Kritiky.cz > Filmové premiéry > Jednou skautem - navždy skautem

Jednou skautem - navždy skautem

DSCN8661

V úte­rý 1.října měl v Praze v kině Lucerna slav­nost­ní pre­mi­é­ru doku­men­tár­ní film Olgy Malířové Špátové Jednou skau­tem, navždy skau­tem.

Slavnostní pre­mi­é­ry fil­mu se zúčast­ni­li tvůr­ci fil­mu v čele s reži­sér­kou Olgou Malířovou Špátovou, kte­ří spo­leč­ně se skau­ty z mno­ha míst České repub­li­ky zapl­ni­li vel­ký sál kina Lucerna.

Film se natá­čel něko­lik let, hlav­ně během skaut­ské­ho roku 2018/2019, a zapo­ji­lo se do něj něko­lik oddí­lů, stře­di­sek, rover­ských kme­nů a jed­not­liv­ců.

Stopáž fil­mu je 60 minut a je věno­ván dvě­ma nezdol­ným skau­tům - Jiřímu Stránskému a Jiřímu Navrátilovi. Na tvor­bě fil­mu se také význam­ně podí­lel bra­tr Zdeněk Michálek.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...