Jean Reno a Christian Clavier natočili nové Návštěvníky v Česku První klapka padla před rokem na hradě Pernštejn

Navstevnici

První klap­ka bláz­ni­vé fran­couz­ské kome­die Návštěvníci 3: Revoluce padla přes­ně před rokem 13. dub­na 2015 na jiho­mo­rav­ském hra­dě Pernštejn. Film nava­zu­je na legen­dár­ní a popu­lár­ní kome­dii Návštěvníci z roku 1993 a na její pokra­čo­vá­ní, v nichž se stře­do­vě­ký rytíř se svým slu­hou dosta­li časo­vou smyč­kou až do sou­čas­nos­ti. V novém dob­ro­druž­ství se ve svých slav­ných rolích opět vra­cí Jean Reno a Christian Clavier a ces­ta časem je ten­to­krá­te zane­se ze stře­do­vě­ku pří­mo doprostřed Velké Francouzské revo­lu­ce. Premiéra v čes­kých kinech bude 19. květ­na.

Během prv­ních natá­če­cích dnů na hra­dě Pernštejn v polo­vi­ně dub­na 2015 při­pra­vo­va­li tvůr­ci scé­ny ze stře­do­vě­ké­ho síd­la rytí­ře Godefroye de Montmirail, z něhož se rytí­ři a jeho slu­ha vyda­li na dal­ší šíle­nou ces­tu do budouc­nos­ti.

V Česku pak fran­couz­ské fil­mo­vé hvězdy Jean Reno a Christian Clavier strá­vi­li při natá­če­ní Návštěvníků cel­kem měsíc a půl. V dub­nu a květ­nu 2015 toči­li pokra­čo­vá­ní oblí­be­né kome­die na Jižní Moravě v Kutné Hoře a oko­lí a v Praze a na něko­li­ka zám­cích Středních Čech. Konec natá­če­ní pro­bí­hal v Belgii, kam se ovšem s fran­couz­ský­mi tvůr­ci pře­su­nul i osvěd­če­ný čes­ký štáb. „Produkce vyu­ží­va­la mobil­ní kan­ce­lá­ře. Jeden den se kan­ce­lá­ře pros­tě zavře­ly a nalo­ži­ly a za dva dny do nich fil­ma­ři zase vstou­pi­li a pra­co­va­li, jako by se nic nesta­lo. Vše v kan­ce­lá­ři bylo na svém mís­tě, jen byli o 800 kilo­me­t­rů dál,“ dopl­ňu­je zástup­ce čes­ké­ho kopro­du­cen­ta fil­mu Michal Přikryl.

Komedie Návštěvníci se v roce 1993 sta­la sen­za­cí a dala vznik­nout dru­hé­mu dílu i ame­ric­ké­mu rema­ku. Pod novým pokra­čo­vá­ním je ved­le ústřed­ní herec­ké dvo­ji­ce pode­psán i reži­sér všech před­cho­zích Návštěvníků Jean-Marie Poiré. „Jednou v leta­dle jsme se s Christianem bavi­li, poví­da­li si, hle­da­li námě­ty na spo­leč­ný film a najed­nou se obje­vi­la otáz­ka „doká­za­li bychom při­jít s něčím zají­ma­vým a dosta­teč­ně zábav­ným pro dal­ší Návštěvníky?“,“ vzpo­mí­ná reži­sér Poiré.

Více na Kritiky.cz
Hrajeme si, nezlobíme, o světě pak leccos víme - aktivity pro celý rok Práce s dětmi je velmi zajímavá a pestrá. Je to neustálá cesta hledání způsobů, metod, fo...
Skřínky ...
Disney Junior - Zlatá kniha pohádek - Nejoblíbenější hrdinové z Disney Junior Knížka Disney Junior - Zlatá kniha pohádek obsahuje 320 stran. V knížce nalezneme příběhy ...
RECENZE: Zelená kniha    Peter Farrelly je režisér, který se proslavil především jako polovina bratrské režisér...
Až budu jednou vystudovaný právník, budu se s přáteli mým povídkám z dětství smát, řekl o svých začátcích scénárista Mike Reiss V dětství si Mike Reiss psal různé historky a pak je dával číst mámě. Nikdy ho nenapadlo, ...

Nejdříve jsme vymys­le­li scé­nu slu­hy na veče­ři s Robespierrem a hod­ně jsme se nasmá­li. Pak jsme načrt­li dal­ší cha­rak­te­ry a zjis­ti­li, že obdo­bí Velké Francouzské revo­lu­ce by moh­lo fun­go­vat,“ dopl­ňu­je Clavier.

Bylo snad­né se do role vrá­tit,“ říká Jean Reno. „S Jean-Marie Poiré jsme obno­vi­li sta­ré spik­le­nec­tví a naše che­mie s Christianem oka­mži­tě nasko­či­la. Situace jsou jiné, ale vše ostat­ní zůsta­lo,“ dodá­vá Reno k setká­ní hlav­ní tro­ji­ce nad novým fil­mem.

Jean Reno je zave­de­nou hvězdou a svůj talent uka­zu­je v rolích drs­ňá­ků (Brutální Nikita, Leon, Godzilla, Mission: Impossible, Purpurové řeky) i v kome­di­ích jako Drž hubu! Nebo prá­vě slav­ní Návštěvníci. Christiana Claviera zna­jí divá­ci nejen díky Návštěvníkům, ale i jako hra­né­ho Asterixe ane­bo otce rodi­ny v popu­lár­ní kome­dii Co jsme komu udě­la­li.


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Šifra mistra Leonarda (POP ART Steelbook)28. února 2016 Šifra mistra Leonarda (POP ART Steelbook) Co pak si pustit večer na domácí televizi? Tak třeba film, který je podle knihy. Šifra mistra Leonarda má nové vydání, pěkně plechové a hodící se do sbírky. Toto nové vydání přináší […]
  • Vzpomínka na loňského hosta MFF KV herce Jeana Rena22. června 2017 Vzpomínka na loňského hosta MFF KV herce Jeana Rena Francouzský herec Jean Reno, držitel Evropské filmové ceny za mimořádný přínos světové kinematografii je známý například z filmů Magická hlubina a Leon, za které byl nominován na Césara […]
  • Nemilosrdní - 65 %5. října 2015 Nemilosrdní - 65 % Serge Buren je policajt, který žije v Paříži, městu plného zločinců. Jeho kolegové jsou nejen chytří, ale také mají své metody vyřizování účtů se zločinci. Společně se vydávají dennodenně […]
  • MISSION: IMPOSSIBLE25. srpna 2003 MISSION: IMPOSSIBLE Všimli jste si, že naprostá většina špiónů ve filmech se nezabývá špiónováním civilistů, ale řešením zapeklitých situací, do kterých je jiní špióni (taky nešpiónující) dostali? Tajné […]
  • Křišt'álový globus získal film Rodinné štěstí11. července 2016 Křišt'álový globus získal film Rodinné štěstí Vítězem Mezinárodního filmového festivalu se stal nezávislý maďarský film Rodinné štěstí. Režisér a scénárista Szabolcs Hajdu natočil příběh o dvou sestrách a jejich rodinách, který bydlí […]
  • Co jsme komu udělali? - "Nekorektní" francouzská komedie.23. srpna 2019 Co jsme komu udělali? - "Nekorektní" francouzská komedie. Nevím, jestli je to náhoda nebo osud, že zrovna ve dnech, kdy náboženský fanatismus dosahuje v zemi galského kohouta tragických rozměrů, jsem viděla tuto podle recenzí i diváků nejlepší […]
  • Co jsme komu udělali? (2014)29. října 2014 Co jsme komu udělali? (2014) Francouzské komedie bývaly svého času slušným pojmem, který zaručoval velmi dobrou zábavu. Jen si vzpomeňte na všechny ty Fantomasy, Četníky, Asterixe, apod. Koneckonců i dnes se v zemi […]
  • Dejte mi pokoj - 60 %6. května 2015 Dejte mi pokoj - 60 % Tak tohle marné přání vyslovuje Michel Leproux, když už ho všichni kolem dohání k šílenství. Tento vášnivý milovník hudby a sběratel starých gramodesek totiž našel na bleším trhu […]
  • Jak to vidím já: Šifra mistra Leonarda (Da Vinci code)10. června 2006 Jak to vidím já: Šifra mistra Leonarda (Da Vinci code) Tak a je to tady. Nejočekávanější film letošního roku se dostal na plátna kin a zaplnil tak sály spoustou lidí. Zajímá Vás co kolem něj vyvolává takový rozruch? O čem je, kolik stál, jak […]
  • Foto střípky z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech17. července 2016 Foto střípky z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech