Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic - speciál - 3. díl - VEDLEJŠÍ ROLE

Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic - speciál - 3. díl - VEDLEJŠÍ ROLE

MarinkaMala
MarinkaMala

Jednou z nej­vět­ších hro­zeb pro Jeníčka a Mařenku před­sta­vu­je Muriel, podo­bu mění­cí mrcha, kte­rou hra­je býva­lá Bond Girl a hvězda série X-Men Famke Janssen. „Muriel vlád­ne všem šíle­ným čaro­děj­ni­cím,” vysvět­lu­je Janssen, kte­rá se během fil­mu pro­mě­ní z okouz­lu­jí­cí kra­sa­vi­ce s havra­ní­mi vla­sy v roz­klá­da­jí­cí se stvoření,z kte­ré­ho divá­kům tuh­ne v žilách krev. „A jde doslo­va po Mařenčině srd­ci.”

Přestože by se dalo pocho­pit, že se Muriel cho­vá msti­vě k zná­mým lov­cům čaro­děj­nic, ona se cho­vá stej­ně trýzni­vě i ke všem ostat­ním bez roz­dí­lu. „Nechovám se straš­ně jen k Jeníčkovi a Mařence. Chovám se pří­šer­ně ke všem ostat­ním čaro­děj­ni­cím, dokon­ce i ke svým věr­ným posko­kům,” dodá­vá Janssen.

Zatímco čaro­děj­ni­ce číha­jí ve stí­nu, jeden z nej­hor­ších mize­rů svě­ta Jeníčka a Mařenky je doko­na­le lid­ský: Berringer, mocich­ti­vý šerif Augsburgu, kte­ré­ho ztvár­nil Peter Stormare, z plát­na zná­mý svý­mi posta­va­mi lum­pů. Sám o fil­mu říká: „Jednou z myš­le­nek toho­to fil­mu je, že člo­věk může být stej­ně nebez­peč­ný jako ducho­vé a skře­ti, a to přes­ně vyja­dřu­je moje posta­va.”

Přátelštější tvář měs­ta před­sta­vu­je Ben, druh pohád­ko­vé­ho fanouš­ka, kte­rý je zbláz­ně­ný do Jeníčka a Mařenky jako do rocko­vých hvězd své říše. Bena hra­je mla­dý ame­ric­ký herec Thomas Mann. Gemma Arterton o něm říká: „Přináší mezi všech­na ta šíle­ná jat­ka pořád­nou dáv­ku kome­die.”


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,57555 s | počet dotazů: 224 | paměť: 56664 KB. | 02.07.2022 - 06:26:04