Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Jan Schánilec

Jan Schánilec

Jan Schánilec (22.10.1941 - 12.10.2014) byl čes­ký herec a dabér. Narodil se v Českých Budějovicích. Na DAMU se dostal až na dru­hý pokus a po vystu­do­vá­ní nastou­pil do Divadla na Vinohradech, kde hrál v insce­na­cích Brouk v hla­vě, Nanebevzetí Sašky Krista, Jindřich IV a dal­ších.
Ve fil­mech se prv­ně obje­vil ve fil­mu Finský nůž, ale hrál i v kome­di­ích, jako je Svatba jako řemen, i v psy­cho­lo­gic­kých dra­ma­tech a poli­tic­ký anga­žo­va­ných fil­mech.
Nejznámější jeho čin­nos­tí byl dabing, kde dabo­val Buda Spencera nebo Jacka Nicholsona. Na kon­ci 90. let zalo­žil vlast­ní dabin­go­vou agen­tu­ru, ve kte­ré hlav­ně reží­ro­val seri­á­ly i fil­my.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,56736 s | počet dotazů: 229 | paměť: 55897 KB. | 24.05.2022 - 02:40:56