Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Jane Corryová - Pokrevní sestra

Jane Corryová - Pokrevní sestra

jane corryová pokrevní sestra 1

Sestry Kitty a Alison vedou odliš­né živo­ty. Kitty žije v ústa­vu. Nedokáže pro­mlu­vit a neho­du, kte­rá ji do ústa­vu dosta­la, si vůbec nevy­ba­vu­je. Nevzpomíná si ani na svůj pře­de­šlý život. Alison je lek­tor­ka výtvar­né­ho umě­ní. Zdá se, že žije nor­mál­ní život. Uvnitř však skrý­vá výčit­ky svě­do­mí, kte­ré ji ničí.

Když se jí naskyt­ne mož­nost pra­co­vat ve věze­ní, roz­hod­ne se ji vyu­žít. Konečně může všech­no napra­vit! Netuší ale, že ji sle­du­je někdo, kdo byl před pat­nác­ti lety na mís­tě neho­dy, kte­rá změ­ni­la život Kitty a Alison a při kte­ré zemře­la Kittina kama­rád­ka. Je to někdo, kdo zná celou prav­du, a je odhod­la­ný zaří­dit, aby viní­ka dostih­la spra­ve­dl­nost. A je blíž, než si Alison mys­lí.

Pokrevní sest­ra v sobě spo­ju­je hned něko­lik témat - kom­pli­ko­va­né sou­ro­ze­nec­ké vzta­hy, vzta­hy mezi rodi­či a dět­mi, poci­ty viny, život v ústa­vu, život uvnitř věze­ní i tou­ha po pomstě. Všechna tahle téma­ta vytvá­ře­jí pou­ta­vý pří­běh plný tajem­ství, lží, polo­právd a neče­ka­ných zvratů, ve kte­rém není nikdy jis­té, kdo je viní­kem a kdo obě­tí. Při čte­ní nad tím bude­te neu­stá­le pře­mýš­let, ale uni­ver­zál­ní správ­nou odpo­věď prav­dě­po­dob­ně nena­jde­te.

Obě sest­ry v kni­ze dosta­ly dosta­tek pro­sto­ru na to, aby je čte­ná­ři moh­li dob­ře spo­znat a pocho­pit. Skvěle jsou zpra­co­vá­ny nejen Alisoniny poci­ty viny, ale i Kittin dušev­ní život. Vedlejší posta­vy zde nejsou jen navy­pl­ně­ní strá­nek a nata­ho­vá­ní děje. Nejenže mají pro pří­běh všech­ny svůj význam, ale aktiv­ně zasa­hu­jí do děje a ovliv­ňu­jí ho.  Prostředí věze­ní je zají­ma­vé a při­ná­ší spous­tu infor­ma­cí o tom, jak to za mří­že­mi cho­dí - nejen z pohle­du zaměst­nan­ce, ale i věz­ně. Pokud tedy máte rádi psy­cho­lo­gic­ké thrille­ry, pře­čtě­te si Pokrevní sest­ru. Její ori­gi­nál­ní a nepřed­vi­da­tel­ná dějo­vá lin­ka a při­taž­li­vá téma­ta zaru­ču­jí, že si její čet­bu uži­je­te.

Hodncení: 100%

POKREVNÍ SESTRA

Autorka: Jane Corryová

Originální název: Blood Sister

Překlad: Jana Mandelíková

Vydáno: Mladá fron­ta, 2018

Počet stran: 296

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Mladá fron­ta. Pokud vás kni­ha zau­ja­la, můžete ji zakou­pit zde.

  • Miluje obě své děti, zachránit však může jen jedno5. února 2019 Miluje obě své děti, zachránit však může jen jedno Madeleine měla všechno, o čem snila. Nádherný dům, oddanou nejlepší kamarádku Lucy, starostlivého manžela Doma a roztomilá dvojčátka Aidana a Annabel. Zdá se, že se od ní štěstí nemůže […] Posted in Recenze knih
  • Náš manžel3. září 2021 Náš manžel Náš manžel od Jo Jakemana je psychologický thriller, jehož ústředním tématem je domácí násilí, manipulace, lhaní a touha vymanit se z těchto sevřených pout a žít svobodný život bez […] Posted in Recenze knih
  • Válka matky a snoubenky14. září 2019 Válka matky a snoubenky Emily si nikdy nemyslela, že by mohla potkat dokonalého muže. Přesně to se jí ale stalo. Její vyvolený se jmenuje Adam a je nejen hezký, ale i laskavý, chápavý a zábavný. Navíc je skvělý […] Posted in Recenze knih
  • Budu tě hledat, dokud tě nenajdu16. července 2019 Budu tě hledat, dokud tě nenajdu Zdravotní sestra Emily se nečekaně ocitla v roli pacientky, a to jen několik týdnů po svém nástupu do nové práce. Je z toho trochu nervózní, ale uklidňuje ji fakt, že má operaci absolvovat […] Posted in Recenze knih
  • #1984: Malý princ a Hadova planeta - 70 %23. května 2019 #1984: Malý princ a Hadova planeta - 70 % Malý princ a Hadova planeta (Le Petit Prince 24: La planète du Serpent)Vydalo nakladatelství Mladá fronta v pevné vazbě v roce 2016. Původně vyšlo v roce 2016 jako "Le Petit prince 24: La […] Posted in Recenze komiksů
  • Co se stalo s Ellie?18. května 2019 Co se stalo s Ellie? Deset let čeká Laurel Macková na odpověď, co se stalo s její dcerou Ellie. Nádherná, chytrá, bezproblémová a všemi milovaná Ellie jednoho dne odešla do knihovny a od té doby ji nikdo […] Posted in Recenze knih
  • #1979: Pozor, v knihovně je kocour! - 80 %16. května 2019 #1979: Pozor, v knihovně je kocour! - 80 % Pozor, v knihovně je kocour!Vydalo nakladatelství Mladá fronta v pevné vazbě v roce 2019. Vydání má 96 stran a prodává se v plné ceně za 299 Kč.Scénář: Klára SmolíkováKresba: Vojtěch […] Posted in Recenze komiksů
  • Tři ženy jednoho muže27. března 2019 Tři ženy jednoho muže Zdá se, že Ruby, Imogen a Naomi nic nespájí. Pokud tedy nepočítáme Phillipa Rochestera, který byl nebo je partnerem každé z nich. Když se Phillip rozhodne opustit Imogen kvůli mladší a […] Posted in Recenze knih
  • Hříšnice7. března 2019 Hříšnice Thriller Hříšnice je velmi promyšlený a dobře propracovaný psychologický román, ve kterém není radno uvěřit všemu, co hlavní hrdinka vypovídá. Nikdy si nemůžete být jisti tím, co pravda je […] Posted in Recenze knih
  • V zajetí strachu30. ledna 2019 V zajetí strachu Lou Wandsworthová si před téměř dvaceti lety užila pozornosti médií vrchovatou měrou. Nebyl to však ten typ slávy, který byste chtěli zažít. Lou ve čtrnácti letech utekla do Francie se […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,61676 s | počet dotazů: 240 | paměť: 53343 KB. | 28.09.2021 - 09:43:33