Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > JAKUB ŠMÍD (REŽIE)

JAKUB ŠMÍD (REŽIE)

Smid

Jakub Šmíd (nar. 1984) po stu­di­ích čino­her­ní­ho herec­tví na Janáčkově Akademii múzic­kých umě­ní a angaž­má v Divadle Husa na pro­váz­ku vystu­do­val pod vede­ním Věry Chytilové a Bohdana Slámy fil­mo­vou režii na FAMU.

Jeho baka­lář­ský film Neplavci zís­kal cenu Český lev Cena Magnesia pro nej­lep­ší stu­dent­ský film roku. Neplavci se zúčast­ni­li mezi­ná­rod­ních fil­mo­vých fes­ti­va­lů včet­ně pres­tiž­ní­ho London BFI. Film byl vybrán fran­couz­skou L’Académie des César mezi sedm nej­lep­ších krát­kých fil­mů roku 2011.

Jeho magis­ter­ský film Amanitas byl na cenu Český lev pro nej­lep­ší stu­dent­ský film nomi­no­ván a zís­kal na fes­ti­va­lu Famufest cenu pro nej­lep­ší kame­ru, režii a cenu divá­ků.

Jakub Šmíd debu­to­val fil­mem Laputa v roce 2015 a Tereza Voříšková za něj byla nomi­no­vá­na na Českého lva za hlav­ní žen­ský herec­ký výkon.

Vedle fil­mo­vé a tele­viz­ní tvor­by se reži­sér věnu­je i diva­dlu a od sezo­ny 2018/19 je umě­lec­kým šéfem praž­ské­ho diva­dla D21, v němž uve­dl v led­nu 2018 svou adap­ta­ci Goethova Utrpení mla­dé­ho Werthera.

 Filmografie:

  • Na krát­ko (2018)
  • Laputa (2015)
  • Amanitas (2015) krát­ko­me­tráž­ní
  • Neplavci (2011) krát­ko­me­tráž­ní


Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,76148 s | počet dotazů: 228 | paměť: 53191 KB. | 17.10.2021 - 20:45:46