Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Jan Vyčítal

Jan Vyčítal

JanVitictal
JanVitictal
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jan Vyčítal (8. břez­na 1942 Praha – 1. břez­na 2020) byl čes­ký zpě­vák, textař, kari­ka­tu­ris­ta a autor kres­le­ných vti­pů.

Zakládající člen, hlav­ní textař a vedou­cí sku­pi­ny Greenhorns. Autor tex­tů pís­ní, kte­ré s Greenhorns zpí­val Michal Tučný a Josef Šimek.

V roce 1974 na čas při­pouš­tí kapel­nic­ké mís­to Petru Bryndačovi, jeli­kož má jako jedi­ný z kape­ly kon­zer­va­toř. Od téhož roku též nesmí z poli­tic­kých důvo­dů tex­to­vat pís­ně (ty však nadá­le tex­tu­je pod pseu­do­ny­my, nebo pod jmé­nem Josefa Šimka či Mirka Hoffmanna), a jeho jmé­no se nesmí nikde obje­vit.

Mezi jeho nej­zná­měj­ší sklad­by pat­ří Oranžový expres (orig. Orange Blossom Special), Blízko Little Big Hornu (orig. Jim Bridger) nebo To ten­krát v čty­ři­cá­tom pátom. Je též auto­rem někte­rých tex­tů pro Hanu Zagorovou, Věru Martinovou či Vlastu Parkanovou.

Pro potí­že s levou rukou od roku 1999 nehrál na kyta­ru, na kon­cer­tech pou­ze zpí­val a mode­ro­val.


Detaily o článku Jan Vyčítal


Foto:

Čeština: Český zpě­vák, textař, kari­ka­tu­ris­ta a autor kres­le­ných vti­pů Jan Vyčítal v prů­bě­hu měst­ských slav­nos­tí „Dotkni se Písku“, Písek, Česko
English: Jan Vyčítal, czech musi­ci­an and tex­ter, in Písek during of „Dotkni se Písku“ - town cele­brati­on, Písek, Czech Republic
Personality rights

Přestože je toto dílo pod svo­bod­nou licen­cí nebo vol­né, může být jeho uži­tí ome­ze­no záko­ny na ochra­nu osob­nos­ti vyob­ra­ze­ných osob, pokud s tako­vým uži­tím nesou­hla­si­ly. V těch­to pří­pa­dech vás může ochrá­nit model rele­a­se nebo jiný doklad o sou­hla­su. Přestože to není jeho povin­nost, může vám se zís­ká­ním tako­vé­ho dokla­du pomo­ci uži­va­tel, kte­rý sou­bor nače­tl. Více infor­ma­cí se dočte­te v našem vylou­če­ní odpo­věd­nos­ti.

Datum
ZdrojVlastní dílo
AutorChmee2

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,13866 s | počet dotazů: 243 | paměť: 58113 KB. | 14.08.2022 - 00:27:04