Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Jana Pallaskeová

Jana Pallaskeová

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jana Pallaskeová se naro­di­la v Berlíně v roce 1979 a své prv­ní hlav­ní role zís­ka­la ve fil­mech Esther Gronenbornové Alaska.de (2000) a Vanessy Joppové Engel & Joe (2001) po boku Roberta Stadlobera. Pallaskeová je váš­ni­vá hudeb­ni­ce a pra­co­va­la jako MTV VJ, když do roku 2004 mode­ro­va­la MTV News Mag. Ve stej­ném roce hrá­la hlav­ní roli ve fil­mu Achima von Borriese Láska v myš­len­kách po boku Daniela Brühla a také si zahrá­la v ame­ric­kých fil­mech Hladina adre­na­li­nu & EuroTrip. Následovala role v kome­dii Tobiho Baumanna Úplný idi­ot (2007) po boku Olivera Pochera.

V roce 2008 Jana Pallaskeová zís­ka­la roli ve fil­mu Wima Wenderse Přestřelka v Palermu a v akč­ním fil­mu sou­ro­zen­ců Wachowských Speed ​​Racer. Za svůj výkon v Märzmelodie Martina Walze zís­ka­la Undine Award jako nej­lep­ší mla­dá hereč­ka ve ved­lej­ší roli v celo­ve­čer­ním fil­mu. Quentin Tarantino pro ni napsal zvlášt­ní roli v jeho cena­mi ověn­če­ném epo­su Hanebný pan­char­ti (2009). Poté se před­sta­vi­la spo­lu s Tilem Schweigerem ve fil­mu Bolest bez pří­či­ny (2009) Matthiase Ehmkeho, v Zátoce pirá­tů Svena Taddickena, ve fil­mu Mužská srd­ce (2009) Simona Verhoevena a po dvou letech v jeho pokra­čo­vá­ní Srdce mužů… a jed­na oprav­do­vá lás­ka. Pallaskeová za tuto roli zís­ka­la oce­ně­ní Bambi Award.

Do roku 2007 byla Pallaskeová frontman­kou (pod pseu­do­ny­mem Bonnie Riot) ber­lín­ské pun­ko­vé sku­pi­ny Spitting Off Tall Buildings, kte­rou spo­luza­lo­ži­la. Poté pra­co­va­la na akus­tic­kém alter­na­tiv­ním sou­lo­vém hudeb­ním pro­jek­tu A Girl Called Johnny. V sou­čas­né době při­pra­vu­je hudeb­ní pro­jekt v Los Angeles. Poslední roky žije v Los Angeles a na jed­nom z ost­ro­vů v Asii.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,58191 s | počet dotazů: 232 | paměť: 58159 KB. | 13.08.2022 - 14:59:21