Kritiky.cz > Recenze knih > Jeden pro mě, jeden pro tebe – tvořivá zábava

Jeden pro mě, jeden pro tebe – tvořivá zábava

019

Kniha, sestá­va­jí­cí ze dvou zápis­ní­ků, zaujme na prv­ní pohled nápa­di­tou a hra­vou gra­fi­kou. Potěší nejen kama­rád­ky, ale tře­ba i sest­ry, kte­ré jsou v podob­ném věku. Je urče­na dív­kám od osmi let.

Zápisníčky se liší barev­ným pro­ve­de­ním, ale obsah mají stej­ný. Naše dcer­ky či vnuč­ky zde nalez­nou mno­ho zábav­ných tes­tí­ků, úko­lů i otá­zek na tělo. Témata jsou různá, od spor­tov­ních výko­nů, zná­mek ve ško­le, oblí­be­ných jídel, hudeb­ních sku­pin, vyda­ře­ných dovo­le­ných, tra­pa­sů i fil­mů až k nej­lep­ším jmé­nům a pís­ním.

K vypl­ňo­vá­ní vyu­ži­jí nejen pro­pis­ku nebo tuž­ku, ale i pas­tel­ky. Několik úko­lů se totiž týká kres­le­ní.

Mohou se zamýš­let nad tím, co by chtě­ly pod­nik­nout v příš­tím roce, kte­rou ze dvou mož­nos­tí by si zvo­li­ly, jaké věty čas­to pou­ží­va­jí, kým by byly nej­ra­dě­ji, a pomo­cí jed­no­ho tes­tu si dokon­ce zku­sí před­po­vě­dět budouc­nost.

Odpoví si na to, se kte­rý­mi lid­mi z minu­los­ti by se rády potka­ly, ve kte­rých tele­viz­ních pořa­dech tou­ží účin­ko­vat či jaké zví­ře­cí vlast­nos­ti by si přá­ly mít.

Netradiční dení­ček jim napo­mů­že v roz­va­žo­vá­ní nad jejich zájmy, vlast­nost­mi i budouc­nos­tí. Formou zábav­ných otá­zek pro­hlou­bí sebe­po­zná­ní a lépe pro­zkou­ma­jí své tou­hy či přá­ní.

Po vypl­ně­ní si mohou děv­ča­ta své zápis­níč­ky porov­nat, a zjis­tit tak, co mají spo­leč­né­ho, i v čem jsou jedi­neč­né. A pokud si je uscho­va­jí, zůsta­nou jim jako milá vzpo­mín­ka na neroz­luč­ná přá­tel­ství nebo pev­né pou­to mezi sou­ro­zen­ci.

Tyto dva kre­a­tiv­ní seši­ty pod­po­ru­jí dět­skou tvo­ři­vost a jsou skvě­lým dár­kem pro malé sleč­ny.


Název: Jeden pro mě, jeden pro tebe

Nakladatel: Fragment

Překlad: Vendula Davidová

Počet stran: 72

Rozměry: 16,5 × 21,5 cm

Vazba: bro­žo­va­ná

Rok vydá­ní: 2019

Vydání: 1.

ISBN: 8594050426856

Hodnocení: 100 %


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Ondřej Neff: Digitální fotografie polopatě18. listopadu 2015 Ondřej Neff: Digitální fotografie polopatě V podvečer 11. listopadu se v pražském ateliéru Megapixel uskutečnil křest knihy Ondřeje Neffa Digitální fotografie polopatě. Knihu pokřtil český portrétní a reportážní fotograf Antonín […]
  • Kapka Kája - úžasná kniha o koloběhu vody v přírodě4. listopadu 2019 Kapka Kája - úžasná kniha o koloběhu vody v přírodě Hledáte zajímavou knihu pro své děti? Ptají se vás pořád, proč vlastně zase prší? Máte jedinečnou možnost jim  to pomocí publikace Kapka Kája, kterou vydala Albatros Media, a.s, v Praze […]
  • Pečujte o svůj vztah … dokud se ještě máte rádi15. října 2018 Pečujte o svůj vztah … dokud se ještě máte rádi Běžně pečujeme o své zdraví, chodíme na preventivní prohlídky. V každodenním shonu ale zapomínáme na partnerství, že i o ně musíme pečovat. Stolen Due je psycholog a ředitel dánského […]
  • Yeonmi Parková: Abych přežila11. února 2016 Yeonmi Parková: Abych přežila Ponořte se do příběhu vyprávěného dívkou, která se narodila v roce 1992 do hladomoru, strachu o život, kde mizeli příbuzní, byli popravováni režimem, vězněni v krutých podmínkách, kdy se […]
  • O nemovitostech, investování, bohatství a životních zkušenostech8. května 2016 O nemovitostech, investování, bohatství a životních zkušenostech O nemovitostech, investování, bohatství a životních zkušenostech Petr Vomastek i Radim Passer jsou uznávanými odborníky v oblasti podnikání s realitami. V tomto souboru se s posluchači […]
  • Halina Pawlowská: Rodinná kuchařka19. listopadu 2015 Halina Pawlowská: Rodinná kuchařka Vaříte rádi složitější jídla anebo i takové ty rychlovky pro každý den? Pokud ano, tak takovéto recepty a příjemné vyprávění Haliny Pawlowské, najdete, v její nové knížce Rodinná kuchařka, […]
  • Eleanor se má vážně skvěle - Literární senzace pro všechny asociály4. října 2018 Eleanor se má vážně skvěle - Literární senzace pro všechny asociály Kdybychom mohli za sto let nahlédnout do seznamu povinné četby, jsem si jistá, že bychom v něm, jakožto významného zástupce literatury 21. století, našli román „Eleanor se má vážně […]
  • Veronica Monet: Vědomá prostitutka12. února 2016 Veronica Monet: Vědomá prostitutka Úžasná kniha, která se vulgárně jen může tvářit. Opravdu se jí nebojte a otevřete jí. Rozvinete se jako poupě a při dočítání posledních stránek jsem se už usmívala. Snad i osvobozena […]
  • Soví omalovánky26. března 2016 Soví omalovánky Hůůů, hůůů, už se sem slétají ze všech koutů … Kdo? No přeci sovy! Malé, velké, vážné, veselé, které sledují svět svýma velkýma očima, kterým nic podstatného neunikne. Sovy, které […]
  • Zlomíš si jazýček - logopedická příručka pro děti od 4 do 7 let4. listopadu 2019 Zlomíš si jazýček - logopedická příručka pro děti od 4 do 7 let Dnešní děti hůře mluví, některé vůbec. Rodiče s dětmi tolik nekomunikují, jak tomu bylo dříve. Více se využívá technika, a na knihy, čtení a povídání nezbývá tolik času. Tyto děti plní […]