Kritiky.cz > Profily osob > JAKUB ŠMÍD (REŽIE)

JAKUB ŠMÍD (REŽIE)

Smid

Jakub Šmíd (nar. 1984) po stu­di­ích čino­her­ní­ho herec­tví na Janáčkově Akademii múzic­kých umě­ní a angaž­má v Divadle Husa na pro­váz­ku vystu­do­val pod vede­ním Věry Chytilové a Bohdana Slámy fil­mo­vou režii na FAMU.

Jeho baka­lář­ský film Neplavci zís­kal cenu Český lev Cena Magnesia pro nej­lep­ší stu­dent­ský film roku. Neplavci se zúčast­ni­li mezi­ná­rod­ních fil­mo­vých fes­ti­va­lů včet­ně pres­tiž­ní­ho London BFI. Film byl vybrán fran­couz­skou L’Académie des César mezi sedm nej­lep­ších krát­kých fil­mů roku 2011.

Jeho magis­ter­ský film Amanitas byl na cenu Český lev pro nej­lep­ší stu­dent­ský film nomi­no­ván a zís­kal na fes­ti­va­lu Famufest cenu pro nej­lep­ší kame­ru, režii a cenu divá­ků.

Jakub Šmíd debu­to­val fil­mem Laputa v roce 2015 a Tereza Voříšková za něj byla nomi­no­vá­na na Českého lva za hlav­ní žen­ský herec­ký výkon.

Vedle fil­mo­vé a tele­viz­ní tvor­by se reži­sér věnu­je i diva­dlu a od sezo­ny 2018/19 je umě­lec­kým šéfem praž­ské­ho diva­dla D21, v němž uve­dl v led­nu 2018 svou adap­ta­ci Goethova Utrpení mla­dé­ho Werthera.

 Filmografie:

  • Na krát­ko (2018)
  • Laputa (2015)
  • Amanitas (2015) krát­ko­me­tráž­ní
  • Neplavci (2011) krát­ko­me­tráž­ní

  • Laputa - O příběhu/O tvůrcích8. října 2015 Laputa - O příběhu/O tvůrcích Laputa je název kavárny, hlavního dějiště komorního filmu, ve kterém se všechno točí kolem Johanky (Tereza Voříšková). Její vnitřní rozpoložení, emoce a myšlenky se odrážejí na proměnách […]
  • Jakub Šmíd - rozhovor30. května 2018 Jakub Šmíd - rozhovor Váš celovečerní debut Laputa byl víceméně výpovědí o jedné, vám věkově blízké, generaci, zatímco hrdinové vašeho nového filmu jsou generačně rozvrstveni: kluk na prahu puberty, teenagerka, […]
  • Na krátko30. května 2018 Na krátko Na krátko je příběh o dětech, které předčasně dospívají, protože už tu nejsou celé rodiny, aby je chránily před tím, jaký svět skutečně je. A které svoji zkoušku z dospělosti musejí […]
  • Na krátko16. května 2018 Na krátko Film Na krátko nechává „válcovat sny“ tvrdou realitou života To však neznamená, že nedává svým hrdinům naději! Režisér Jan Šmíd má cit pro zajímavé filmové příběhy a umí natočit film, […]
  • Na krátko16. května 2018 Na krátko Dvě krátká videa z novinářské konference. https://youtu.be/lejL4qDs_fo https://youtu.be/SCBnA8r8Ndo
  • Habermannův mlýn – promarněná šance10. dubna 2019 Habermannův mlýn – promarněná šance Mlynář August Habermann byl skutečnou postavou. V jesenickém pohraničí mu za první republiky patřila velká pila. Jakožto sudetský Němec se oženil těsně před válkou s Češkou židovského […]

Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...