Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Je to film, který udělá radost, říká režisér Martin Horský o filmu Ženy v běhu.

Je to film, který udělá radost, říká režisér Martin Horský o filmu Ženy v běhu.

Foto 1

Ženy v běhu je režij­ní prvo­ti­nou, zku­še­né­ho scé­náris­ty Martina Horského. Věra ( Zlata Adamovská ), se po smr­ti man­že­la sna­ží spl­nit jeho nedo­ži­tý sen a tím je uběh­nout mara­ton. Zatímco ona je roz­hod­nu­tá ho spl­nit, tak u svých dcer nará­ží. Marcela ( Tereza Kostková ) je una­ve­ná mat­ka, Bára ( Veronika Khek Kubařová ) tou­ží po rodi­ně a Kačka ( Jenovéfa Boková ) je v nešťast­ném vzta­hu se žená­čem. Komedie o ženách, kte­rý se nebo­jí štěs­tí vyběh­nout napro­ti vstou­pí do čes­kých kin už 31. Ledna 2019.

Je to Váš prv­ní film, co by reži­sé­ra. Co Vás coby scé­náris­tu, kte­rý píše a nyní sto­jí u hra­ní scé­nek na živo?

Myslím, že nic. Já jsem se účast­nil natá­če­ní všech mých fil­mů, tak­že pro­stře­dí dob­ře znám. Navíc jsem měl skvě­lé­ho kame­ra­ma­na ( pozn. Jan Drnek) a her­ce.

Psal jste role pří­mo na tělo, či jak to bylo s výbě­rem her­ců?

Role ..., kte­rou hra­je Ondřej Vetchý, byla psá­na psá­na pro něj. Hrál ve všech fil­mech, kte­ré jsem napsal () a tak jsem si přál, aby tam hrál Ondra také. Je to pro mě důle­ži­tý člo­věk. Ondra je výbor­ný člo­věk.

Byla něja­ká scén­ka na natá­če­ní obtíž­něj­ší, než jste si mys­lel?

Nic si nevy­ba­vím. Možná obtíž­něj­ší byla prá­ce se psy, ale i to mě vlast­ně při­šlo dob­rý, pro­to­že Fanynka při­nes­la hned obrá­zek. Všichni mají strach s natá­če­ní s dět­mi a se zví­řa­ty a při­tom to ode­hrá­li skvě­le.

A sle­du­je­te i jiné kome­di­ál­ní fil­my?

Komedie mám oblí­be­né. Obecně mám rád spous­tu fil­mů. Rád píšu kome­die, ale podí­vám se i na ty váž­něj­ší. Člověk se pořád učí...

Jak by jste nalá­kal divá­ky do kin?

Je to film, kte­rý udě­lá radost. Máme zimu, tak aby lidi kome­die naby­la ener­gií až do jara..., smích. Chci aby se lidi poba­vi­li a uži­li si to.

  • Skleněný pokoj - Herci a tvůrci19. března 2019 Skleněný pokoj - Herci a tvůrci Herečka Carice van Houten, je známa ze seriálu Hra o trůny, válečného dramatu Valkýra, kde hrála po boku Toma Cruise, oceňovaného snímku Paula Verhoevena Černá kniha, nebo filmů Love […] Posted in Speciály
  • Skleněný pokoj - Rekvizity a dopňky19. března 2019 Skleněný pokoj - Rekvizity a dopňky Pro hlavní představitelky bylo třeba objednat 7 paruk – 4 pro Carice van Houten a 2 pro Hannu Alström a 1 pro Alexandru Borbély. Pro Hannu Alström bylo třeba vytvořit také falešné […] Posted in Zajímavosti
  • Skleněný pokoj - Hlavní postavy19. března 2019 Skleněný pokoj - Hlavní postavy Hana a Liesel Hlavní postavy Hana (Carice van Houten) a Liesel (Hanna Alström) procházejí celým filmem. Opakují se situace, v nichž jsou obě přítelkyně společně, proto jsem musela vždy […] Posted in Profily postav
  • Skleněný pokoj - Kostýmy19. března 2019 Skleněný pokoj - Kostýmy Katarína Štrbová Bieliková navrhla a vytvořila pro film 90 původních kostýmů, celkem bylo třeba obléknout 500 osob, včetně komparzistů.  Kostýmy pohledem autorky Kataríny Štrbové […] Posted in Zajímavosti
  • Skleněný pokoj - Historické automobily19. března 2019 Skleněný pokoj - Historické automobily Ve filmu hraje řada historických vozidel. Kabriolet Landauer, kterým cestují Liesel a Viktor, představuje automobil značky Cord 812 z roku 1937. Vůz, o který se ve filmu stará šofér […] Posted in Zajímavosti
  • Skleněný pokoj - Lokace19. března 2019 Skleněný pokoj - Lokace Film se natáčel celkem 33 dní nejen ve vile Tugendhat, ale také  na dalších místech v Brně, dále v Praze, Plzni, na zámku  a v zámeckém parku Lednice nebo na Chateau Kotěra. Byt Hany se […] Posted in Zajímavosti
  • Skleněný pokoj - Vila Tugendhat19. března 2019 Skleněný pokoj - Vila Tugendhat Při natáčení ve vile Tugendhat se musela dodržovat veškerá opatření, aby nebyla památka UNESCO poškozena. Filmaři museli na podlahu Skleněného pokoje vily položit nové barevně identické […] Posted in Zajímavosti
  • Skleněný pokoj - Řekli k filmu19. března 2019 Skleněný pokoj - Řekli k filmu „Nejprve jsem přijel do Brna kvůli mé knize o Mendelovi. Protože zde žil. Vilu jsem tehdy navštívil jako turista a nadchla mě. Jenomže v té době mne žádný příběh nenapadl. To se stalo až o […] Posted in Speciály
  • Skleněný pokoj - SYNOPSE19. března 2019 Skleněný pokoj - SYNOPSE Na kopci nad Brnem vyrostl počátkem třicátých let minulého století obdivuhodný dům. Mistrovské dílo modernistické architektury z betonu a oceli je dílem slavného architekta von Abta. […] Posted in Speciály
  • Milenci a vrazi - zfilmovaná kniha Vladimíra Párala5. března 2019 Milenci a vrazi - zfilmovaná kniha Vladimíra Párala Milenci a vrazi jsou filmem o tom, že každý, ať už chudý nebo bohatý, starý nebo mladý, každý touží po svém kousku štěstí a k jeho dosažení neváhá použít jakékoli prostředky. Je také […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,46051 s | počet dotazů: 234 | paměť: 53244 KB. | 05.12.2021 - 08:37:48