Kritiky.cz > Filmové recenze > Dokumenty > JFK: V zákulisí – Stoneův dovětek k filmu

JFK: V zákulisí – Stoneův dovětek k filmu

05

22. lis­to­pad 1963 byl v texaském Dallasu zastře­len 35. pre­zi­dent Spojených stá­tů ame­ric­kých John Fitzgerald Kennedy a doku­ment JFK: V záku­li­sí je jakým­si dovět­kem ke stej­no­jme­né­mu fil­mu reži­sé­ra Olivera Stonea.

Pokud jste téma­tem kon­spi­rač­ních teo­rií o zřej­mě nej­pro­slu­lej­ší poli­tic­ké vraž­dě 20. sto­le­tí nepo­lí­be­ní, pak vám dopo­ru­ču­ji, abys­te si jako prv­ní pus­ti­li prá­vě film JFK. Po jeho zhléd­nu­tí totiž bude­te mít řadu otá­zek, na kte­ré vám nej­lé­pe odpo­ví prá­vě ten­to doku­ment. Vystupují v něm posta­vy, kte­ré bude­te pozná­vat z fil­mo­vé rekon­struk­ce toho­to pří­pa­du a zahléd­ne­te také něko­lik zábě­rů, kte­ré se do samot­né­ho fil­mu nevešly. Zkrátka bude­te na zná­mé půdě, což vám usnad­ní ori­en­ta­ci ve sple­ti­té pro­ble­ma­ti­ce.

Prostor před kame­rou dostá­va­jí pře­de­vším zastán­ci tvr­ze­ní, že ofi­ci­ál­ní ver­ze o jed­nom osa­mě­lém střel­ci Lee Harvey Oswaldovi je nesmy­sl. Pro něko­ho to může být tro­chu odstra­šu­jí­cím fak­to­rem, ale věz­te, že těch nesrov­na­los­tí v pří­pa­du vraž­dy JFK je tolik, že se Stoneovi nemů­že­me divit, když nasa­zu­je tak­to ost­rý metr.

Pro zasvě­ce­né bude doku­ment JFK: V záku­li­sí jen reka­pi­tu­la­cí zná­mých fak­tů. Těm, kdo nema­jí o téhle pro­ble­ma­ti­ce ani páru pak mož­ná ote­vře oči v tom, že také na vlá­du USA je tře­ba dohlí­žet a sle­pá důvě­ra není na mís­tě. Minimálně od dru­hé polo­vi­ny 20. sto­le­tí je totiž pod obrov­ským tla­kem zájmo­vých sku­pin v čele s vojensko-průmyslovým kom­plexem.

  • Pásky z Nagana – tohle jsme dlužili světu19. července 2020 Pásky z Nagana – tohle jsme dlužili světu Co olympijské zlato z Nagana znamená pro nás, pro Čechy, o tom nejspíš Filmfanatic nemusí sepisovat sáhodlouhé ódy. Kdo to nepamatuje, tomu určitě vyprávěli rodiče nebo kamarádi. Ale jednu […] Posted in Dokumenty
  • Poslední představení – tohle definovalo (nejen) Čechům basket12. července 2020 Poslední představení – tohle definovalo (nejen) Čechům basket Netflix nadále posiluje svoji pozici premianta mezi streamovacími službami. Podle Filmfanatica ho však na vrchol netáhnou filmy, ale spíše seriály a také zdařilé dokumentární série. […] Posted in Dokumenty
  • V zaměřovači snipera5. července 2020 V zaměřovači snipera V zámořských kinech válcuje pokladny Americký sniper, takže určitě nebude od věci, když se v sekci DOKUMENTY podíváme na jeden snímek právě o elitních střelcích. V zaměřovači snipera je […] Posted in Dokumenty
  • Přetoč to! aneb jak fenomén VHS změnil filmový svět26. července 2020 Přetoč to! aneb jak fenomén VHS změnil filmový svět Formát VHS přinesl do filmového průmyslu doslova revoluci. Videokazety pro sebe urvaly trh na dnes nepředstavitelných 15 let (!), během kterých byly médiem číslo jedna pro domácí sledování […] Posted in Dokumenty
  • Čelisti20. května 2020 Čelisti Filmfanatic dnes přináší další z legendárních kousků filmové kinematografie. Kultovní film režisérského esa Stevena Spielberga, kterým na sebe upozornil svět a ten se pak začal bát chodit […] Posted in F.F.F.
  • Četa27. května 2020 Četa Aby to ve Filmech Filmového Fanatika nebyla samá gangsterka, zabředneme dnes do válečných vod. Režisér Oliver Stone (sám veterán vietnamské války) natočilv roce 1986 působivou sondu o […] Posted in F.F.F.
  • Terminátor 2: Den zúčtování15. července 2020 Terminátor 2: Den zúčtování Do kin před časem dorazila nejnovější reinkarnace Skynetu a jeho robotických zabijáků (Terminator Genisys). Že to ale není žádná sláva, o tom už psal Filmfanatic s předstihem. Nebude tedy […] Posted in F.F.F.
  • Vetřelci22. července 2020 Vetřelci Ellen Ripleyová to v prvním Vetřelci natřela šmejdovi z vesmíru v souboji jeden na jednoho. Byla to klaustrofobická a hlavně atmosférická bomba, která světu představila jedno z […] Posted in F.F.F.
  • Smrtící epidemie1. července 2020 Smrtící epidemie Filmfanatic si poslední dny nakoukal řadu filmů o epidemiích. Podíval se hned na několik neznámých snímků, ale připomenul si také ty nejproslulejší kousky žánru. Po uvážlivém zhodnocení se […] Posted in F.F.F.
  • Spaceballs8. července 2020 Spaceballs Spaceballs aka Vesmírná tělesa. Ztřeštěná parodie na největší filmovou ságu všech dob – Star Wars. S blížící se epizodou sedm určitě neuškodí, když do Filmu Filmového Fanatika […] Posted in F.F.F.

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...