Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > JANA PREISSOVÁ - Maminka Heleny

JANA PREISSOVÁ - Maminka Heleny

Praisova

Naposledy jste stá­la před fil­mo­vou kame­rou v his­to­ric­kém dra­ma­tu Řád před pat­nác­ti lety.

Proč jste při­ja­la prá­vě nabíd­ku od reži­sér­ky Lenky Kny na tuhle zim­ní kome­dii?

Je to o rodi­ně a hra­ju milu­jí­cí babič­ku, kte­rou jsem i v reál­ném živo­tě. Mám čty­ři vnou­čát­ka a ta mě úžas­ně drží při živo­tě. A také mě natá­če­ní sved­lo dohro­ma­dy s kole­gy, kte­ří jsou mému srd­ci blíz­cí.

Poprvé jste se před kame­rou potka­la s Bolkem Polívkou.

Jaké bylo tohle setká­ní?

Bolka samo­zřej­mě znám dlou­há léta, ale nikdy jsem s ním nepra­co­va­la. Tak mě vel­mi potě­ši­lo, když roli při­jal. Práce s ním byla moc pří­jem­ná a inspi­ru­jí­cí.

Hrajete s Bolkem něž­ně se haš­te­ří­cí man­žel­skou dvo­ji­ci po mno­ha letech sou­ži­tí. S vaším mužem Viktorem jste spo­lu také přes pade­sát let. Je pod­le vás humor v part­ner­ském vzta­hu důle­ži­tý?

Naprosto. A nejen v part­ner­ském vzta­hu, ale i ve vzta­hu s dět­mi, s lid­mi při prá­ci. Když se člo­věk bere moc váž­ně, k niče­mu dob­ré­mu to neve­de.

Máte něja­ký recept na dlou­ho­do­bý vztah?

Na to nejsou žád­né rady. Jenom musí­te roz­li­šo­vat, co je pod­stat­né, a co ne. A abys­te si měli pořád o čem poví­dat a abys­te se spo­lu smá­li. Humor je lás­ka, humor je život.

  • ŽENSKÁ NA VRCHOLU - zimní romantická komedie8. listopadu 2019 ŽENSKÁ NA VRCHOLU - zimní romantická komedie PREMIÉRA 7.LISTOPADU Příběh filmu režisérky Lenky Kny, natočený podle námětu scenáristky Hany Cielové, se odehrává na odlehlé vysokohorské chatě na Slovensku. Tam se shodou náhod ocitne […] Posted in Speciály
  • Jiří Langmajer – Jíra21. srpna 2019 Jiří Langmajer – Jíra Petr Kolečko se tentokrát ocitl i v roli režiséra. Byl jste s jeho „výkonem“ jako zkušený herec spokojený? Byl. Naše společná práce jako režiséra a jeho herce na filmu Přes prsty byla jen […] Posted in Rozhovory
  • ROZHOVOR: IRENA PAVLÁSKOVÁ3. ledna 2015 ROZHOVOR: IRENA PAVLÁSKOVÁ Vy jste před lety točila o Janu Saudkovi dokument. Už tehdy vás napadlo, že byste o něm někdy mohla natočit hraný film? Ano, už tehdy – a to jsem ještě nevěděla, jak turbulentní […] Posted in Rozhovory
  • Zážitkem je pro mě způsob práce Mirka Krobota, říká scénárista Lubomír Smékal18. května 2018 Zážitkem je pro mě způsob práce Mirka Krobota, říká scénárista Lubomír Smékal Lubomír Smékal je povoláním psycholog, ale také scénárista dvou českých filmů, na kterých spolupracoval s režisérem Miroslavem Krobotem. První společný film Díra u Hanušovic získal tři […] Posted in Rozhovory
  • LENKA KROBOTOVÁ EMILKA26. dubna 2017 LENKA KROBOTOVÁ EMILKA Jak byste popsala Emilku, kterou hrajete v trilogii Zahradnictví? Emilka je taková žena dobrého srdce, ale jednoduššího myšlení. Pohybuje se na malém městě. Pro mě to je ale žena s […] Posted in Rozhovory
  • Jiří Macháček OTTO26. dubna 2017 Jiří Macháček OTTO Ve filmové trilogii Zahradnictví ztvárňujete majitele kadeřnictví Ottu, co vás při čtení scénáře nejvíc zaujalo? Zahradnictví vypráví kus českých dějin na příběhu jedné rodiny, tedy tu […] Posted in Rozhovory
  • Julius Ševčík: Ideály jsou krásné, ale není žádný med za ně bojovat20. února 2017 Julius Ševčík: Ideály jsou krásné, ale není žádný med za ně bojovat Masaryk je třetím celovečerním filmem Julia Ševčíka. Jeho předchozí snímky Restart (2005) a Normal (2009) byly uvedeny na řadě mezinárodních filmových festivalů. Za film Normal získal […] Posted in Rozhovory
  • Bolek Polívka - Theofil28. února 2016 Bolek Polívka - Theofil Vaše postava se jmenuje Theofil, kdo to je?  Theofil je vyslanec. Je to potvora. Myslí jen na sebe. Nemyslí vůbec na blaho království a okolí. Je to hloupý sebestředný sobec, který hrabe […] Posted in Rozhovory
  • Jakub Šmíd - rozhovor30. května 2018 Jakub Šmíd - rozhovor Váš celovečerní debut Laputa byl víceméně výpovědí o jedné, vám věkově blízké, generaci, zatímco hrdinové vašeho nového filmu jsou generačně rozvrstveni: kluk na prahu puberty, teenagerka, […] Posted in Rozhovory
  • JAKUB KOHÁK4. dubna 2016 JAKUB KOHÁK Pochází z Prahy. Vystudoval pražskou FAMU (obor produkce). Je známý nejen jako herec, komik, ale i jako režisér reklam a videoklipů. Jako herec se představil ve filmech, např.: v pohádce […] Posted in Rozhovory

Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...