Kritiky.cz > Pro ženy > Jedy v kosmetice: způsobují vyrážky a škodí zdraví

Jedy v kosmetice: způsobují vyrážky a škodí zdraví

makeup brush 1761648 1920


Snad žád­ná z nás neo­do­lá pohle­du na regá­ly pře­té­ka­jí­cí nej­růz­něj­ší­mi pro­duk­ty, kte­ré hýří vše­mi barva­mi, sli­bu­jí mož­né i nemož­né výsled­ky a kte­ré jsou čas­to dopo­ru­čo­vá­ny v rekla­mách, jež vídá­me nejen v tele­vi­zi, ale i v časo­pi­sech nebo na inter­ne­tu. Jen málo­kte­rou z nás ale napad­ne zají­mat se o jedy v kos­me­ti­ce, kte­ré jsou v mno­ha pří­prav­cích na pleť i tělo obsa­že­né a kte­ré nejsou pro naše zdra­ví kdo­ví­ja­kým pří­no­sem - ba spí­še nao­pak.

A co vy? Otáčíte pocti­vě kaž­dý pro­dukt a zají­má­te se o jeho slo­že­ní? Znáte nej­čas­těj­ší jedy v kos­me­ti­ce, kte­ré ško­dí, ale přes­to jsou sou­čás­tí celé řady výrob­ků? V dneš­ním člán­ku vám pro­zra­dím, na co si dát pozor!

Jedy v kosmetice, na které byste si měli dát pozor

Hlídáte si slo­že­ní kos­me­ti­ky, kte­rou pou­ží­vá­te a kte­rou poři­zu­je­te v obcho­dě? Dáte si tu prá­ci s tím, abys­te si peč­li­vě pře­čet­li, co se ukrý­vá na zad­ní stra­ně? Nebo spí­še pat­ří­te k ženám, kte­ré mnoh­dy naku­pu­jí bez­myš­len­ko­vi­tě, hází jed­not­li­vé pro­duk­ty do koší­ku hla­va nehla­va tře­ba jen na zákla­dě rekla­my či dopo­ru­če­ní od kama­rád­ky a ter­mín jedy v kos­me­ti­ce vám vůbec nic neří­ká?

Ať už je to tak či onak, níže najde­te nej­čas­těj­ší jedy v kos­me­ti­ce, kte­rým bys­te se ve svém vlast­ním zájmu měli vyhnout.

 • Formaldehyd

  Možná jste se s tím­to slo­víč­kem už někdy setka­li, ale nena­padlo vás, že by tahle nebez­peč­ná lát­ka moh­la být obsa­že­ná i v kos­me­tic­kých pro­duk­tech. A pře­ci v nich je a poměr­ně čas­to! Věděli jste, že výrob­ky s obsa­hem formal­de­hy­du mohou způ­so­bo­vat rako­vi­nu? I když je v ČR tahle lát­ka zaká­zá­na, obje­vu­je se v laci­ných lacích na neh­ty nebo je pří­mě­sí smě­sí na výro­bu umě­lých neh­tů.

 • Propylenglykol

  Pro něko­ho mož­ná nezná­má lát­ka, o kte­ré bys­te měli vědět, že může způ­so­bo­vat kon­takt­ní der­ma­ti­ti­du a pokud žena trpí na vagi­nál­ní infek­ce, může u ní dojít k vel­mi sil­né­mu pále­ní. Propylenglykol se obje­vu­je napří­klad v deo­do­ran­tech, ple­ťo­vých mas­kách, šam­po­nech nebo v kon­di­ci­oné­rech.

 • Laurylsíran sodný

  Do tře­ti­ce vše­ho dob­ré­ho zde zmí­ním lauryl­sí­ran sod­ný, což je lát­ka vysky­tu­jí­cí se v šam­po­nech nebo spr­cho­vých gelech. Laurylsíran sod­ný dráž­dí pokož­ku, oči a nebo sliz­ni­ce, vel­mi čas­to je pří­či­nou vzni­ku kož­ních aler­gic­kých reak­cí a kopři­vek.

  Obrázky: Pixabay.com


Jedy v kosmetice: způsobují vyrážky a škodí zdraví
Hodnocení: 3 - ‎1 hl.


Profilový obrázek

Redaktor webu Dnešnímóda.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Chtějí muži ideál?10. září 2019 Chtějí muži ideál? Ženy si tak často dělají starosti, aby byly pro svého muže sexuálně přitažlivé. Snaží se držet dietu, aby byly štíhlé, oblékat a líčit se podle poslední módy. Vy se tak snažíte, protože si […]
 • Ochrana pleti v zimě - jak na to?14. května 2019 Ochrana pleti v zimě - jak na to? Ochrana pleti v zimě je často diskutované téma. Pokud si právě teď říkáte, že tohle téma přeci ještě není aktuální, protože nám stále ještě panuje teplotně příznivější podzim, dovolím si […]
 • Trendy dámské lodičky: jaké si vyberete?!2. července 2019 Trendy dámské lodičky: jaké si vyberete?! Neexistuje snad typičtější obuv pro ženy, nežli právě dámské lodičky. Tahle doména patří pouze nám - ženám, o tom nemusí být sporu. I když počasí panující za okny není v posledních dnech […]
 • Není rtěnka jako rtěnka: která vám bude nejvíce slušet?13. června 2019 Není rtěnka jako rtěnka: která vám bude nejvíce slušet? Rtěnka bývá stále častější součástí líčení. Ne nadarmo se říká, že nalíčení rtů je jedním z nejrychlejších a nejjednodušších způsobů, kterým se žena může udělat krásnou. A něco na tom […]
 • Trápí vás zplihlé vlasy bez objemu? Poradíme, jak se o ně správně starat!13. června 2019 Trápí vás zplihlé vlasy bez objemu? Poradíme, jak se o ně správně starat! Zplihlé vlasy rozhodně nejsou žádná výhra. Každá z nás si přeje (i když bychom to třeba nepřiznaly nahlas) bohatou hřívu, které nechybí objem ani zdravý lesk a která už na první pohled […]
 • Vegetariánství4. listopadu 2019 Vegetariánství Lidé si často pletou pojmy vegetarián a vegan. Jsou odlišné v tom, že vegetarián nejí pouze maso, kdežto vegan nejí žádné maso ani živočišné produkty (vejce, sýry, mléko). Samozřejmě […]
 • Ach ta suchá pokožka! Co když si za ni můžete sami?!26. srpna 2019 Ach ta suchá pokožka! Co když si za ni můžete sami?! Suchá pokožka trápí dnes a denně mnoho žen a dívek, mezi něž možná patříte i vy. Určitě mi dáte za pravdu, že pokožka, která je vysušená, podrážděná a která se loupe rozhodně není nic […]
 • SIDS – noční můra každého rodiče3. listopadu 2019 SIDS – noční můra každého rodiče Strašákem každého rodiče je určitě SIDS – syndrom náhlého úmrtí kojence. Nejčastěji může tato tragická situace nastat mezi druhým a čtvrtým měsícem věku dítěte. Příčinami, a hlavně […]
 • Pozvolné zvykání na školní rok23. září 2019 Pozvolné zvykání na školní rok Nástup do první třídy je pro každé dítě velkou životní změnou. Je pravda, že pro ty, které navštěvovaly školku, je to asi trochu jednodušší. Většinou ale mají všechny děti dva měsíce […]
 • Vaření pro děti do jednoho roku3. října 2019 Vaření pro děti do jednoho roku Po období kojení přecházejí děti postupně na pevnou stravu. Nebojte se zkoušet různé suroviny již od šesti měsíců věku. Děti do jednoho roku nepotřebují jíst maso každý den, proto jim […]