Kritiky.cz > Recenze knih > Jen Campbell: Divné hlášky z knihkupectví

Jen Campbell: Divné hlášky z knihkupectví

obrázek bro e1493747742367

Kdo byl někdy zaměst­na­ný v obcho­dě, ví, jaké je to utr­pe­ní pra­co­vat se zákaz­ní­ky a tvá­řit se u toho pro­fe­si­o­nál­ně. O to více to pla­tí v knih­ku­pec­tví, kam čas­to cho­dí zákaz­ní­ci s vel­mi kuri­óz­ní­mi poža­dav­ky. Jen Campbell, kte­rá před spi­so­va­tel­skou drá­hou řadu let pra­co­va­la jako knih­kup­ky­ně, se je roz­hod­la sepi­so­vat na blog a když bylo hlá­šek dost (i s při­spě­ním fanouš­ků), vyšly kniž­ně, sou­čas­ně už exis­tu­jí dokon­ce dva díly. První byl teď pře­lo­žen do češ­ti­ny a obsa­hu­je samé per­ly. Posuďte sami:

ZÁKAZNICE: Víte, že si nejsem jis­tá, jest­li jsem v živo­tě pře­čet­la aspoň jed­nu kni­hu?


ZAKÁZNICE: Vedete rýmo­va­nou a nerý­mo­va­nou poezii oddě­le­ně?

PRODAVAČKA: Ne, všech­no je tam uspo­řá­dá­no pod­le abe­ce­dy. Co bys­te ráda?

ZÁKAZNICE: Rýmovanou sbír­ku. Nejlépe v jam­bic­kém pětis­to­pém ver­ši a bás­ně by nemě­ly mít víc než deset ver­šů. A od bás­níř­ky, ne bás­ní­ka. Ale jinak je mi to cel­kem jed­no.


ZÁKAZNICE: Máte tu oddě­le­ní s ome­ze­ným pří­stu­pem?

Sama jsem rok a půl v knih­ku­pec­tví pra­co­va­la a musím potvr­dit, že hláš­ky sepsa­né v kni­ze jsou bez­po­chy­by prav­di­vé. Ještě před tím, než jsem vědě­la o tom, že Jen Campbell sepi­so­va­la své postře­hy, jsem na Facebook také zapi­so­va­la his­tor­ky z knih­ku­pec­tví, tak­že pro správ­né nala­dě­ní při­dá­vám jed­nu vlast­ní:

Vedoucí smě­ny mi jed­nou vyprá­vě­la, že jeden čas měli nad poklad­na­mi v nejme­no­va­ném praž­ském knih­ku­pec­tví vysta­ve­né dra­hé, vel­ké pub­li­ka­ce a kni­hy s auto­gra­my auto­rů.
Přišel takhle pán a infor­mo­val se o jed­not­li­vých titu­lech z té výstav­ky, kolik sto­jí a kdo je tam pode­psa­ný.
Pak uká­zal na jed­no vydá­ní bib­le a zeptal se: „A tam­ta bib­le, ta je taky s auto­gra­mem?“

Chcete-li se poba­vit a mož­ná i tro­chu nahnat ego nad hloupostí jiných lidí, jsou pro vás Divné hláš­ky z knih­ku­pec­tví dobrou vol­bou.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Kameňáky aneb Špalíček plný legrace počtvrté5. dubna 2019 Kameňáky aneb Špalíček plný legrace počtvrté Pořádná porce vtipů, pro všechny, co se rádi smějí a nebo si potřebují jen tak oddychnout a od srdce ze zasmát, i když jim třeba zrovna dvakrát do smích není. Jednoduše si zalistovat a […]
  • Upřímnou soustrast11. srpna 2019 Upřímnou soustrast Kniha "Upřímnou soustrast" mě upoutala především pro svůj velmi nevšední název a zvolené téma, neboť co si budeme nalhávat, o řemeslu "funebráka" a smrti může psát buď jen opravdový […]
  • Knihkupectví na Bylinkovém náměstí - řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, kdo jsi18. srpna 2019 Knihkupectví na Bylinkovém náměstí - řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, kdo jsi Vášeň pro knihy, pro čtení, vůně knih, to je prostě něco nezapomenutelného a úžasného. Také jsem ji propadla už v dětství a teď se to asi nejvíce stupňuje. Když byli kluci úplně malí, […]
  • Jen Campbell: Divné hlášky z knihkupectví - 80 %27. dubna 2017 Jen Campbell: Divné hlášky z knihkupectví - 80 % Každý, kdo někdy pracoval s lidmi, a nezáleží na tom, jestli na recepci nebo někde v obchode, ví, že někdy je takováhle práce docela náročná. A někdy zase neuvěřitelně absurdní a vtipná. […]
  • Školnice Valerie odhalena - kniha7. října 2017 Školnice Valerie odhalena - kniha Martin a Šimon jsou ve druhé třídě základní školy třídy A a kamarádi ještě s Vojtou a Pepíkem ze třídy B. Ve škole byli učitelé na děti zlí a přísní, ale nyní se to změnilo a Martin se […]
  • Tajný deník Hendrika Groena8. června 2017 Tajný deník Hendrika Groena Hendrik Groen nemá rád staré lidi. A kolik že je jemu? 83 let. Žije v amsterdamském domově důchodců, ale ani on, ani jeho nejlepší přítel Evert díky svému nadhledu a svéráznému humoru mezi […]
  • Opráski 201921. listopadu 2018 Opráski 2019 Rok 2018 se již nezadržetelně blíží ke svému konci a rok 2019 pomalu, ale jistě klepe na dveře. Jaz, ředitel slavného Historického ústafu, připravuje od roku 2015 svůj vlastní kalendář […]
  • JAK SE STÁT DIKTÁTOREM. NEKOREKTNÍ PRŮVODCE25. srpna 2019 JAK SE STÁT DIKTÁTOREM. NEKOREKTNÍ PRŮVODCE Chcete-li poznat úskalí, ale i výhody, které se pojí s tímto nekorektním průvodcem, anebo dokonce se i sami stát diktátorem, a to doslova, je tahle příručka dělaná a stvořená právě pro […]
  • Tom Michell: Co mě naučil tučňák16. července 2016 Tom Michell: Co mě naučil tučňák Kdo z nás někdy v životě nezatoužil po nějakém domácím mazlíčkovi? Může to být pes, kočka, želva, králík nebo třeba tučňák. Poslední zmíněné zvíře se stalo věrným parťákem autora […]
  • Kouzelná třída - čtvrtý rok - kniha10. října 2017 Kouzelná třída - čtvrtý rok - kniha V životě dětí jedné třídy základní školy se to změnilo od té doby, co nastoupila nová paní učitelka - víla Jasmína. Ta je učila pomocí kouzel - děti vždycky všechno věděli, nic […]