Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Jeden kluk z milionu – Monika Woodová

Jeden kluk z milionu – Monika Woodová

197075

Stařenka ve věku 104 let, kluk se záli­bou v Guinessových rekor­dech a otec muzi­kant se setká­va­jí v této kníž­ce. Příběh o přá­tel­ství, před­sud­cích, ale i o krá­sách živo­ta.

Šestý román Moniky Woodové čte­ná­ři před­sta­vu­je setká­ní osa­mě­lé sta­řen­ky s tichým chlap­cem, kte­rý je také sám a kte­rý milu­je Guinessovy rekor­dy. Přes počá­teč­ní roz­pa­ky a vel­ký věko­vý roz­díl se stá­va­jí přá­te­li. On se s její pomo­cí učí pozná­vat ptá­ky, ona se pod jeho vele­ním učí řídit a spo­lu smě­řu­jí ke spl­ně­ní jed­no­ho cíle – rekor­du. Ale jed­no­ho dne chla­pec nepři­jde… Nyní je na otci, kte­ré­mu tragé­die pře­ru­ší jeho kari­é­ru, aby pokra­čo­val tam, kde jeho syn začal. Jelikož má výčit­ky, že pro svůj muzi­kant­ský život syna zane­dbá­val, roz­hod­ne se dokon­čit skaut­ský úkol, čímž pocho­pí mno­hé věci nejen o sobě. Stařenka není vůbec tako­vá, jak si ji před­sta­vo­val. Čeká na něj mno­ho pře­kva­pe­ní, kte­ré je nako­nec sblí­ží.

Román je tro­chu smut­ný, ale v koneč­ném vyzně­ní pře­vlá­dá pře­ci jen pozi­ti­vum a radost ze živo­ta. V kníž­ce bude­te svěd­ky osa­mě­los­ti, žalu, tragé­die, ale i přá­tel­ství, vře­lých citů, poci­tů napl­ně­ní a rados­ti ze živo­ta. Dozvíte se život­ní pří­běh 104 leté sta­řen­ky a její­ho stras­tipl­né­ho živo­ta. Knížka je pro­lo­že­na i Guinessovými rekor­dy, v kte­rých měl záli­bu chla­pec.

Knížka roz­hod­ně sto­jí za pře­čte­ní, pro­to­že při­mě­je člo­vě­ka se nad mno­ha věc­mi a tře­ba i vlast­ním živo­tem zamys­let.


Autor: Monika Woodová

Nakladatelství: Plus

Počet stran: 344

Žánr: svě­to­vá belet­rie, román

Hodnocení: 95 %

Knížku lze zakou­pit na strán­kách nakla­da­tel­ství Albatros Media

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,33467 s | počet dotazů: 228 | paměť: 53301 KB. | 04.12.2021 - 08:42:29