Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Jan Tříska

Jan Tříska

JanTriska
JanTriska
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jan Tříska (* 4. lis­to­pa­du 1936 Praha) je česko-americký herec. Jeho man­žel­kou je Karla Chadimová.

Ze života

V letech 1955 – 1959 vystu­do­val herec­tví na praž­ské DAMU, poté se stal v roce 1959 nejmlad­ším čle­nem čino­hry Národního diva­dla v Praze. Na scé­ně Národního diva­dla se však obje­vo­val již v době stu­dií v sezó­ně 1956 – 1957, kdy alter­no­val v roli Prvního asi­s­ten­ta v Čapkově Bílé nemo­ci v režii Františka Salzera a rov­něž jako Druhý rekrut v Maryše (režie Zdeněk Štěpánek) a jako Páže ve Svaté Janě (režie Jaromír Pleskot). V roce 1966 ode­šel do Krejčova Divadla za bra­nou, po jeho záni­ku hos­to­val v roce 1973 na Kladně a v letech 1974 – 1977 hrál v Městských diva­dlech praž­ských. Hrál v mno­ha diva­del­ních a fil­mo­vých rolích, např. Radúz a Mahulena (1970), Třicet pří­pa­dů majo­ra Zemana.

V roce 1977 ako sig­na­tář Charty 77 se roz­ho­dl emi­gro­vat do Kanady, poz­dě­ji do Spojených stá­tů. Uplatnění jako herec tam našel až po del­ší době. Ztvárnil napří­klad střel­ce ve fil­mu Lid ver­sus Larry Flynt, obje­vil se ve fil­mu Highlander, Osterman’s Weekend, Ronin, 2010: Druhá vesmír­ná ody­sea a dal­ších. Po Sametové revo­lu­ci se na čas vrá­til do Československa, aby pokra­čo­val ve své herec­ké drá­ze.

Známá je jeho role uči­te­le Igora Hnízda ve fil­mu Jana Svěráka Obecná ško­la (1991; nomi­na­ce na Oscara), dále hrál např. ve fil­mech Želary (2003; opět nomi­na­ce na Oscara), Horem pádem (2004). Ve hře Král Lear na Letních Shakespearových slav­nos­tech byl v roce 2002 jeho výkon v hlav­ní roli oce­něn Cenou Alfréda Radoka. Jeho jed­nou z dal­ších fil­mo­vých rolí, byl kat ve fil­mo­vé adap­ta­ci Máchovy bás­ně Máj z roku 2008 a Podezření z roku 2009. V regis­t­ru StB je Tříska uve­den jako agent, kry­cí jmé­no „Toman“, evi­denč­ní čís­lo 5 680.

Občas v létě navště­vu­je Českou repub­li­ku, ale trva­le žije v Los Angeles s man­žel­kou, čes­kou hereč­kou Karlou Chadimovou, s níž má dvě dce­ry. Je vege­ta­ri­án.


Detaily o článku Jan Tříska


Foto

Popis
English: Czech actor Jan Tříska, Brooklyn Academy of Music, New York
Slovenčina: Český herec Jan Tříska, Brooklynská Akadémia Hudby, New York
Datum
Zdrojhttp://nemcok.sk/?pic=4397
AutorJaro Nemčok
Svolení
(Užití toho­to sou­bo­ru)
http://nemcok.sk/copyright.htm
Popis
English: Stamp from Tux Paint.
Datum
Zdrojhttp://tuxpaint.org/
AutorTux Paint

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,19132 s | počet dotazů: 261 | paměť: 60742 KB. | 30.09.2022 - 14:57:00