Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > Jan Tříska

Jan Tříska

Triska

Jan Tříska (4. lis­to­pa­du 1936 Praha - 25. září 2017, Praha) byl česko-americký herec. Jeho man­žel­kou byla Karla Chadimová.

Ze života

V letech 1955–1959 vystu­do­val herec­tví na praž­ské DAMU, poté se stal v roce 1959 nejmlad­ším čle­nem čino­hry Národního diva­dla v Praze. Na scé­ně Národního diva­dla se však obje­vo­val již v době stu­dií v sezó­ně 1956–1957, kdy alter­no­val v roli Prvního asi­s­ten­ta v Čapkově Bílé nemo­ci v režii Františka Salzera a rov­něž jako Druhý rekrut v Maryše (režie Zdeněk Štěpánek) a jako Páže ve Svaté Janě (režie Jaromír Pleskot). V roce 1966 ode­šel do Krejčova Divadla za bra­nou, po jeho záni­ku hos­to­val v roce 1973 na Kladně a v letech 1974–1977 hrál v Městských diva­dlech pražských.Hrál v mno­ha diva­del­ních a fil­mo­vých rolích, např. Radúz a Mahulena (1970), Třicet pří­pa­dů majo­ra Zemana.

V roce 1977 se roz­ho­dl emi­gro­vat do Kanady, poz­dě­ji do Spojených stá­tů. Uplatnění jako herec tam našel až po del­ší době. Ztvárnil napří­klad střel­ce ve fil­mu Lid ver­sus Larry Flynt, obje­vil se ve fil­mu Highlander, Osterman’s Weekend, Ronin, 2010: Druhá vesmír­ná ody­sea a dal­ších. Po same­to­vé revo­lu­ci se na čas vrá­til do Československa, aby pokra­čo­val ve své herec­ké drá­ze.

Známá je jeho role uči­te­le Igora Hnízda ve fil­mu Jana Svěráka Obecná ško­la (1991; nomi­na­ce na Oscara), dále hrál např. ve fil­mech Želary (2003; opět nomi­na­ce na Oscara), Horem pádem (2004). Ve hře Král Lear na Letních Shakespearových slav­nos­tech byl v roce 2002 jeho výkon v hlav­ní roli oce­něn Cenou Alfréda Radoka. Jeho jed­nou z dal­ších fil­mo­vých rolí, byl kat ve fil­mo­vé adap­ta­ci Máchovy bás­ně Máj z roku 2008 a Podezření z roku 2009. V regis­t­ru StB je Tříska uve­den jako agent, kry­cí jmé­no „Toman“, evi­denč­ní čís­lo 5 680. Sám k tomu uvá­dí, že jako agent nikdy nepů­so­bil.

Občas v létě navště­vu­je Českou repub­li­ku, ale trva­le žije v Los Angeles s man­žel­kou, čes­kou hereč­kou Karlou Chadimovou, s níž má dvě dce­ry. Je vege­ta­ri­án.

Na 24. roč­ní­ku Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Praha – Febiofest dne 23. břez­na 2017 pře­vzal oce­ně­ní Kristián za pří­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii.

23. září 2017 se váž­ně zra­nil při pádu z Karlova mos­tu. Na násled­ky neho­dy v nemoc­ni­ci 25. září zemřel.


Detaily o článku Jan Tříska


Foto

Popis
English: Czech actor Jan TřískaBrooklyn Academy of Music, New York
Slovenčina: Český herec Jan TřískaBrooklynská Akadémia Hudby, New York
Datum
Zdrojhttp://nemcok.sk/?pic=4397
AutorJaro Nemčok
Svolení
(Užití toho­to sou­bo­ru)
http://nemcok.sk/copyright.htm
Pozice foto­gra­fa40° 41′ 11,55″ S, 73° 58′ 39,95″ Z Kartographer map based on OpenStreetMap.

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,08935 s | počet dotazů: 230 | paměť: 53298 KB. | 19.09.2021 - 14:18:30