Jen malý kousek nebe - Někdo musí přijít o zrak, aby začal vidět

Bukvajova

Kniha Jen malý kou­sek nebe od Šárky Bukvajové zachy­cu­je všed­ní rea­li­tu oči­ma člo­vě­ka (začí­na­jí­cí mla­dé malíř­ky, jež se dopo­sud nikde umě­lec­ky nepro­sa­di­la), kte­rý ze dne na den při­jde o zrak. Autorka zce­la rea­lis­tic­ky a s jis­tou dáv­kou humo­ru popi­su­je běž­né situ­a­ce oči­ma něko­ho, kdo nevi­dí. Sledujeme tak, jak se hlav­ní hrdin­ka potý­ká s napros­tý­mi (pro vět­ši­nu z nás) bana­li­ta­mi jako je nemož­nost zavo­lat si pomoc z doty­ko­vé­ho tele­fo­nu, zasu­nout klíč do zám­ku nebo se podí­vat na jízd­ní řád auto­bu­su. Na dru­hou stra­nu se autor­ka neza­sta­vu­je ani před váž­ný­mi téma­ty, jako je napří­klad zou­fa­lá sna­ha hlav­ní posta­vy vypo­řá­dat se s napros­tou ztrá­tou soběstač­nos­ti a nezá­vis­los­ti nebo odmí­tá­ní při­je­tí rea­li­ty a neo­cho­ta při­pus­tit si, že už by nikdy nemu­se­la opět vidět.

Novela Jen malý kou­sek nebe je men­ší­ho roz­sa­hu, což ovšem kni­ze neu­bí­rá na hloub­ce. Ba nao­pak. Na krát­kém pro­sto­ru je kon­cen­t­ro­ván vel­mi sil­ný pří­běh bez zby­teč­ných odbo­ček. To nej­pod­stat­něj­ší jako kdy­by se dalo vždy vyjá­d­řit jen jed­nou krát­kou větou nebo poci­tem. Samozřejmě si umím před­sta­vit i ver­zi romá­nu o čtyřech stech stra­nách, kde by se roz­ví­je­ly i živo­ty nej­bliž­ší rodi­ny hlav­ní hrdin­ky, ale nejsem si jis­tá, zda by pak už samot­né vyzně­ní neby­lo doce­la jiné. Navíc for­ma, kte­rou Bukvajová pro svou kni­hu zvo­li­la, tedy vyprá­vě­ní v prv­ní oso­bě oči­ma nevi­do­mé­ho, pří­mo vybí­zí k žán­ru nove­ly. Zejména pro­střed­nic­tvím úvah a vnitř­ních mono­lo­gů hlav­ní hrdin­ky se tak dostá­vá­me až k samot­né pod­sta­tě toho, co má pří­běh zřej­mě sdě­lit, a sice že kaž­dá život­ní zku­še­nost – ať je sebe­hor­ší, nás má posu­nout o krok dál, a že někte­ří lidé začnou sku­teč­ně vidět až po tom, co při­jdou o zrak.

Žánr:
Romány, Literatura česká
Vydáno:2017, Kava - Pech
1. vydá­ní ori­gi­ná­lu:2017
Počet stran:120
Vazba kni­hy:pev­ná / váza­ná
ISBN:978-80-87169-83-4

  • Naděje umírá poslední...28. června 2020 Naděje umírá poslední... "Naděje" je věc s peřím - která se usadila v duši - a zpívá melodii beze slov - a nikdy nepřestane - vůbec - . (Emily Dickinson) Naděje nás uzdravuje. To, v co každý z nás doufá, se bude […] Posted in Ze života
  • Trailer na animák Raya and the Last Dragon21. října 2020 Trailer na animák Raya and the Last Dragon Trailer na animák Raya and the Last Dragon Posted in Krátké filmové aktuality
  • Virtua tennis 418. listopadu 2020 Virtua tennis 4   Úvodem napíši, že mne hra velmi zklamala a není se čemu divit, pokud už jste hráli Top Spin 4, tak Vám hra přijde jako procházka růžovým sadem a hlavně jste zklamaní ze skoro […] Posted in Retro games
  • Program na duben na Prima LOVE21. března 2019 Program na duben na Prima LOVE 6.4.2019 20:00 Vražedné pochybení Hartová R., MASTROIANNI A., Bernardová C., Spano V., Harewood Dorian 7.4.2019 20:00 Ostrov naděje ALDRIDGE M., Nesbitt J., McElhoneová […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Francouzská společnost Ubisoft propouští tři své...14. července 2020 Francouzská společnost Ubisoft propouští tři své... Francouzská společnost Ubisoft propouští tři své klíčové zaměstnance z důvodu obvinění ze zneužívání zaměstnanců. Jsou jimi ředitel kreativní kanceláře Serge Hascoët, ředitel managementu […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Lipové bonbony nejen proti kašli18. srpna 2019 Lipové bonbony nejen proti kašli Na výrobu těchto výborných domácích bonbonů budeme potřebovat: 120 g medu 100 g cukru krystal 2 lžíce velmi silného lipového čaje šťávu z poloviny citrónu A jak na to? Med, cukr, […] Posted in Zdraví
  • Indiana Jones DVD kolekce16. června 2003 Indiana Jones DVD kolekce V listopadu k nám přijde kolekce DVD Indiana Jonese, a tak přinášíme takové stručné informace co všechno bude tato kolekce obsahovat.Datum distribuce:  4.11.2003 Distribuce:  Hollywood […] Posted in DVD a Video Tipy
  • Titulky k Grantchester S05E03 - Episode #5.327. ledna 2020 Titulky k Grantchester S05E03 - Episode #5.3 V dnešním dílu Geordie a Will řeší vraždu v kině. Chapmanovým někdo hodí cihlu do okna a paní C se dozví něco z minulosti svého manžela. Titulky pro vás přeložila kvakkv. Posted in Titulky
  • Pán Prstenů - Společenstvo Prstenu11. května 2019 Pán Prstenů - Společenstvo Prstenu   Filmové zpracování proslulé fantasy trilogie Pána Prstenů od Johna Ronalda Reuela Tolkiena aneb první skutečně vynikající převedení fantasy světa na filmová plátna. Jestliže pocházíte […] Posted in Retro filmové recenze
  • Auta 3 - 50 %14. června 2017 Auta 3 - 50 % Ve filmu Auta 3 se závodí bez ohledu na věk. Z mladých a namyšlených suverénů nemusí mít nikdo mindráky, spíš mohou být dobrou motivací, jak se popasovat s technickými novinkami. A to […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,59162 s | počet dotazů: 237 | paměť: 46692 KB. | 20.01.2021 - 04:08:33