Ještě můžu vzlétnout - Laskavý průvodce ženy středního věku

Jeste

Kniha s podti­tu­lem Laskavý prů­vod­ce ženy střed­ní­ho věku si kla­de za cíl uká­zat, že vždyc­ky je šan­ce začít napl­no žít. Je urče­ná pri­már­ně pro ženy, kte­ré nevě­dí, co mají dělat se svým živo­tem a jsou nesvé z toho, že jejich děti jsou už dospě­lí a žijí vlast­ní život.

Nejdřív jsem se čte­ní kni­hy bála, pro­to­že nejsem cílo­vá sku­pi­na, ale zjis­ti­la jsem, že to vůbec neva­dí. Místy tam bylo něco psa­né o dětech, ale neby­la o tom celá kni­ha a tak jsem si čte­ní moh­la užít i já, jako dva­ce­ti­le­tá hol­ka. Knížka byla hod­ně inspi­ra­tiv­ní. Líbilo se mi, že to neby­lo psa­né tak, že bych měla pocit, že mě k těm věcem někdo nutí. Celé psa­ní bylo las­ka­vé přes­ně tak, jak sli­bu­je podti­tul.

Nemůžu říct, že by to byla ta nej­lep­ší kníž­ka o sebe­lás­ce a osob­ním roz­vo­ji, ale urči­tě se řadí mezi ty lep­ší. Nebudu pře­há­nět, když řek­nu, že mi ta kni­ha něco dala a zase mě někam posu­nu­la. Taky jsem oce­ňo­va­la to, že autor­ka během čte­ní vybí­ze­la čte­ná­ře k něja­ké akti­vi­tě. Ke kaž­dé kapi­to­le byl seznam otá­zek, kte­ré by si čte­nář měl vypra­co­vat a pak o nich pře­mýš­let. Tam už se hod­ně pro­mí­ta­lo to, že je kni­ha pro ženy střed­ní­ho věku.

Na co nesmím zapo­me­nout je gra­fic­ká strán­ka kni­hy. Ta se také vel­mi poved­la a oce­ňu­ji to, že jde o vel­mi nená­sil­nou for­mu. Nic na vás nekři­čí, nic vás neroz­pty­lu­je od čte­ní, tak­že za mě je po téhle strán­ce napros­to per­fekt­ní.

Kniha se mi hod­no­tí poměr­ně těž­ko, pro­to­že nejsem cílo­vá sku­pi­na, ale mys­lím si, že by celá kni­ha moh­la pomo­ci ženám, kte­ré mají pro­blém s tím, že mají pocit, že jejich život už skon­čil. Samozřejmě i mlad­ší v kni­ze mohou najít spous­tu uži­teč­né­ho, když budou chtít. Určitě bych kni­hu zařa­di­la do sku­pi­ny nad­prů­měr­né ve své kate­go­rii.


Žánr:
Zdraví
Vydáno:2018, Grada
Počet stran:200
Vazba kni­hy:měk­ká / bro­žo­va­ná
ISBN:978-80-271-0632-5


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • RECENZE karet Cesta duše: PODZIM 2019 V proudu16. září 2019 RECENZE karet Cesta duše: PODZIM 2019 V proudu Nazvala bych tyto karty jako komunikátorem s naší duší. Prostřednictvím těchto úžasných obrázků, fraktálů, můžeme zjistit, co si naše duše vlastně v životě, nebo ve chvíli, na kterou se […]
  • Voňavý Inspiromat Kačky Tiché je mlsanda bez pocitu hříchu9. ledna 2019 Voňavý Inspiromat Kačky Tiché je mlsanda bez pocitu hříchu Autorka slibuje nálož jídel, po kterých se budete cítit krásně, svěže, zdravě a budou vám nebetyčně chutnat. Tedy tak nějak jsem si namlsala a ve své hlavě překroutila anotaci. Kačka Tichá […]
  • Sirotčinec slečny Peregrinové: Podivné město19. dubna 2017 Sirotčinec slečny Peregrinové: Podivné město Druhému pokračování tohoto dobrodružného příběhu se nadalo odolat. Hned na začátku mě příjemně překvapilo, že autor dal na začátek knihy fotografie a popisky podivných dětí a dalších […]
  • Krátké pohádky na dobrou noc - recenze - 100 %21. března 2017 Krátké pohádky na dobrou noc - recenze - 100 % Mám ráda pohádky, myslím si, že na tom není nic špatného, když to přizná dospělý člověk. Kniha Krátké pohádky na dobrou noc je opravdu moc hezké vyprávění. Autorem je Jan Zima, jenž […]
  • Ďábel je taky jenom člověk, nebo ne?25. února 2017 Ďábel je taky jenom člověk, nebo ne? „Už Abel Baumann nebyl snadný případ, ale u Toniho Auerbacha zřejmě půjde o výbušnou usměs schizofrenní psychózy s narcistickou poruchou osobnosti. Zatímco Baumann měl pocit, že coby Bůh […]
Další naše články...