Kritiky.cz > Profily osob > Jan Tříska

Jan Tříska

Triska

Jan Tříska (4. lis­to­pa­du 1936 Praha - 25. září 2017, Praha) byl česko-americký herec. Jeho man­žel­kou byla Karla Chadimová.

Ze života

V letech 1955–1959 vystu­do­val herec­tví na praž­ské DAMU, poté se stal v roce 1959 nejmlad­ším čle­nem čino­hry Národního diva­dla v Praze. Na scé­ně Národního diva­dla se však obje­vo­val již v době stu­dií v sezó­ně 1956–1957, kdy alter­no­val v roli Prvního asi­s­ten­ta v Čapkově Bílé nemo­ci v režii Františka Salzera a rov­něž jako Druhý rekrut v Maryše (režie Zdeněk Štěpánek) a jako Páže ve Svaté Janě (režie Jaromír Pleskot). V roce 1966 ode­šel do Krejčova Divadla za bra­nou, po jeho záni­ku hos­to­val v roce 1973 na Kladně a v letech 1974–1977 hrál v Městských diva­dlech pražských.Hrál v mno­ha diva­del­ních a fil­mo­vých rolích, např. Radúz a Mahulena (1970), Třicet pří­pa­dů majo­ra Zemana.

V roce 1977 se roz­ho­dl emi­gro­vat do Kanady, poz­dě­ji do Spojených stá­tů. Uplatnění jako herec tam našel až po del­ší době. Ztvárnil napří­klad střel­ce ve fil­mu Lid ver­sus Larry Flynt, obje­vil se ve fil­mu Highlander, Osterman’s Weekend, Ronin, 2010: Druhá vesmír­ná ody­sea a dal­ších. Po same­to­vé revo­lu­ci se na čas vrá­til do Československa, aby pokra­čo­val ve své herec­ké drá­ze.

Známá je jeho role uči­te­le Igora Hnízda ve fil­mu Jana Svěráka Obecná ško­la (1991; nomi­na­ce na Oscara), dále hrál např. ve fil­mech Želary (2003; opět nomi­na­ce na Oscara), Horem pádem (2004). Ve hře Král Lear na Letních Shakespearových slav­nos­tech byl v roce 2002 jeho výkon v hlav­ní roli oce­něn Cenou Alfréda Radoka. Jeho jed­nou z dal­ších fil­mo­vých rolí, byl kat ve fil­mo­vé adap­ta­ci Máchovy bás­ně Máj z roku 2008 a Podezření z roku 2009. V regis­t­ru StB je Tříska uve­den jako agent, kry­cí jmé­no „Toman“, evi­denč­ní čís­lo 5 680. Sám k tomu uvá­dí, že jako agent nikdy nepů­so­bil.

Občas v létě navště­vu­je Českou repub­li­ku, ale trva­le žije v Los Angeles s man­žel­kou, čes­kou hereč­kou Karlou Chadimovou, s níž má dvě dce­ry. Je vege­ta­ri­án.

Na 24. roč­ní­ku Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Praha – Febiofest dne 23. břez­na 2017 pře­vzal oce­ně­ní Kristián za pří­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii.

23. září 2017 se váž­ně zra­nil při pádu z Karlova mos­tu. Na násled­ky neho­dy v nemoc­ni­ci 25. září zemřel.


Detaily o článku Jan Tříska


Foto

Popis
English: Czech actor Jan TřískaBrooklyn Academy of Music, New York
Slovenčina: Český herec Jan TřískaBrooklynská Akadémia Hudby, New York
Datum
Zdrojhttp://nemcok.sk/?pic=4397
AutorJaro Nemčok
Svolení
(Užití toho­to sou­bo­ru)
http://nemcok.sk/copyright.htm
Pozice foto­gra­fa40° 41′ 11,55″ S, 73° 58′ 39,95″ Z Kartographer map based on OpenStreetMap.


Ohodnoťte článek


Wikipedie

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Jan Tříska4. listopadu 2016 Jan Tříska Jan Tříska (* 4. listopadu 1936 Praha) je česko-americký herec. Jeho manželkou je Karla Chadimová. Ze života V letech 1955 – 1959 vystudoval herectví na pražské DAMU, poté se stal v […]
  • Jan Tříska21. srpna 2017 Jan Tříska Česko-americký divadelní, filmový a televizní herec. Rodák z Prahy, který chtěl být původně tanečníkem, ale nakonec vystudoval herectví na pražské DAMU a díky svému prvnímu angažmá v […]
  • Herec Jan Tříska získal Kristiána za přínos světové kinematografii27. března 2017 Herec Jan Tříska získal Kristiána za přínos světové kinematografii Jan Tříska filmový a divadelní herec přijel na Febiofest ze Spojených států, aby v Obecním domě převzal cenu Kristiána za mimořádný přínos světové kinematografii. Herec má na svém kontě […]
  • Dnes 24. Febiofest zahajuje film Přes kosti mrtvých23. března 2017 Dnes 24. Febiofest zahajuje film Přes kosti mrtvých Skrze energickou a značně excentrickou postavu Janiny Dušejkové (Agnieszka Mandat), učitelky angličtiny v důchodovém věku, sledujeme vzrůstající hrůzu malé osady na polsko-českém […]
  • Malý Eda se naučil chodit "Po strništi bos" - 70 %17. srpna 2017 Malý Eda se naučil chodit "Po strništi bos" - 70 % I když je z Prahy, najde kamarády v malém městečku, kde žije společně s maminkou, tatínkem a dalšími členy rodiny během protektorátu až do konce války. Je to zvídavý chlapec s citlivým […]
  • Na Febiofest přijede řada zajímavých hostů, jako je Abel Ferrara, Emir Kusturica, Agniezska Holland, Duncan Kenworthy, Jan Tříska, Miroslav Krobot, Iveta Grófová a řada dalších16. března 2017 Na Febiofest přijede řada zajímavých hostů, jako je Abel Ferrara, Emir Kusturica, Agniezska Holland, Duncan Kenworthy, Jan Tříska, Miroslav Krobot, Iveta Grófová a řada dalších Na MFF Praha - Febiofest přijedou další slavní hosté – mezi nimi například režisér Emir Kusturica, kameraman a spolupracovník režiséra Wernera Herzoga Peter Zeitlinger nebo oceňovaný […]
  • Želary - Nejlepší film Ondřeje Trojana8. května 2019 Želary - Nejlepší film Ondřeje Trojana Jmenovala se Eliška. Momentálně má ale ve svých dokumentech jméno Hana a směřuje s mužem, kterého ani nezná, do hor v pohraničí, kde se má ukrýt. Probíhá druhá světová válka… Eliška […]
  • Jedna ruka netleská - 4. film Davida Ondříčka12. února 2019 Jedna ruka netleská - 4. film Davida Ondříčka Už je tomu nějaký ten pátek, kdy šel do kin film Davida Ondříčka Jedna ruka netleská (v roce 2003).Režisér David Ondříček si vzal do filmu podobnou skupinu lidí, co s ním vytvářela film […]
  • Po strništi bos15. června 2017 Po strništi bos Dnes v dopoledních hodinách proběhla novinářská konference k novému filmu Jana Svěráka Po strništi bos. Novinářům tvůrci pustili několik ukázek z filmu a proběhlo také odhalení plakátu […]
  • Po strništi bos15. června 2017 Po strništi bos Podívejte se na záznam dnešní novinářské konference.  https://youtu.be/idHtYGWDY60