Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > Jakub Zedníček

Jakub Zedníček

Jakub

Jakub Zedníček (13.6.1990 – 1.1.2018) byl čes­ký herec.

Narodil se v Brně a od 9 let se věno­val ste­po­vá­ní, se kte­rým vyhrál něko­lik Mistrovství svě­ta. Zúčastnil se také svě­to­vé­ho World Championship Tap Dance 2002.

Vystudoval brněn­skou kon­zer­va­toř, obor hudebně-dramatický. Během stu­dií hos­to­val v Národním Divadle v Brně.

Po ukon­če­ní ško­ly zahá­jil angaž­má v  Městském diva­dle Brno, kde hrál v úspěš­ných insce­na­cích jako Chicago, Marry Poppins a dal­ších úspěš­ných diva­del­ních hrách a muzi­ká­lech.

V posled­ních letech se zúčast­nil pro­jek­tu Listování a obje­vil se také v tele­vi­zi na TV Barandov se spo­leč­nos­ti své­ho strý­ce Pavla Zedníčka v pořa­du „Kurňa, co to je“

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,03455 s | počet dotazů: 218 | paměť: 53311 KB. | 04.12.2021 - 07:48:27