Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Kritický Klub > Ještě k oscarům...

Ještě k oscarům...

022816 charlize theron lead
Rád bych se v sou­vis­los­ti s Oscary zmí­nil ješ­tě o vizu­ál­ní strán­ce celé­ho veče­ra, tedy hlav­ně o krás­ných dámách, kte­ré udě­la­ly noč­ní vstá­vá­ní o dost sne­si­tel­něj­ší. Na plné čáře u mě vyhrá­la tro­ji­ce krás­ných žen a to jme­no­vi­tě nestár­nou­cí Charlize Theron, do kte­ré jsem se zami­lo­val již ve fil­mu Pravidla Moštárny, hvězda nových Star Wars, Daisy Ridley a Olivia Wilde, jejíž šaty byly asi ze všech nej­od­váž­něj­ší. V poza­dí však nezů­sta­ly ani ostat­ní hvězdy, z nichž je nut­né zmí­nit ale­spoň ele­gant­ní Cate Blanchet a vždy usmě­va­vou Reese Whitherspoon, kte­rá zvo­li­la kor­ze­to­vou róbu v bar­vě ame­tystu. Vzhled muž­ských hvězd hod­no­tit nebu­du, nejsem totiž dán­ská dív­ka (čti dán­ský chla­pec).
Charlize Theron oblék­la róbu od Diora s hlu­bo­kým výstři­hem, ve kte­rém necha­la vynik­nout krás­ný stří­br­ný náhr­del­ník.
Třiadvacetiletá Daisy Ridley má na šaty až na zem ješ­tě času dost.
K šatům Olivie Wilde není potře­ba nic dodá­vat, sta­čí se jen kochat pohle­dem.
Cate Blanchet svým úchvat­ným vzhle­dem uká­za­la, že má se slav­nost­ní­mi veče­ry boha­té zku­še­nos­ti.
Na půvab­né Reese Witherspoon, kte­rá zasta­vi­la čas, muse­li nechat oči snad všich­ni pří­tomní páno­vé, dámy muse­ly jen tiše závi­dět a žár­lit.
zdroj obráz­ků: imdb.com

Tento člá­nek napsal autor Marek Danko, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Módní poli­cie

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,02046 s | počet dotazů: 240 | paměť: 54927 KB. | 03.08.2021 - 04:16:37