Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > James Cameron chce natočiť už len 5 filmov,s toho 4 Avatarov!

James Cameron chce natočiť už len 5 filmov,s toho 4 Avatarov!

avatar

Svet sa mení a ľudia v ňom tiež,voľakedy sa doká­zal James v lámať v noci do striž­ni a  zostri­hať film podľa seba, aj napriek záka­zu producentov.Dnes ho led­va doko­pe­te k celo­ve­čer­né­mu filmu,áno má peni­a­ze ale aj základ­ňu fanu­ší­kov kto­rý mu ich poskytli.A prá­ve na tých ako keby Jimi zab­údal a točí iba samé dokumenty,ktoré ani nechce prestať točiť.Jediné o čo má záujem,sú viac­ná­sob­né pokra­čo­va­nia Avatara a jeho vysní­va­ný pro­jekt Battle Angel,kto­rý ale dora­zí naj­skôr po  dvoch a nevy­l­účil aj po troch pokra­čo­va­ni­ach Avataru,čo bude tak 10 až 20 rokov pri vra­žed­nom tem­pe kto­ré Jimik má.A ako vlast­ne vyze­rajú prá­ce na Avatarovi 2?Viac ako dobre,už rok a pol vyví­jajú špe­ci­a­li­zo­va­ný software,stavia sa ate­li­ér v LA,na Novom Zélande sa pri­pra­vu­je všet­ko potreb­né ohľa­dom špe­ci­ál­nych efek­tov a Jim pocti­vo píše scenár.Samozrejme s Jima sa stal prvom rade obchod­ník a až potom fil­mo­vý tvorca.Rozhodol sa samozrej­me ak pôjde všet­ko podľa plánov,že bude expan­do­vať na Čínsky trh a bude kopro­du­ko­vať Avatara 2 v Číne.Neni sa čomu čudo­vať,Avatar v Číne zaro­bil 182 mili­ó­nov a Titanic 3D 105 mili­ó­nov,čo je sko­ro dvoj­ná­so­bok čo v USA!Ako sa mu bude dariť a či aj vôbec vznik­nú viac ako dve čas­ti Avatara,bude­me veľ­mi pozor­ne sle­do­vať.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,57600 s | počet dotazů: 211 | paměť: 53542 KB. | 22.01.2022 - 00:30:00