Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > Jan Tříska

Jan Tříska

Triska

Česko-americký diva­del­ní, fil­mo­vý a tele­viz­ní herec. Rodák z Prahy, kte­rý chtěl být původ­ně taneč­ní­kem, ale nako­nec vystu­do­val herec­tví na praž­ské DAMU a díky své­mu prv­ní­mu angaž­má v Národním diva­dle se stal nejmlad­ším čle­nem čino­her­ní­ho sou­bo­ru. Tady exce­lo­val v Shakespearově hře Romeo a Julie. Na fil­mo­vém plát­ně se popr­vé obje­vil v roce 1956 ve fil­mu Váhavý stře­lec. Před emi­gra­cí do USA v roce 1977 ztvár­nil řadu fil­mo­vých rolí, za všech­ny zmiň­me Hvězda zva­ná Pelyněk (1964), Lidé z marin­go­tek (1966), Radúz a Mahulena (1970), Sen noci sva­to­ján­ské (1973) či Jak se točí roz­ma­rý­ny (1977). V Americe se herec­ky uplat­nil napří­klad ve sním­ku Sedm neo­hro­že­ných (1983) nebo v Ragtimu (1981) Miloše Formana, po revo­lu­ci začal opět hrát i v Čechách  − Obecná ško­la (1991), Želary (2003), Jedna ruka net­les­ká (2003), Horem pádem (2004), Šílení (2005), Máj (2008), Odcházení (2010). Objevuje se však dále i v zahra­nič­ních sním­cích − Lid ver­sus Larry Flynt (1996), Ronin (1998) atd.


Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,41101 s | počet dotazů: 234 | paměť: 51794 KB. | 25.10.2021 - 05:26:45