Kritiky.cz > Články > Jan Kritik VS Virtuální realita

Jan Kritik VS Virtuální realita

VR01

Virtuální rea­li­ta.....

Když, je to ven­ku tak hroz­né, že musíš vstu­po­vat a uza­ví­rat se, do své­ho svě­ta vir­tu­ál­ní­ho, kte­rý si vysta­víš časem, jak sám potře­bu­ješ, nebo­li, k podo­bě své.

Velice se to podo­bá, svě­tu Autisty. Autistický svět pro kaž­dé­ho....

VR02

Ale je to správ­né? Je správ­né, že nás vlast­ně tím­to kro­kem, někdo úpl­ně odříz­ne od rea­li­ty? Od toho, co se děje ven­ku?
Promyšlený tah, kte­rý při­či­ní sle­po­tu lidí k pří­ro­dě? Nebo jen mož­nost, jak se zaba­vit?
Ale, co kdy napo­sle­dy, bylo vyna­le­ze­no, bez dru­hé­ho ( zlé­ho* ) úmys­lu?
Připadne mě, že už nejsme lidé a pokud jsme jimi někdy byly, muse­li jsme to již zapo­me­nout.
Korporace nám ničí domov ( Zemi ) pod noha­ma.. Co se sta­ne, až nebu­de?

Vrať se k pří­ro­dě, vrať se koře­nům, hraj si, žij.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...