Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Jane Corryová - Manželova žena

Jane Corryová - Manželova žena

manzelova zena

Když se mla­dá advo­kát­ka Lily pro­vdá za Eda, je odhod­lá­na nechat minu­lost za sebou a začít odz­no­va. Pak ale začne pra­co­vat na svém prv­ním při­pa­du vraž­dy a sezná­mí se s Joem, odsou­ze­ným vra­hem, kte­rý ji nevy­svět­li­tel­ně při­ta­hu­je a kvů­li kte­ré­mu bude brzy ochot­ná ris­ko­vat téměř všech­no.

Lily není jedi­ná, kdo má tajem­ství. Malá Carla, dce­ra Lilyiny sou­sed­ky, už ve svých deví­ti letech ví, že díky tajem­stvím může zís­kat, coko­li chce. A když se po něko­li­ka letech Carla zno­vu obje­ví v Lilyině živo­tě, spus­tí řetě­zec udá­los­tí, kte­rý může skon­čit jen jedi­ným způ­so­bem.

Manželova žena je napí­na­vý román o živo­tech vysta­vě­ných na lžích. Nejdřív na malých a nevin­ných, jaké kaž­dý člo­věk vyslo­ví něko­li­krát za den. Ty však postu­pem času naros­tou do tako­vých roz­mě­rů, že už se neda­jí zvlád­nout - a prav­da vypla­ve na povrch.  V pří­bě­hu se stří­da­jí dvě vypra­věč­ky - Lily v ich-formě a Carla v er-formě. Jejich živo­ty se pro­ple­tou, když se Lily nabíd­ne, že Carlu pohlí­dá. Její man­žel­ství  se začí­na­jí­cím uměl­cem Edem nefun­gu­je, a tak je Carla víta­ným roz­ptý­le­ním, díky kte­ré­mu se nemu­sí sou­stře­dit na svůj nevy­da­re­ný vztah. Oba dva si Carlu oblí­bí a Ed se roz­hod­ne, že ji nama­lu­je. Když ale Lily odha­lí, že Carlina mat­ka se zaplet­la s jejím žena­tým kole­gou, vyhrá­ží se, že všech­no řek­ne jeho man­žel­ce. Krátce poté se Carla s mámou vytra­tí z jejich živo­ta.

Po mno­ha letech se Edovi poda­ří obraz, na kte­rém je Carla, pro­dat. Získá tak dost peněz, aby si mohl otevřít vlast­ní gale­rii a kou­pit na hypo­té­ku hez­ký nový dům. S Lily mají syna, a zdá se, že jim nic nechy­bí. Problémy začnou, když se Carla roz­hod­ne doža­do­vat se peněz za obraz. A není jedi­ná, kdo sa vyno­řil z minu­los­ti. Joe, kte­ré­ho Lily dosta­la z vězě­ní, jí je pořád zavá­za­ný, a tak jí neu­stá­le pomá­há, a co víc - tuší, že je otcem Lilyina syna! I když to Lily popí­rá, Joe trvá na tes­tech DNA, pro­to­že chce znát prav­du. A prav­da by moh­la zni­čit úpl­ně všech­no...

Autorce se poved­lo napsat pro­pra­co­va­ný psy­cho­lo­gic­ký thriller plný neče­ka­ných zvra­tů a napě­tí. Každá z postav má své svět­lé i stin­né strán­ky a dobrou moti­va­ci pro své činy, tak­že spo­leč­ně s nimi pře­ží­vá­te jejich pří­běhy až do pře­kva­pi­vé­ho kon­ce, ke kte­ré­mu poma­lu, ale jis­tě pří­běh míří, a nad kte­rým bude­te pře­mýš­let ješ­tě dlou­ho po dočte­ní.

Hodnocení: 90%

Manželova žena

Autor: Jane Corryová

Originální název: My Husband’s Wife

Překlad: Jana Mandelíková

Vydáno: 2017, Mladá fron­ta

Počet stran: 384

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Mladá fron­ta. Jestli vás kni­ha zau­ja­la, zakou­pí­te ji zde.

  • Skryté okno - kniha23. února 2018 Skryté okno - kniha Za poslední týdny nová nájemnice prožila hodně zvláštních nocí ve svém bytě. Koukala z okna na silnici, kde jezdila auta hned poté i na hvězdy. Zvuky venkovní kulisy už vlastně ani […] Posted in Recenze knih
  • Šest krát dva - kniha21. února 2018 Šest krát dva - kniha Desiré Rosenkvistové se dostal do rukou dost zvláštní dopis. Pisatelkou byla jistá žena, která už se dva měsíce potýkala se zvláštnímu zvuky u sebe doma. Připadalo jí to, jakoby byl někdo […] Posted in Recenze knih
  • Třináctá oběť3. září 2021 Třináctá oběť Třináctá oběť je dalším dílem z detektivní série s kriminalistou Maxem Wolfem, jejímž autorem není nikdo jiný než Tony Parsons. Příběh začíná v okamžiku, kdy je jednoho brzkého rána v […] Posted in Recenze knih
  • Náš manžel3. září 2021 Náš manžel Náš manžel od Jo Jakemana je psychologický thriller, jehož ústředním tématem je domácí násilí, manipulace, lhaní a touha vymanit se z těchto sevřených pout a žít svobodný život bez […] Posted in Recenze knih
  • Noční návštěva3. září 2021 Noční návštěva Knihu Noční návštěva od Carol Goodmanové uvítají všichni nadšenci milující kombinaci psychologického thrilleru, detektivky, a tak trochu literatury s duchovní tématikou a mystickými […] Posted in Recenze knih
  • DÍVKA BEZE JMÉNA18. srpna 2021 DÍVKA BEZE JMÉNA Dívka beze jména je dalším případem ambiciózní policistky Josei Quinnové, s kterou jsme se již dříve mohli seznámit v prvním díle této série s názvem "Mizející dívky", od celosvětově […] Posted in Recenze knih
  • VĚRNÝ ČTENÁŘ....nebo fanatický vrah9. srpna 2021 VĚRNÝ ČTENÁŘ....nebo fanatický vrah Věrný čtenář... nebo fanatický vrah od Maxe Seecka uvítají všichni, co milují napínavé a strhující čtení. Tento bestseller, jež vyšel ve více než 35 zemích, vydalo nakladatelství GRADA […] Posted in Recenze knih
  • Rozhněvaný muž – Bůh pomsty si žádá krev31. července 2021 Rozhněvaný muž – Bůh pomsty si žádá krev Anglický režisér Guy Ritchie patří k mým velkým oblíbencům. A se svojí aktuální formou je možná dokonce na samém vrcholu pomyslného žebříčku. Naposledy jsem totiž napálil plný počet jeho […] Posted in Filmové recenze
  • Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla6. června 2021 Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla Toužíte-li po čtení, které je plné intrik a děsivých událostí, po kterých vám bude běhat nejen mráz po zádech, ale  možná budete i tak trochu znechuceni, a na druhou stranu rádi rozplétáte […] Posted in Recenze knih
  • Mrakodrap - Smrtonosná Past s Dwaynem "Rockem" Johnsonem.15. května 2021 Mrakodrap - Smrtonosná Past s Dwaynem "Rockem" Johnsonem. Už samotný název filmu divákovi snadno napoví, kde se bude odehrávat. A pokud divák viděl některou z ukázek, bude mu naprosto jasné, o čem to bude. Režisér Rawson Marshall Thurber se po […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,64492 s | počet dotazů: 232 | paměť: 53318 KB. | 20.09.2021 - 03:42:20