Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > Jana Brejchová

Jana Brejchová

Brejchova

Jana Brejchová (* 20. led­na 1940 Praha) je čes­ká hereč­ka.

Životopis

Jana Brejchová je jed­na z nej­vět­ších herec­kých osob­nos­tí čes­ké­ho fil­mu. Její sest­ra Hana Brejchová je také fil­mo­vou hereč­kou.

Ve fil­mu Olověný chléb (hrá­la zde děv­čát­ko zva­né Píďalka) zača­la hrát už ve svých 13 letech a od té doby pro­šla celou řadou pozo­ru­hod­ných fil­mo­vých rolí. Mezi její vůbec nej­zná­měj­ší a nej­hod­not­něj­ší fil­mo­vé role pat­ří film Vlčí jáma z roku 1957 či Vyšší prin­cip z roku 1960 nebo Mladý muž a bílá velry­ba (pod­le kniž­ní před­lo­hy Vladimíra Párala) z roku 1978. Od 70. let je také diva­del­ní hereč­kou. Celoživotní přá­tel­ství ji poji­lo s hereč­kou Jiřinou Jiráskovou.

Mezi její život­ní part­ne­ry pat­ři­li Miloš Forman, Ulrich Thein, Vlastimil Brodský, Jaromír Hanzlík a Jiří Zahajský. Z man­žel­ství s Vlastimilem Brodským pochá­zí dce­ra Tereza Brodská, dnes také úspěš­ná hereč­ka.

Ocenění

  • 28. říj­na 2004 obdr­že­la od pre­zi­den­ta České repub­li­ky Václava Klause Medaili Za záslu­hy II. stup­ně, stát­ní vyzna­me­ná­ní, za pří­nos v oblas­ti kul­tu­ry a umě­ní.[3]
  • 6. břez­na 2010 obdr­že­la cenu Český lev za „dlou­ho­le­tý umě­lec­ký pří­nos čes­ké­mu fil­mu“.[2]

Odkazy

Reference

  1.  Český lev 2006 – výsled­ky
  2. ↑ Skočit naho­ru k:a b Český lev 2009 – výsled­ky
  3.  Seznam vyzna­me­na­ných - Pražský hrad [onli­ne]. [cit. 2016-07-17]. Dostupné onli­ne.

Literatura

  • Kdo je kdo : 91/92 : Česká repub­li­ka, fede­rál­ní orgá­ny ČSFR. Díl 1, A–M. Praha: Kdo je kdo, 1991. 636 s. ISBN 80-901103-0-4. S. 83.
  • Osobnosti - Česko : Ottův slov­ník. Praha: Ottovo nakla­da­tel­ství, 2008. 823 s. ISBN 978-80-7360-796-8. S. 72.
  • TOMEŠ, Josef, a kol. Český bio­gra­fic­ký slov­ník XX. sto­le­tí : I. díl : A–J. Praha ; Litomyšl: Paseka ; Petr Meissner, 1999. 634 s. ISBN 80-7185-245-7. S. 137–138.

Detaily o článku Jana Brejchová

Foto:

Photo © Filmové stu­dio Barrandov / Zdeněk Vávra

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,23771 s | počet dotazů: 221 | paměť: 53335 KB. | 25.09.2021 - 02:32:37