailu - kniha - recenze - 100 % Román o dvou kamarádkách – Lenka a Danuše, které si spolu čile emailově dopisují. Začíná tím, že si Lenka postěžuje na svého manžela Honzu, který si měl domů přivést nějakou couru, když […] Posted in Recenze knih
 • Detektiv Lišák - Zápas s nebezpečím - kniha14. dubna 2018 Detektiv Lišák - Zápas s nebezpečím - kniha V devět hodin ráno už měla otevřena Detektivní agentura Lišáka Vildy a už nyní čekala spousta zvířat na přijetí. Lišák Vilda, majitel, stiskl tlačítko na stole a požádal slečnu Mangustu, […] Posted in Recenze knih
 • Padesát odstínů dominance - kniha - recenze9. dubna 2017 Padesát odstínů dominance - kniha - recenze Mladé dívce Mirandě se v devíti letech zhroutil svět, když zjistila, že jejími rodiči jsou dědeček s babičkou, u kterých žila, když se jí matka vzdala. Přitom si celou dobu myslela, že […] Posted in Recenze knih
 • Zakázané ovoce - kniha10. dubna 2018 Zakázané ovoce - kniha Věra Nekonečná je úplně normální obyčejná žena, která má dvě dospělé děti, manžela Bedřicha, chodí do práce a má relativně spokojený život, protože i po celoživotním soužití mají s […] Posted in Recenze knih
 • Rošťák Bertík - Tesákyyy! - kniha - recenze - 100 %3. dubna 2017 Rošťák Bertík - Tesákyyy! - kniha - recenze - 100 % Alan MacDonald napsal sérii o jednom zvláštník klukovi – Bertík. V této knize najdeme tři příběhy. Hned ten první se jmenuje stejně jako podtitul v názvu. Bertík začne podezírat školníka […] Posted in Recenze knih
 • Ustrašené kotě - kniha - recenze - 100 %2. dubna 2017 Ustrašené kotě - kniha - recenze - 100 % Pohádková kniha Ustrašené kotě je další z titulů od známé anglické spisovatelky Holly Webb, která se specializuje na tento žánr a vždy vypráví příběh, kde je hlavním hrdinou zvířátko. […] Posted in Recenze knih
 • Stará dobrá Anglie aneb Poslední vandr - kniha7. dubna 2018 Stará dobrá Anglie aneb Poslední vandr - kniha V sobotu, šestého července před dvaceti lety - kdesi na dálnici v Německu - takhle začíná knižní cestopis dvou kamarádek Peggy a Mirky, které se vydaly do Londýna. Obě dvě nasedly do […] Posted in Recenze knih
 • Peter Lundberg - kniha - recenze12. dubna 2017 Peter Lundberg - kniha - recenze Celým příběhem prosvítá jedna hlavní postava – Peter Lundberg - osamělý třicátník. Děj je zasazen do severské země - Švédsko. Od začátku vyprávění se spisovatelka věnuje rozchodu Petera a […] Posted in Recenze knih
 • Moje nezbedné štěně - Hry s Lumpíkem - kniha - recenze - 100 %30. března 2017 Moje nezbedné štěně - Hry s Lumpíkem - kniha - recenze - 100 % Holly Webb patří mezi oblíbené anglické autorky pohádek. V jedné z knih stvořila roztomilé, ale trochu neposlušné štěně – Lumpík. Její majitelkou je Hela, malá holčička se svojí maminkou a […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...