Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Jeepers Creepers

Jeepers Creepers

Premiera Jeepers Creepers 2 už se blí­ží, tak­že mys­lím, že je čas zopa­ko­vat si, o co šlo v jed­nič­ce, nad­ne­se­ně ozna­čo­va­né jako „nej­lep­ší horor všech dob“.

Derry (Justin Long) a Trish (Gina Philips) jsou bra­tr a sest­ra. Skončila jim ško­la a tak se na prázd­ni­ny vra­cí autem domů přes Floridu. Po ces­tě se jim ale při­ho­dí něco zvlášt­ní­ho a jak poz­dě­ji zjis­tí, vidě­li něco, co němě­li vidět. Navíc byli moc zvě­da­ví a „on“ je při tom viděl. On, Creeper (Jonathan Breck), je tajem­né stvo­ře­ní a do kon­ce fil­mu se v pod­sta­tě nedo­zví­te co je přes­ně zač. Něco je řeče­no pří­mo, něco nazna­če­no, něco si domys­lí­te, ale sku­teč­ný důvod jeho exis­ten­ce vám zůsta­ne uta­jen. Zřejmě pro­stor pro dal­ší díl.

A proč ten název fil­mu? Jeepers Creepers je poho­do­vá swin­go­vá pís­nič­ka. Kdo ji však usly­ší, toho čeká smrt. Jinými slo­vy, pokud zapne­te v autě radio a budou tam hrát zrov­na Jeepers Creepers, věz­te, že Creeper je na blíz­ku a jste to prá­vě vy, kdo ho momen­tál­ně zají­má.

I když ten­to film svo­jí jed­no­du­chos­tí v mno­hém při­po­mí­ná béč­ko­vé horo­ry z pade­sá­tých let, pat­ří k těm lep­ším horo­rům, co jsem v posled­ní domě viděl. Označení nej­lep­ší horor všech dob ve mě nej­pr­ve vzbu­zo­va­lo pocit, že to nebu­de béč­ko, ale céč­ko, moje oba­vy se však naštěs­tí nena­pl­ni­ly.

O filmu:

Rok: 2001
Scénář a režie: Victor Salva
Hudba: Bennett Salvay
Kamera: Don E. Faunt LeRoy
V hlav­ních rolích: Justin Long, Gina Philips, Jonathan Breck, Patricia Belcher, Eileen Brennan, Brandon Smith
Oficiální web: Jeepers Creepers


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,58761 s | počet dotazů: 244 | paměť: 56600 KB. | 29.06.2022 - 10:02:14