Jedna ruka netleská - 4. film Davida Ondříčka

JednaRuka

Už je tomu něja­ký ten pátek, kdy šel do kin film Davida Ondříčka Jedna ruka net­les­ká (v roce 2003).Režisér David Ondříček si vzal do fil­mu podob­nou sku­pi­nu lidí, co s ním vytvá­ře­la film Samotáři, kte­rý byl z jeho, Ondříčkových, fil­mů nej­lep­ší. Do hlav­ní role obsa­dil zná­mé a vyzkou­še­né tvá­ře. V prv­ní řadě Jiřího Macháčka, kte­rý zno­va hra­je dob­rá­ka, spí­še tako­vé­ho ňou­mu, kte­rý vždyc­ky šláp­ne kam nemá a tak spad­ne do něja­kých prů­švi­hů.

Znova v jeho fil­mu hra­je Ivan Trojan, kte­rý zno­va nehra­je úpl­ně nor­mál­ní­ho člo­vě­ka, zase hra­je pra­po­div­nou posta­vu, kte­rá se vyvr­bí až kon­cem fil­mu. Nesmíme zapo­me­nout i na Jana Třísku, kte­rý se v tom­to roce obsa­zu­je doce­la čas­to. Nejprve Želary, a teď Jedna ruka net­les­ká. V Želarech hra­je cha­rak­ter­ní roli, ale v teď už má k cha­rak­te­ru dale­ko.

Bohužel Vám to nepo­vím, jakou posta­vu Tříska hra­je, pro­to­že by jste při­šli o dost zají­ma­vou poin­tu fil­mu. Nesmíme zapo­me­nout i na herec­ké­ho fil­mo­vé­ho nováč­ka Marka Taclíka, kte­rý úspěš­ně sekun­du­je Macháčkovi v tom, kdo má vět­ší smůlu a kdo vět­ší blb. Nesmíme samo­zřej­mě zapo­me­nout i na dívčí- žen­skou část her­ců. Dost důle­ži­tou roli má KLÁRA POLLERTOVÁ-TROJANOVÁ, kte­rá hra­je man­žel­ku Ondřeje Trojana. Tedy je nejen sku­teč­nou man­žel­kou O. T, ale i fil­mo­vou. Dále samo­zřej­mě duo ISABELA BENCOVÁ a KRISTINA LUKEŠOVÁ v dost cool rolích žen­ských pro­ti­pó­lu Macháčka s Taclíkem.

A o čem vlast­ně pří­běh je. No pros­tě Macháček, tedy Standa, je zatčen za pašo­vá­ní orlů, a jak je svým způ­so­bem ňou­ma, tak si svo­je odse­dí, a jakmi­le z věz­ni­ce ode­jde, chce svo­jí část podí­lu na zis­ku zpět. Samozřejmě, že nedo­sta­ne, pro­to­že ces­tou potká vět­ší­ho blba, než je on sám, Ondřeje (Marek Taclík), a ten mu všech­no zha­tí. A nema­jí prá­ci a nema­jí pení­ze, a hlav­ní strůj­ce pod­vo­du Zdeněk (Ivan Trojan) si v kli­du žije se svo­jí vege­ta­ri­án­skou rodi­nou. A teď už to jde od neú­spě­chu, k vět­ším neú­spě­chům, dojde i na ruku a na úchyl­nos­ti.

Neočekávejte bohu­žel od fil­mu dru­hý díl Samotářů. Ono to není o tom, je to jen sbír­ka humor­ných his­to­rek co by se moh­lo stát kdy­by. Ale spí­še, proč zrov­na tohle se nemů­že stát, žije­me zrov­na v cha­o­tic­ké době, a tro­cha nenor­mál­nos­ti neuško­dí.


Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Jedna ruka net­les­ká
Hodnocení polož­ky
31star1star1stargraygray


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Samotáři – "…lidi málo hulej."1. července 2019 Samotáři – "…lidi málo hulej." „To je skvělá muzika! Tyo, co to je za muziku?“ „To je státní hymna, ty vole.“ „A jo, vlastně, státní hymna. Já jenom, že ji nehráli dlouho takhle instrumentálně, tak jsem na ni […]
  • Čtvrtá hvězda (TV seriál)15. srpna 2018 Čtvrtá hvězda (TV seriál) Čtvrtá hvězda vypráví příběh mladého Štěpána (Václav Neužil), který získal místo jako druhý noční recepční v tříhvězdičkovém hotelu Meteor na periferii Prahy. Štěpána zajímá Pavlínka […]
  • Čtvrtá hvězda29. listopadu 2013 Čtvrtá hvězda Na novinářské projekci dne 28.11.2013 byl novinářům představen nový  seriál České televize,  který uvidí diváci počátkem roku 2014 na kanálu ČT1. Na co se mohou diváci těšit? Děj se […]
  • Vrásky z lásky - Film Vrásky z lásky je velice slušně natočený film, který má pozvolné tempo, ale nenudí.  30. dubna 2019 Vrásky z lásky - Film Vrásky z lásky je velice slušně natočený film, který má pozvolné tempo, ale nenudí.   Dostat před kameru dvojici výborných herců, Jiřinu Bohdalovou a Radka Brzobohatého, bylo snem režiséra Jiřího Stracha. Jen napsat správný scénář a bude vyhráno. Zalíbil se jim až scénář o […]
  • Želary - Nejlepší film Ondřeje Trojana8. května 2019 Želary - Nejlepší film Ondřeje Trojana Jmenovala se Eliška. Momentálně má ale ve svých dokumentech jméno Hana a směřuje s mužem, kterého ani nezná, do hor v pohraničí, kde se má ukrýt. Probíhá druhá světová válka… Eliška […]
  • Ve stínu - Herecký koncert Ivana Trojana13. března 2019 Ve stínu - Herecký koncert Ivana Trojana Detektivní případ, který musí řešit kapitán Hakl, začíná pěkným vyloupením trezoru. Zdá se, že stačí zapátrat v policejní kartotéce, a lupič bude rychle dopaden. U židovského kasaře […]
  • Občanský průkaz – autentičtější než Vyprávěj26. října 2010 Občanský průkaz – autentičtější než Vyprávěj Další filmový výlet do časů husákovské normalizace, který by měli povinně zhlédnout všichni fanoušci retro seriálu Vyprávěj. Na rozdíl od nekonfliktního televizního nostalgického […]
  • Díra u Hanušovic - 60 %22. července 2014 Díra u Hanušovic - 60 % Stejně jako si nikdo nemůže vybrat své rodiče, tak si ani Jaruna (Lenka Krobotová)  s Marunou (Tatiana Vilhelmová)  nevybraly svou věčně nabručenou mámu a chalupu na vesnici, kam se dnes […]
  • Anděl Páně 2 - Petronel s Uriášem jsou zpátky - Na konci prvního dne jsme si řekli: Jo, ono to půjde!“2. prosince 2016 Anděl Páně 2 - Petronel s Uriášem jsou zpátky - Na konci prvního dne jsme si řekli: Jo, ono to půjde!“ Co si říkali Jiří Dvořák a Ivan Trojan, když se po jedenácti letech sešli na place?  „Když jsme se vedle sebe s Ivanem postavili, já s těmi rohy a on v blond paruce, tak to bylo takové […]
  • Ve stínu (2012)10. června 2013 Ve stínu (2012) David Ondříček patří - snad spravedlivě - mezi přední české filmaře. Jeho "Šeptej" je pro mě dodnes synonymem generačního filmu. A co poslední dílo "Ve stínu"? Ondříček tu má opět své […]
Doporučujeme...