Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > JEREMY RENNER

JEREMY RENNER

RattnerSmall
RattnerSmall
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Držitel nomi­na­ce na cenu Akademie Jeremy Renner zazá­řil v roce 2010 v oce­ně­ném sním­ku „The Hurt Locker”. Film reži­sér­ky Kathryn Bigelow byl inspi­ro­ván sku­teč­ný­mi udá­lost­mi v Bagdádu. Skupina osob pra­cu­je s bom­ba­mi v neu­stá­lém ohro­že­ní živo­ta sni­pe­ry. Film zís­kal šest cen Akademie. Za svou roli sebe­vě­do­mé­ho ser­žan­ta Jamese zís­kal Renner cenu na Hollywoodském fil­mo­vém fes­ti­va­lu a na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Savannah. Za své herec­ké výko­ny zís­kal také nomi­na­ce na ceny Independent Spirit Awards, Gotham Awards a Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

RattnerSmall

Renner také zazá­řil ve fil­mu reži­sé­ra Bena Afflecka „Město”. Film z roku 2010 je adap­ta­cí romá­nu Chucka Hogana „Král zlo­dě­jů” a děj se točí se kolem zlo­dě­je (Affleck) a jeho nej­lep­ší­ho pří­te­le a čle­na gan­gu (Renner).

V roce 2007 se Renner obje­vil ve třech odliš­ných celo­ve­čer­ních fil­mech. V „Zabití Jesseho Jamese zba­běl­cem Robertem Fordem” reži­sé­ra Andrewa Dominika si Renner zahrál ved­le Brada Pitta a Caseyho Afflecka důle­ži­té­ho čle­na Jamesova gan­gu, Wooda Hidea. Hrál i ve sním­cích „28 týd­nů poté,” pokra­čo­vá­ní fil­mu „28 dní poté” a „Zkřížené ces­ty” s Minnie Driver.

V roce 2006 si zahrál v uzná­va­ném nezá­vis­lém fil­mu „Dvanáctiletí” (nomi­na­ce na cenu Independent Spirit Award – cena Johna Cassavetese), kde před­ve­dl své dra­ma­tic­ké umě­ní rolí Guse, hasi­če, kte­rý se pře­stě­hu­je do jiné­ho měs­ta poté, co se mu vra­ce­jí myš­len­ky na situ­a­ci, ve kte­ré uho­ře­la mla­dá dív­ka a kte­rý nachá­zí způ­sob, jak sám sebe uzdra­vit tím, že pomá­há mla­dé ženě ve svém novém byd­liš­ti vyrov­nat se s její vlast­ní ztrá­tou a smut­kem.

Do Rennerovy nedáv­né fil­mo­gra­fie pat­ří nezá­vis­lý film „Neo Ned”, ve kte­rém hrál spo­lu s Gabrielle Union. „Neo Ned” měl pre­mi­é­ru v roce 2005 na fil­mo­vém fes­ti­va­lu Tribeca. Na mezi­ná­rod­ním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Palm Beach v roce 2006 zís­kal Renner za roli Nea cenu za Nejlepší herec­ký výkon. Mezi dal­ší zís­ka­ná oce­ně­ní pat­ří Cena pub­li­ka na fil­mo­vých fes­ti­va­lech ve Slamdance, Sarasotě a Ashland.

Ve fil­mu „Její pří­pad” hrál Renner ved­le drži­tel­ky Oscara Charlize Theron. Beletrizovaný sní­mek vyprá­ví o prv­ním vel­kém úspěš­ném pří­pa­du sexu­ál­ní­ho obtě­žo­vá­ní v USA. Renner je jed­nou z ústřed­ních postav dra­ma­tu jako Bobby Sharp, kte­rý pra­cu­je s Josie Aimes (Theron) v dole. Bobby má se svo­bod­nou mat­kou Josie čas­té stře­ty, když tvr­dí, že by ženy nemě­ly pra­co­vat v tak nároč­ném pro­stře­dí a dává jí to pat­řič­ně naje­vo. Jejich nesho­dy odstar­tu­jí dra­ma, na jehož kon­ci je prv­ní pří­pad žalo­by za sexu­ál­ní obtě­žo­vá­ní pro­ti spo­leč­nos­ti.

Renner má na svém kon­tě za něko­lik před­cho­zích let pěk­nou řád­ku rolí. Hrál ve fil­mu „Malý výlet do nebe”, ve kte­rém pro­ká­zal svo­je schop­nos­ti zahrát tem­né pro­ble­ma­tic­ké posta­vy. Rennerův ďábel­ský pod­vod­ník Kelvin uprch­ne z věze­ní, aby našel svou par­ťač­ku a milen­ku Isold (Julia Stiles), zabi­je její­ho sou­čas­né­ho milen­ce, před­stí­rá svou vlast­ní smrt a pře­svěd­čí Isold, aby s ním zača­la žít nový život. „Srdce je zrád­ná děv­ka” reži­sér­ky Asie Argento je pří­bě­hem kul­tov­ní­ho spi­so­va­te­le J.T. Leroye. Renner si zahrál i ve fil­mu „Legendy z Dogtownu” reži­sér­ky Catherine Hardwicke a v nezá­vis­lém fil­mu „Love Comes to the Executioner,” scé­náris­ty a reži­sé­ra Kylea Bergersena.

V roce 2003 si zahrál v let­ním hitu „S.W.A.T. – Jednotka rych­lé­ho nasa­ze­ní” ved­le Colina Farrella a Samuela L. Jacksona.

Role, kte­rá zajis­ti­la Rennerovi mís­to na slun­ci a vynes­la mu nomi­na­ci na cenu Independent Spirit, byla jeho role Jeffreyho Dahmera v hitov­ce „Dahmer.”

Rennera může­me nyní vidět po boku Toma Cruise v Mission : Impossible- Ghost Protocol spo­leč­nos­ti Paramount Pictures, kte­rý při­šel do kin v pro­sin­ci 2011.

Renner nepo­strá­dá ani diva­del­ní záze­mí. Spolurežíroval a hrál ve hře „Search and Destroy” pro­du­cen­ta Barryho Levinsona, za kte­rou obdr­žel skvě­lé recen­ze. Daily Variety napsal, že „Renner je exce­lent­ní jako vul­gár­ní soci­o­pat” a jeho výkon vychvá­li­la i kri­ti­ka L.A. Weekly.

Kromě fil­mu a diva­dla si Renner také nachá­zí čas na psa­ní a nahrá­vá­ní a má vlast­ní znač­ku jako před­sta­vi­tel sou­čas­né­ho roc­ku. Napsal také pís­ně pro Warner Chapel Publishing a Universal Publishing.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Co kdyby...? - komplet2. července 2022 Co kdyby...? - komplet Watcher (mluví Jeffrey Wright) prozkoumává alternativní vesmíry Marvel Cinematic Universe, sám poté složil přísahu, že se do situací v multivesmíru nebude vměšovat. Dokáže ovšem tuto […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu?30. června 2022 Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu? Řádění Ultrona (mluví Ross Marquand) donutí Watchera (mluví Jeffrey Wright) k tomu, aby porušil svou přísahu o zasahování do dění v multivesmíru...... Finále 1. série What If...? […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Ultron vyhrál?28. června 2022 Co kdyby… Ultron vyhrál? Co by se stalo, kdyby Ultron (mluví Ross Marquand) vyhrál a zmocnil se všech šesti kamenů nekonečna? Konečně! Poslední 2 epizody What If...? v podstatě nadšení z celého seriálu […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… byl Thor jedináček?26. června 2022 Co kdyby… byl Thor jedináček? Co kdyby Thor (mluví Chris Hemsworth) žil na Asgardu jako jediné dítě v královské dítě a Loki (mluví Tom Hiddleston) by nevyrůstal po jeho boku? V roce 2017 vzal Taika Waititi Thora a v […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger?24. června 2022 Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger? Co kdyby se Tony Stark (mluví Mick Wingert) nikdy nestal Iron Manem a byl by v osudný moment zachráněn Erikem Killmongerem (mluví Michael B. Jordan) ? Byl to právě první Iron Man, který […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Zombie?!22. června 2022 Co kdyby… Zombie?! Co kdyby po návratu Bruce Bannera (Mark Ruffalo) na Zem nebyl největší hrozbou brzký příchod Thanose, ale něco úplně jiného? 5. epizoda seriálu What If...? přichází s proslulou […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce?20. června 2022 Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce? Co kdyby Stephen Strange (mluví Benedict Cumberbatch) místo rukou ztratil svou lásku Christine Palmer (mluví Rachel McAdams) ? Čtvrtá epizoda What If...? předvedla velké věci. Zásadní […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Země přišla o nejmocnější hrdiny světa?18. června 2022 Co kdyby… Země přišla o nejmocnější hrdiny světa? Nick Fury (mluví Samuel L. Jackson) se snaží dát dohromady iniciativu Avengers, neznámý sériový vrah ovšem začne vraždit jeho kandidáty..... Třetí epizoda What If...? je v podstatě o […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… se z T’Chally stal Star-Lord?16. června 2022 Co kdyby… se z T’Chally stal Star-Lord? Co kdyby se T´Challa (mluví Chadwick Boseman) stal Star-Lordem místo Petera Quilla? První epizoda What If...? se tak trochu držela při zemi, druhá epizoda ovšem přichází s várkou […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… byla kapitánka Carterová první Avenger?14. června 2022 Co kdyby… byla kapitánka Carterová první Avenger? Co kdyby se místo Stevea Rogerse (mluví Josh Keaton) stala supervojákem Peggy Carter (mluví Hayley Atwell)? Doposud jsme se dočkali 24 filmů ze stáje Marvel Cinematic Universe + prozatím […] Posted in TV Recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,13010 s | počet dotazů: 232 | paměť: 58119 KB. | 10.08.2022 - 13:32:08