Kritiky.cz > Filmové recenze > Jeepers Creepers 2

Jeepers Creepers 2


Pozdě, ale pře­ce, se bude­me věno­vat dru­hé­mu pokra­čo­vá­ní horo­ru Jeepers Creepers, kte­rý měl pre­mie­ru loni na pod­zim.

Od původ­ní­ho fil­mu Jeepers Creepers uply­nu­lo prá­vě 23 let a Creeper se opět pro­bou­zí na 23 dní, aby uko­jil svůj hlad. Děj začí­ná odpo­led­ne 23. den, kdy má Creeper na svě­do­mí již přes 300 mrtvých a téměř celý film se ode­hra­je noc před tím, než Creeper půjde zase spát.

Partička bas­ket­ba­lis­tů se vra­cí z vyhra­né­ho tur­na­je domů, ale náho­dou jim prask­ne pne­u­ma­ti­ka a po chví­li dru­há. Bohužel řidič­ka auto­bu­su, ani nikdo z ces­tu­jí­cích, neu­mí kolo vymě­nit, tak­že musí na sil­ni­ci ztrá­vit noc v auto­buse. Creeper se pak posta­rá o to, že nikdo z nich neza­mhou­ří oka a ne všich­ni se doži­jí rána.

Musím uznat, že Jeepers Creepers 2 je zají­ma­vě poja­té pokra­čo­vá­ní a obsa­hu­je nové nápa­dy, tak­že nevzni­ká dojem nuce­ně vznik­lé­ho pokra­čo­vá­ní úspěš­né­ho fil­mu. Nicméně se v půl­ce fil­mu začí­nám lehce nudit. Ti ultra­am­bi­ci­oz­ní spor­tov­ci s IQ mra­že­né ryby mi začí­na­jí být kraj­ně nesym­pa­tič­tí. Nejen že jim postup­ně pře­stá­vám fan­dit, ale z čis­ta jas­na se vží­vám do role Creepera a film si mě opět zís­ká­vá.

S těmi tragédy oprav­du není žád­ná prá­ce. Chovají se úpl­ně nelo­gic­ky a sta­čí oprav­du málo k tomu, abych v nich vyvo­lal panic­kou hrů­zu. Můžu si vybrat koho chci a přes­ně toho si vzít, čehož pat­řič­ně vyu­ží­vám. A ouha, tro­cha neo­pa­tr­nos­ti a při­šel jsem o půl hla­vy. To si oprav­du nemě­la dělat, hol­čič­ko, ani nevíš co si tím způ­so­bi­la. Z auto­bu­su je cítit strach, děs a úzkost. Najednou někdo zašeptá „... a teď si utrh hla­vu“. Ostatní oněmě­li hrů­zou. Půlka hla­vy je mi k niče­mu, tak kdo pak z vás mi dá tu svo­jí?

A takhle si s nimi hra­ju až do rána. Výborná zába­va posled­ní den před spán­kem. Nad ránem se do toho začně míchat ješ­tě ten chudák, co jsem mu vče­ra sežral syna. No nic. Tak dobrou noc. Zase za 23 let.

O filmu:

Rok: USA 2003
Oficiální web: Jeepers Creepers 2
Scénář a režie: Victor Salva
V hlav­ních rolích: Ray Wise, Jonathan Breck, Garikayi Mutambirwa, Eric Nenninger, Nicki Lynn Aycox, Marieh Delfino, Diane Delano, Thom Gossom Jr., Billy Aaron Brown, Lena Cardwell, Al Santos, Travis Schiffner, Kasan Butcher, Josh Hammond, Tom Tarantini
Délka: 104 min


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Pád Třetí říše6. května 2005 Pád Třetí říše Historický film popisující poslední dny v Hitlerově bunkru před kapitulací Něměcka až do jeho sebevraždy a sebevražd mnoha dalších osob z jeho nejbližšího okolí. V úvodu filmu se na […]
  • Fimfárum 223. března 2006 Fimfárum 2 Po čtyřech letech se vracíme ke čtyřem pohádkám z Werichovy knihy pohádek Fimfárum. A zastavení je to opět velmi příjemné. Moře, stýčku, proč je slané? Bylo nebylo, dva bratři byli od […]
  • Lichožrouti – 70%26. října 2016 Lichožrouti – 70% Punkoví vs. mafiánští ponožkožrouti Lichožrouti byli odhaleni, popsání a zachyceni na filmové plátno! A o koho že jde? Kdo četl trilogii Pavla Šruta, už ví, že se jedná o malé tvorečky, […]
  • Poslední samuraj23. února 2004 Poslední samuraj Na konci 19. století se Japonsko snaží připodobňovat západní civilizaci. Lobistická skupina vedená císařovým rádcem Omurou pozve do Japonska amerického kapitána Algrena, veterána z […]
  • Pod bodem mrazu6. února 2006 Pod bodem mrazu Jeden z filmů z Dnů evropského filmu, které se právě přesouvají z Prahy do Brna a potrvají do 14. února. Pod bodem mrazu je psychologicko-kriminální drama o hledání ztraceného člověka. […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Post Coitum28. května 2004 Post Coitum Komedie, která se odehrává především v postelích a autech a u které vám bude dělat větší problémy uhodnout, kdo se s kým nevyspí než kdo se s kým vyspí. Ale přecejen je to komedie. Možná […]