Jan Saudek slaví jubileum

P1064989

Kolik že mu je? Slavného mezi­ná­rod­ní­mu foto­gra­fo­vi, kte­rý svůj život zažil hod­ně román­ku, hod­ně mile­nek, ale hod­ně stras­tí, na kte­ré pohlí­ží se svým své­ráz­ným pohle­dem?

Janu Saudkovi už je 85.  Narodil se v Praze spo­lu se svým dvoj­če­tem Karlem Saudkem, kte­rý nej­lep­ší malí­řem a komik­so­vým auto­rem České i Československé repub­li­ky. Během dru­hé svě­to­vé vál­ky byl svěd­kem němec­ké oku­pa­ce a jeho otec byl v ghet­tu v Terezíně.

Od začát­ku 50. let začal pra­co­vat jako foto­graf a po vojen­ské služ­bě se mu naro­di­li dva syno­vé David a Samuel.

Na kon­ci 60. let se odstě­ho­val do Ameriky, kde se stal šéfem oddě­le­ní foto­gra­fie v Institutu umě­ní v Chicagu a ihned na začát­ku 70. let měl prv­ní vel­kou výsta­vu v USA.

Když se v roce 1970 roz­ve­dl se svo­jí prv­ní ženou, začal fotit na svo­jí „zdi“, kte­rá se sta­la jeho cha­rak­te­ris­tic­kým prv­kem foto­gra­fií.

Během něko­li­ka desí­tek let se stal slav­ným, začal vysta­vo­vat v Paříži a zís­kal i fran­couz­ský Řád umě­ní a lite­ra­tu­ry.

Jeho nej­slav­něj­ší part­ner­kou byla Sára Saudková, původ­ně mana­žer­ka. Sára se nako­nec osa­mo­stat­ni­la a je zní také uzná­va­ná foto­gra­f­ka.


Foto: Karolína Černá - Kritiky.cz - CC BY-SA 3.0


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • JAN SAUDEK3. ledna 2015 JAN SAUDEK Jan Saudek (nar. 13. 5. 1935, Praha) je slavný český fotograf, který svojí tvorbou oslovil svět. Nejčastějším námětem jeho děl je ženské tělo a vztah ženy a muže. Jeho fotografický rukopis […]
  • Fotograf19. června 2019 Fotograf V příběhu se vracíme k některým osudovým křižovatkám turbulentního života hlavního hrdiny (Karel Roden), člověka, který je obdařen nejedním výjimečným talentem, živelností a vášní. Všechny […]
  • ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY)18. května 2017 ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY) Víťazstvo v súťaži Miss Slovensko bolo pre Luky vstupenkou do šoubiznisu, ktorý doteraz odmieta opustiť. V jej luxusnom živote však chýba muž, pre ktorého sa Luky pokúsi o nemožné - urobiť […]
  • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […]
  • Jan Svěrák15. srpna 2014 Jan Svěrák Jan Svěrák (* 6. února 1965 Žatec) je český režisér a scenárista, syn Zdeňka Svěráka. V letech 1983–1988 vystudoval pražskou FAMU, sice katedru dokumentaristiky, ale jeho dokumenty brzo […]
  • Jan Schánilec 12. října 2014 Jan Schánilec Jan Schánilec (22.10.1941 - 12.10.2014) byl český herec a dabér. Narodil se v Českých Budějovicích. Na DAMU se dostal až na druhý pokus a po vystudování nastoupil do Divadla na […]
  • LUKÁŠ LATINÁK (MILO HURBAN)18. května 2017 LUKÁŠ LATINÁK (MILO HURBAN) Lámač ženských sŕdc, riaditeľ Miss Slovensko, Milo Hurban, je mužom, ktorého si Luky vysnívala. Nie je však sama - na zámožného sympaťáka má zálusk aj jej rivalka Renáta Štraušová. S kým […]
  • Zemřel herec a dabér Ilja Racek - bylo mu 88 let2. srpna 2018 Zemřel herec a dabér Ilja Racek - bylo mu 88 let Ilja Racek se narodil 24.6.1930 středoškolskému profesorovi v Praze. V dětství jezdil velmi často za příbuznými do Jindřichova Hradce. Už od dětství si oblíbil divadlo, a tak začínal jako […]
  • Burt Kwouk24. května 2016 Burt Kwouk Burt Kwouk se narodil 18.7.1930. Zemřel 24.5.2016 ve věku 85 let. Je potomkem čínských přistěhovalců, kteří žili do jeho 18. let v Šanghaji. Přestěhoval se do Británie, kde žil větší […]
  • MARTIN FINGER (OTEC)30. května 2018 MARTIN FINGER (OTEC) (Narozen 1970). Už za studií na šumperském gymnáziu se věnoval autorskému divadlu, je absolventem pražské DAMU. V letech 1997-2004 působil v Činoherním studiu Ústí nad Labem. V letech […]
Další naše články...