Kritiky.cz > Recenze knih > Jeden pro mě, jeden pro tebe – tvořivá zábava

Jeden pro mě, jeden pro tebe – tvořivá zábava

019

Kniha, sestá­va­jí­cí ze dvou zápis­ní­ků, zaujme na prv­ní pohled nápa­di­tou a hra­vou gra­fi­kou. Potěší nejen kama­rád­ky, ale tře­ba i sest­ry, kte­ré jsou v podob­ném věku. Je urče­na dív­kám od osmi let.

Zápisníčky se liší barev­ným pro­ve­de­ním, ale obsah mají stej­ný. Naše dcer­ky či vnuč­ky zde nalez­nou mno­ho zábav­ných tes­tí­ků, úko­lů i otá­zek na tělo. Témata jsou různá, od spor­tov­ních výko­nů, zná­mek ve ško­le, oblí­be­ných jídel, hudeb­ních sku­pin, vyda­ře­ných dovo­le­ných, tra­pa­sů i fil­mů až k nej­lep­ším jmé­nům a pís­ním.

K vypl­ňo­vá­ní vyu­ži­jí nejen pro­pis­ku nebo tuž­ku, ale i pas­tel­ky. Několik úko­lů se totiž týká kres­le­ní.

Mohou se zamýš­let nad tím, co by chtě­ly pod­nik­nout v příš­tím roce, kte­rou ze dvou mož­nos­tí by si zvo­li­ly, jaké věty čas­to pou­ží­va­jí, kým by byly nej­ra­dě­ji, a pomo­cí jed­no­ho tes­tu si dokon­ce zku­sí před­po­vě­dět budouc­nost.

Odpoví si na to, se kte­rý­mi lid­mi z minu­los­ti by se rády potka­ly, ve kte­rých tele­viz­ních pořa­dech tou­ží účin­ko­vat či jaké zví­ře­cí vlast­nos­ti by si přá­ly mít.

Netradiční dení­ček jim napo­mů­že v roz­va­žo­vá­ní nad jejich zájmy, vlast­nost­mi i budouc­nos­tí. Formou zábav­ných otá­zek pro­hlou­bí sebe­po­zná­ní a lépe pro­zkou­ma­jí své tou­hy či přá­ní.

Po vypl­ně­ní si mohou děv­ča­ta své zápis­níč­ky porov­nat, a zjis­tit tak, co mají spo­leč­né­ho, i v čem jsou jedi­neč­né. A pokud si je uscho­va­jí, zůsta­nou jim jako milá vzpo­mín­ka na neroz­luč­ná přá­tel­ství nebo pev­né pou­to mezi sou­ro­zen­ci.

Tyto dva kre­a­tiv­ní seši­ty pod­po­ru­jí dět­skou tvo­ři­vost a jsou skvě­lým dár­kem pro malé sleč­ny.


Název: Jeden pro mě, jeden pro tebe

Nakladatel: Fragment

Překlad: Vendula Davidová

Počet stran: 72

Rozměry: 16,5 × 21,5 cm

Vazba: bro­žo­va­ná

Rok vydá­ní: 2019

Vydání: 1.

ISBN: 8594050426856

Hodnocení: 100 %

  • Léčivé pohádky pro dětskou duši9. února 2020 Léčivé pohádky pro dětskou duši Knížka "Léčivé pohádky pro dětskou duši" od Romany Suché potěší nejen děti všech věkových kategorií, ale i jejich rodiče. Jak už samotný název knihy napovídá, nejedná se jen tak o obyčejné […]
  • Ondřej Neff: Digitální fotografie polopatě18. listopadu 2015 Ondřej Neff: Digitální fotografie polopatě V podvečer 11. listopadu se v pražském ateliéru Megapixel uskutečnil křest knihy Ondřeje Neffa Digitální fotografie polopatě. Knihu pokřtil český portrétní a reportážní fotograf Antonín […]
  • Kapka Kája - úžasná kniha o koloběhu vody v přírodě4. listopadu 2019 Kapka Kája - úžasná kniha o koloběhu vody v přírodě Hledáte zajímavou knihu pro své děti? Ptají se vás pořád, proč vlastně zase prší? Máte jedinečnou možnost jim  to pomocí publikace Kapka Kája, kterou vydala Albatros Media, a.s, v Praze […]
  • Velikonoce v české lidové kultuře8. dubna 2020 Velikonoce v české lidové kultuře Hledáte pro své děti zajímavou publikaci, která jim přiblíží tradici Velikonoc? Chcete si přečíst to, jak se vlastně dříve slavily svátky jara? Víte, jak se plete pomlázka? Baví vás […]
  • Narozeninová kočka - prostě ten nejlepší dárek k narozeninám29. ledna 2020 Narozeninová kočka - prostě ten nejlepší dárek k narozeninám Hledáte příběh s velkými písmeny? Chcete zažít pořádnou narozeninovou oslavu? Pomůžete Honzíkovi, Matějovi a nevidomému dědovi vybrat ten nejlepší narozeninový dárek?  Děda Pavel chce své […]
  • Skopičiny kocoura Silvestra21. dubna 2020 Skopičiny kocoura Silvestra Oranžový kocourek Silvestr u žije babičky nedaleko ZOO. I když se má dobře, dostává mlíčko a všichni u něj doma ho mají rádi, má velké přání. Chce, aby ho všichni obdivovali, a touží zažít […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com