Jeepers Creepers 2

Každé 23 jaro, kaž­dý 23 den se obje­ví a ten den je prá­vě dnes …Do kin se vra­cí pokra­čo­vá­ní horo­ro­vé­ho sním­ku o léta­jí­cí stvůře s klo­bou­kem z roku 2001, kte­rá má chuť prá­vě na vás. Snímek, kte­rý neo­plý­vá mno­ho kon­ver­za­ce­mi, spí­še sle­do­vě navá­za­ných „leka­vých ame­ric­kých„ scén, dopro­vá­ze­ných orchestrem, v kri­tic­kých chví­lích s pře­va­hou smyč­co­vých nástro­jů. Scénář a režie Victor Salva,kamera - Don E. FauntLeRoy, Hudba - Bennett Salvay,v hlav­ních rolích uvi­dí­te - Gina Philips, Jonathan Breck, Ray Wise, Billy Aaron Brown, Marieh Delfino, Al Santos. Délka toho­to sním­ku je 103 minut.

 

V dru­hém díle začí­ná děj na odhléd­lém mís­tě plném polí, na far­mě, kde žije otec se svý­mi dvě­ma syny, Billym a Jackym. Jako kaž­dý den je jejich povin­nos­tí sta­rat se o far­mu. Úkolem Billyho je zkon­t­ro­lo­vat a při­pev­nit stra­šá­ky na poli, aby se ptactvo zaleklo. Jenže ptactvo je tak odrz­lé, že si sedá i na stra­šá­ky. Když v tom se začne jeden ze stra­šá­ků pohy­bo­vat. Bylli se lek­ne a jde se podí­vat, co se děje. Je to Jeepers Creepers. A při­šel si prá­vě pro Billyho. Malý hoch se začne brá­nit a kři­čet. Toho si všim­ne Jacky i jeho otec. Rozběhnou se Billyho hle­dat. V pras­ka­jí­cím a šumě­jí­cím poli sly­ší Billyho hla­sy, ale nemo­hou ho najít. Jeepers s Billym odle­tí. Jacky a otec nemo­hou uvě­řit tomu co se sta­lo… Děj se pře­sou­vá do kla­sic­ké­ho, staré­ho, žlu­té­ho, ame­ric­ké­ho auto­bu­su, kde jsou dvě tří­dy stu­den­tů, osla­vu­jí­cí svůj škol­ní tým, a jejich tři kan­to­ři. Ti jsou vese­lí a netu­ší do čeho se řítí. Jedna dív­ka ze stu­den­tů usne a má vizi. Vidí pole, stej­né jako far­má­ře a jeho dětí, a chlap­ce, kři­číc a uka­zu­jíc rukou zpět, jako by nazna­čo­val, aby hned z toho­to mís­ta odje­li. Autobus pokra­ču­je v ces­tě a stu­dent­ka vidí to samé. Pole začne šumět, všim­ne si oso­by. Je to on. Jeepers Creepers. Hodí svo­jí zbra­ní a zapří­či­ní defekt auto­bu­su. V tom se pro­bu­dí a zjis­tí, že se to doo­prav­dy sta­lo, jen je večer a ne den. Profesoři vyběh­nou z auto­bu­su a sna­ží se zjis­tit co se sta­lo. Autobus opra­ví a pokra­ču­jí v ces­tě, jen­že auto­bus se zno­vu porou­chá a bohu­žel už asi nepo­je­de. Studenti jsou odká­zá­ni sami na sebe. Profesoři se sna­ží při­vo­lat pomoc, ale neú­spěš­ně. Postupně se ztrá­cí pro­fe­sor za pro­fe­so­rem ‚až zůsta­nou stu­den­ti sami. Příběh se vztáh­ne do jed­no­ho bodo­vé­ho mís­ta a tím je auto­bus. Zde pro­ží­va­jí stu­den­ti dlou­hé chví­le stra­chu. Snaží se volat pomoc, stá­le však neú­spěš­ně. Studentka, kte­rá měla již vize, zase má. Dozvídá se, jak je to vlast­ně s Jeepersem je a kdy zmi­zí. Creepers si postup­ně bere stu­den­ta za stu­den­tem. Vysílačkou se dovo­la­jí far­má­ři, kte­rý je chce pomstít své­ho syna. Studenti se roz­hod­nou, že ute­čou z auto­bu­su pryč. Brzy však ale zjis­tí, že je to úpl­ně stej­né jako kdy­by v auto­buse zůsta­li. Jedna ze stu­den­tů natre­fí na far­má­ře a dove­de ho k auto­bu­su. Nastávají chví­le boje s Creepersem a stá­lý útěk stu­den­tů… Farmář nako­nec Creepersa dosta­ne. A vez­me si ho sebou. Nyní se pře­sou­vá­me o 23 let do budouc­nos­ti. Farmář má ve sto­do­le svo­ji tro­fej a před­vá­dí ji kolemje­dou­cím - Ukřižovaného Jeeperse Creeperse. Dnes je 23 jar­ní den…

 

Bude se hrůz­ný pří­běh opa­ko­vat ? Jak zná­me ame­ric­ké sním­ky, mož­ná ano. Trilogie jsou dnes v módě. Pokud máte rádi horo­ry toho­to typu, zajdě­te si do kina na ten­to film. Já těm­to horo­rům plným kři­ku, leka­vých a hrů­zostraš­ných scén před­nost nedá­vám, a pro­to fil­mu dávám 60%.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Hotel Transylvánie 2 | Hotel Transylvania 2 [70%]30. září 2015 Hotel Transylvánie 2 | Hotel Transylvania 2 [70%] Parta strašidel nestvůr a krvežíznivých stvoření v zábavné podobě pro dětské publikum se vrací. Od včerejšího dne naleznete v nabídce tuzemských i slovenských kin pokračování úspěšné […]
  • Tajemství jejich očí - 55 %21. ledna 2016 Tajemství jejich očí - 55 % Režisér a scénárista Billy Ray (nominovaný na Oscara za scénář Kapitána Phillipse) natočil Tajemství jejich očí podle argentinského románu i filmu, který získal pro změnu Oscara pro […]
  • War7. ledna 2008 War Když se poprvé začalo mluvit o tom, že se v jednom filmu setká Jason Statham a Jet Li, fanoušci akce omdlévali radostí a snad ani nadšením nespali. Však z anglického drsňáka Stathama se za […]
  • Scary Movie 4 - Průměrná - přesto v současné době zřejmě nejlepší filmová parodie.8. června 2006 Scary Movie 4 - Průměrná - přesto v současné době zřejmě nejlepší filmová parodie. Psal se jeden z pozdních zimních večerů, když se mi poštěstilo zapnout televizi (znáte to - letmé otření o spínač) a narazit v ní na jednu obzvláště vypečenou parodii. Přestože jsem […]
  • Scooby Doo! Prokletí nestvůry z jezera10. července 2012 Scooby Doo! Prokletí nestvůry z jezera Dnes jsem si pro Vás připravil další recenzi, která bude na další hraný díl Scooby-Doo. V minulých letech vyšly 2 nové hrané filmy - Scooby-Doo: Začátek (ten už jsem recenzoval) a […]
  • Domestik – Recenze – 70%4. září 2018 Domestik – Recenze – 70% Snímek Domestik celovečerně debutujícího režiséra a scenáristy Adama Sedláka, tvůrce populárního a na české poměry značně progresivního internetového seriálu Semestr, je popisován jako […]
  • Tom Yum Goong22. května 2006 Tom Yum Goong Tony Jaa. Každý, kdo alespoň trošku fandí bojovým umění ve filmovém průmyslu musí děkovat, že se tento mladík objevil na scéně. Jet Li, Jackie Chan i další stálice už pomalu myslí na […]
  • Operace stodolarový gang - 65 %18. července 2012 Operace stodolarový gang - 65 % Druhý z  řady německých filmů o slavném agentu FBI Jerry Cottonovi opět z roku 1965 vysílala TV NOVA s českým dabingem pod názvem Operace stodoloravý gang, oficiální název zní spíše Noc […]
  • Putování s dinosaury - 40 % 19. prosince 2013 Putování s dinosaury - 40 % Kterému mrňouskovi by se nelíbil zvědavý a trochu neposedný Pachyrhinosaurus Patchi, řečený Páťa, nebo prapták Alex, který nedokáže ani na chvilku zavřít zobák. Tahle dvojka provází diváka […]