Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Jean Reno

Jean Reno

U nás vel­mi dob­ře zná­mý a popu­lár­ní fran­couz­ský herec se popr­vé obje­vil ve fil­mu Raoula Ruize Hypotéza ukra­de­né­ho obra­zu (Hypotese du tableau volé, 1978). Následoval sní­mek Clair de fem­me (režie Costa Gavras, 1979), Voulez-vous un bébé Noel? (režie Robert Pouret, 1980, Nejsme andě­lé (Nous ne som­mes pas des anges, režie Michel Lang, 1981) a v roce 1982 La passan­te du Sans-Souci (režie Jacque Rouffio).

 V témže roce se obje­vil ve fil­mu Luca Bessona Poslední sou­boj (Le der­nier com­bat), s nímž spo­lu­pra­co­val i na řadě dal­ších slav­ných fil­mů. V roce 1984 hrál ve fil­mu Náš pří­běh (Notre his­toi­re, režie Bertrand Blier). Další sní­mek Luca Bessona Subway, v němž si Reno zahrál,  při­šel do kin v roce 1985. Významným fil­mem se pro Jeana Reno sta­la Magická hlu­bi­na (Le grand bleu, režie Luc Besson,1987), za niž byl nomi­no­ván na Césara za nej­lep­ší muž­skou ved­lej­ší roli. V roce 1989 se obje­vil v kinech dal­ší Bessonův film s men­ší rolí pro Jeana Reno Nikita (Nikita). V násle­du­jí­cím roce se oci­tl na plát­ně s Christianem Clavierem ve fil­mu Operace Corned Beef reží­ro­va­ném Jeanem-Marie Poiré (L‘Opération Corned-Beef, 1990), s nímž se zno­vu setká v sérii Návštěvníci, Návštěvníci 2 a Návštěvníci v Americe (Les Visiteurs, 1993, Les Couloirs  du temps – Les Visiteurs 2,1997, Les Visiteurs en Amérique, 2000). Ještě před tím však účin­ko­val ve fil­mu Loulou Graffiti (režie Christian Lejalé, 1991). Další spo­lu­prá­ce s Lucem Bessonem mu vynes­la nomi­na­ci na nej­lep­ší­ho her­ce za film Léon (1994). Ve stej­ném roce hrál i ve fil­mu Mamlasové (Les Truffes, režie Bernard Nauer, 1994) reži­sé­ra. Rok 1995 byl pro Jeana Rena na fil­mo­vá­ní boha­tý, účin­ko­val ve fil­mu Michelangela Antonionihi a Wima Wenderse Za mra­ky (Al di la delle nuvo­le), ve French Kiss reži­sé­ra Lawrence Kasdana, v Mission : Impossible Briana De Palmy a v Jaguárovi (Le Jaguar) Francise Vebera. V našich kinech se dále obje­vi­ly vel­ko­film Godzilla (1998) reži­sé­ra Rolanda Emmericha a detek­tiv­ní thriller Ronin (1998) od Johna Frankenheimera. Režisér Mathieu Kassovitz ho obsa­dil do role poli­cis­ty ve fil­mu Purpurové řeky (Les Rivieres pour­pres, 2000) a o rok poz­dě­ji reži­sér Gérard Krawczyk do Wasabi (2001). S Juliette Binoche si zahrál v roman­tic­ké kome­dii Décalage horaire (režie Daniele Thompson, 2002) a ve stej­ném roce ho obsa­dil John McTiernan do své­ho fil­mu Rollerball. Komedie Drž hubu (Tais-toi, režie Francis Veber, 2003) s Gérardem Dépardieu obě­ma vynes­la znač­nou popu­la­ri­tu. V loň­ském roce nato­čil pokra­čo­vá­ní Purpurové řeky 2 : Andělé apo­ka­ly­psy (Les Rivieres pour­pres 2 : Les Anges de l’Apocalypse, režie Olivier Dahan, 2004), kome­dii Korsický pří­pad (L’Enquete cor­se, režie Alain Berberian 2004), film Říše vlků (L’Empire des loups, režie Chris Nahon, 2004) a sní­mek Růžový pan­ter (La Panthere rose, režie Shawn Levy, 2004).


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,28595 s | počet dotazů: 228 | paměť: 55874 KB. | 24.05.2022 - 00:40:09