Kritiky.cz > Krátké recenze > Jde si pro nás noc (2018)

Jde si pro nás noc (2018)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Timo Tjahjanto popr­vé bez své­ho bra­t­ra a nato­čil dal­ší akč­ní zla­tou per­lu, kte­rá defi­ni­tiv­ně vykouz­lí úsměv na tvá­ři a jako náhra­da za zru­še­ný Raid 3 to fun­gu­je bez­vad­ně.

Je tře­ba podotknout, že Timo se pro­sla­vil pře­de­vším horo­rem Macabre ( pořád jeden z nej­bru­tál­něj­ších explo­i­tati­o­nů vůbec), tak­že pri­már­ní hous­le hra­je pře­de­vším Gore a nási­lí, kte­ré­ho je zde požeh­na­ně a vel­mi se mi líbí jeho pří­stup k žán­ru, pro­to­že on jako jeden z mála posou­vá hra­ni­ce, uka­zu­je věci, kte­ré jsou Tabu a neš­ti­tí se abso­lut­ně niče­ho a to mne fas­ci­nu­je, pro­to­že Američané tiše mohou závi­dět.

Herecky je film prvotříd­ní, sejde se zde zná­má herec­ká sesta­va, tro­chu jsem si však musel zvyk­nout na to, že Iko Uwais je zápor­ná posta­va, ale Joe Taslim má naštěs­tí cha­risma­tu až až, ale pře­kva­pi­vě nej­ví­ce září Julie Estelle, kte­rá oka­mži­tě potře­bu­je vlast­ní sólov­ku.

Akce téměř nese­šláp­ne z ply­nu je to jeden ultra bru­tál­ní masa­kr, kde se všich­ni řežou vším, co je po ruce, lámou se kon­če­ti­ny na všech­ny mož­né způ­so­by a vyu­ží­vá se více­ro bojo­vých sty­lů. Tjahjanto se vylo­že­ně vyží­vá v smr­tel­ných likvi­da­cích a já šílím spo­leč­ně s ním.

Největší high­li­ght je defi­ni­tiv­ně Julie Estelle pro­ti dvoum lesbič­kám a mys­lím, že lep­ší fema­le fight tu ješ­tě nebyl a taky samo­zřej­mě celé finá­le, kte­ré si bere to nej­lep­ší z Berandalu a Joe Taslim pro­ti Uwaisovi jakož­to sou­boj bra­trů byl doce­la emo­tiv­ní a cho­re­o­gra­fii se samo­zřej­mě nedá nic vytknout.

Abych jen nechvá­lil, mou­chy se zde samo­zřej­mě najdou. Vizuál mi pří­jde prů­měr­něj­ší, občas jsem měl pocit, že posta­vy pře­ží­va­jí nemož­né a troš­ku mě mrze­lo, že se zde neu­ká­zal nový akč­ní objev, ale to jsou pro mne ire­le­vant­ní drob­nos­ti, kte­ré mi záži­tek nezka­zi­li.

Kdo rád sebe­vě­do­mé akč­ní nekom­pro­mis­ní a bru­tál­ní fil­my bude spo­ko­jen. Kdo zaspal dobu při Segalovi, Lundgrenovi a Van Dammovi bude nej­spíš brblat. Tady fanou­šek akce pod 3* jít nemů­že. Už se těším na May the Devil Take You a dou­fám, že v příš­tích letech mě Mo Brothers bude uspo­ko­jo­vat nadá­le, pro­to­že tolik šikov­ných tvůr­ců v sou­čas­nos­ti není.90%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,35853 s | počet dotazů: 282 | paměť: 61678 KB. | 04.10.2023 - 01:28:01