Jaromír Nosek - herold

nosek

Prozraďte nám, kdo je Herold?

Moje posta­va je krá­lov­ský cere­mo­ni­ář, kte­rý mlu­ví vel­mi hez­ky a vybra­ně. Ovšem vypi­je tako­vý nápoj, po kte­rém mu mlu­vit nejde. V pohád­ce Řachanda je totiž tako­vá vtip­ná věc, že všech­ny posta­vy vypi­jí nápoj, po kte­rém neu­mě­jí to, co do té doby umě­ly.

 Máte zají­ma­vou paru­ku, mohl jste zasáh­nout do její­ho výbě­ru?

 Paruku jsem si vybral sám. To jsem si hez­ky nabě­hl. Byly asi čty­ři mož­nos­ti, ale tahle mi při­šla nej­vtip­něj­ší. Ty ostat­ní byly tako­vé fád­ní.

Zasahoval jste i do výbě­ru kos­tý­mu?

Ne, oblék­ly mě kosty­mér­ky. Jen mi pořád pada­ly kalho­ty, pro­to­že jsem měl boty při­pnu­té zaví­ra­cím špend­lí­kem ke kalho­tám. Z dál­ky to vypa­da­lo hez­ky, ale byl jsem tako­vý celý seši­tý, tak­že jsem se v tom nesměl moc hýbat. (smích) Ale jsem rád, že v tom hra­ju, ta moje posta­va je vtip­ná, je to legrač­ní pán

. Je to vaše prv­ní fil­mo­vá pohád­ka?

 Vlastně ne. Úplně popr­vé jsem hrál v tele­viz­ní pohád­ce O bojác­ném Floriánkovi, kde hrál Floriánka mla­dý Roman Vojtek. To mi bylo asi dva­cet. A pak jsem hrál v pohád­ce Kočičí prin­cez­na, kte­rou dělal Roman Meluzín. Tam jsem hrál dokon­ce prin­cez­nu, pro­to­že jsem ztvár­ňo­val lupi­če, kte­rý se za tu prin­cez­nu pře­vlék­ne. (smích)

Jaká scé­na pro vás byla během natá­če­ní nej­těž­ší?

Scéna, kdy se sna­žím pře­číst papír, kde je napsá­no „Na vědo­most se dává, že…“, a při­tom zjis­tím, že mi to nejde. Nemůžu mlu­vit, nemůžu číst… Dělal jsem to dlou­ho a je to tako­vá jim­carreyov­ská scén­ka, kdy krou­tí­te pusou, kou­še­te se do rukou, a to bylo hod­ně nepří­jem­né a těž­ké. Myslím si, že jsem nic těž­ší­ho snad ješ­tě nedě­lal. Bylo to nejdří­ve naprázd­no, pak s lid­mi, pak se vám už nechce…, ale dou­fám, že to dopadlo dob­ře. Snad to nevy­střih­nou. (smích)


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Čertoviny - Nejoblíbenější pohádková postava3. ledna 2018 Čertoviny - Nejoblíbenější pohádková postava Čerti patří k nejoblíbenějším pohádkovým postavám režiséra Zdeňka Trošky, točí o nich, a občas prý jednoho vídá po ránu v zrcadle 😊. Jak jsou však na tom herci z pohádky Čertoviny? Sara […]
  • Čertoviny - Báli se herci čertů?3. ledna 2018 Čertoviny - Báli se herci čertů? Protože ve filmu hrají čerti zásadní roli, zeptali jsme se hlavních představitelů filmu, jak to měli jako děti. Báli se čertů? „Čertů jsem se bál hrozně, nejvíce, když se blížily Vánoce a […]
  • Dítě číslo 44 - Stalinský systém měl k chápání lidské svobody a lidské důstojnosti vlastní přístup22. září 2018 Dítě číslo 44 - Stalinský systém měl k chápání lidské svobody a lidské důstojnosti vlastní přístup Lidé musí dělat to, co se od nich vyžaduje a musí říkat a myslet jen to, co je dovoleno a schváleno. V takové společnosti jsou jakékoliv pochybnosti a odlišnosti chování podezřelé a musí […]
  • Čertoviny - Kdo je kdo v pohádce Čertoviny3. ledna 2018 Čertoviny - Kdo je kdo v pohádce Čertoviny Přestože peklo je synonymem pro zlo, čerti v českých pohádkách bývají spíše dobráčtí. Jací jsou čerti v nové pohádce? „Pokračuji v podobě českého pekla a i čerta, které známe z pohádek […]
  • Čertoviny - Kdo patří do pekla?3. ledna 2018 Čertoviny - Kdo patří do pekla? Luciper v pohádce Čertoviny vyšle Popeláka a Uheláka, aby přivedli do pekla každý jednu hříšnou duši. A protože jsme chtěli zjistit, jak těžký úkol měli, zeptali jsme se herců, za jakou […]
  • Čertoviny - Kde se točilo?3. ledna 2018 Čertoviny - Kde se točilo? Natáčení nejprve štáb zavedlo do zábavního parku Čertovina nedaleko Hlinska, kde se točily scény v pekle. Pak se všichni přesunuli do skanzenu v Přerově nad Labem, kam se režisér vrátil […]
  • Čertoviny - Ze zákulisí natáčení3. ledna 2018 Čertoviny - Ze zákulisí natáčení V podzemních prostorách pekla Jakub s Dominikem zápasili s horkem, protože byly navlečeni v chlupatých kostýmech. Nepostradatelným pomocníkem se tak stal vějíř, který pomáhal k ochlazení. […]
  • Podívejte se na ukázku nového českého filmu17. prosince 2019 Podívejte se na ukázku nového českého filmu Nový český film Můj příběh vstoupí do kin 9. ledna příštího roku. Zpracovává divácky oblíbené téma lásky a životní výzvy. Ve filmu o tom, jak je důležité najít vnitřní vůli a změnit […]
  • Čertoviny - S režisérem na place je pohoda3. ledna 2018 Čertoviny - S režisérem na place je pohoda Někteří z herců pracovali s režisérem poprvé, jiní se k němu před kameru vracejí. Jaké to bylo na Čertovinách? „Byla to pro mě příjemná spolupráce. Pohoda na place a hravá atmosféra,“ […]
  • Podívejte se na fotografie z natáčené pohádky Čertoviny16. června 2017 Podívejte se na fotografie z natáčené pohádky Čertoviny Pohádka Čertoviny, která se natáčí od konce Května se pomalu blíží do finále. Pohádka se natáčela v místech jako je zábavný park Čertoviny, na zámku v Dobříši, ve skanzenu v Přerově nad […]
Další naše články...