Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > JAMIE FOXX

JAMIE FOXX

J
J

JAMIE FOXX je osca­ro­vý herec, drži­tel hudeb­ní ceny Grammy a komik, řadí­cí se mezi špič­ko­vé vše­stran­né uměl­ce Hollywoodu.

Naposledy jsme Foxxe moh­li spat­řit v úspěš­né kome­dii Šéfové na zabi­tíJennifer Aniston, Kevinem SpaceymJasonem Batemanem. Současně před nedáv­nem pro­půj­čil svůj hlas kanár­ko­vi ze sním­ku Rio.

Foxx také roz­ši­řu­je svůj záběr jako pro­du­cent. Před nedáv­nem se stal vedou­cím výro­by nové­ho kome­di­ál­ní­ho seri­á­lu In the Flow with Affion Crocket a pro­du­ko­val také doku­ment Thunder Soul o hudeb­ní sku­pi­ně, kte­rá se po 35 letech vra­cí domů, aby ode­hrá­la kon­cert, věno­va­ný své­mu dva­a­de­va­de­sá­ti­le­té­mu vedou­cí­mu.

Kromě úspěš­né fil­mo­vé kari­é­ry sla­ví Foxx úspě­chy i na hudeb­ních pódi­ích. V pro­sin­ci 2010 vydal své čtvr­té album Best Night of My Life, na kte­rém se obje­vu­jí také Drake, Justin Timberlake, Rick Ross, T.I. a dal­ší uměl­ci.

Má za sebou pozo­ru­hod­né cameo po boku Roberta Downeyho Jr. A Zacha Galifianakise ve fil­mu Na doraz reži­sé­ra Todda Phillipse. Objevil se také v hito­vé kome­dii Garryho Marshalla Na sv. Valentýna, ve kte­ré si dále zahrá­li napří­klad Julia Roberts, Ashton Kutcher, Bradley Cooper, Jennifer Garner, Jessica Biel, George Lopez či Patrick Dempsey.

V roce 2009 jsme ho moh­li spat­řit po boku Gerarda Butlera v thrille­ru Ctihodný občan. Svůj pozo­ru­hod­ný talent pro­ká­zal ve sním­ku Joea Wrighta Sólista, v němž před­sta­vo­val Nathaniela Anthonyho Ayerse, sku­teč­né­ho hudeb­ní­ho génia, kte­rý one­moc­něl schi­zofre­nií, ode­šel z hudeb­ní ško­ly a začal se jako hudeb­ník bez domo­va potlou­kat uli­ce­mi Los Angeles.

V září 2007 se obje­vil ve fil­mu Království, v němž ztvár­nil veli­te­le pro­ti­te­ro­ris­tic­ké­ho týmu. Festival Sundance v tom­to roce pak ukon­čil sním­kem Life SupportQueen Latifah, na kte­rém se podí­lel jako vedou­cí výro­by.

V pro­sin­ci 2006 jsme ho moh­li spat­řit v úspěš­né fil­mo­vé adap­ta­ci muzi­ká­lu DreamgirlsBeyonce Knowles, Jennifer Hudson a Eddiem Murphym. Snímek zís­kal Zlatý glo­bus a byl nomi­no­ván na ceny SAG a NAACP Image Award.

V roce 2005 mu role legen­dár­ní­ho Raye Charlese v bio­gra­fic­kém sním­ku Ray reži­sé­ra Taylora Hackforda vynes­la Oscara za nej­lep­ší herec­ký výkon a sta­la se tak jed­nou z nej­zá­sad­něj­ších rolí jeho kari­é­ry. Kromě Oscara byl sní­mek nomi­no­ván na cenu SAG v kate­go­rii Nejlepší herec­ký tým a Foxx sám za něj zís­kal Zlatý glo­bus, cenu SAG, BAFTA a NAACP Image Award, stej­ně jako celou řadu dal­ších oce­ně­ní.

Téhož roku byl také nomi­no­ván na Oscara, Zlatý glo­bus, cenu SAG, BAFTA a Image Award v kate­go­rii Nejlepší herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli za svůj výkon ve fil­mu Michaela Manna CollateralTomem Cruisem. Tím ale jeho úspěš­ný rok ješ­tě nekon­čil, neboť byl také nomi­no­ván na Zlatý glo­bus, cenu SAG a Image Award za svůj výkon v tele­viz­ním sním­ku Vykoupení, z nichž cenu Image Award také zís­kal.

Mezi jeho dal­ší sním­ky pat­ří napří­klad film Michaela Manna AliWillem Smithem, sní­mek Miami Vice téhož reži­sé­ra s Colinem Farrellem, váleč­né dra­ma Sama Mendese Mariňák s Jakem Gyllenhaalem, Stealth: Přísně taj­ná mise, Vnadidlo, Láska na čer­no, Proč kočka není pesVelký švindl.

Přelomovou rolí jeho kari­é­ry byla role Willieho Beamena ve sním­ku Olivera Stonea Vítězové a pora­že­ní v roce 1999.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,91862 s | počet dotazů: 250 | paměť: 56706 KB. | 28.06.2022 - 20:45:18