Kritiky.cz > Galerie > Jako nikdy

Jako nikdy

P9111123

Konec léta ve fil­mu „JAKO NIKDY“ zna­me­ná záro­veň konec živo­ta. Vladimír Holas umí­rá. Kdo je Vladimír Holas? Malíř, sochař a peda­gog okres­ní­ho význa­mu. Namaloval spous­tu krás­ných obra­zů - ale ne tak skvě­lých, jak si přál. Nebyl ve stra­ně, nebyl ve Svazu výtvar­ných uměl­ců, neza­pro­dal se minu­lé­mu reži­mu. Dům v krás­né kra­ji­ně je jeho posled­ní úto­čiš­tě, smrt je nevy­hnu­tel­ná a on nechce umřít v odci­ze­né nemoc­ni­ci. Chce se ská­cet ve sto­je, tak jak žil. Pro ten­to komor­ní film jsou klí­čo­vé tři posta­vy, ved­le hlav­ní­ho hrdi­ny jsou tu dvě ženy: Karla, asi pět­a­tři­ce­ti­le­tá, je své­mu život­ní­mu part­ne­ro­vi něčím podob­ná: malíř­ka, bohém­ka, pro ost­rá slo­va nejde dale­ko. Kontrastní k těm dvě­ma je Jaruna, vda­ná asi pět­a­pa­de­sá­ti­le­tá žena, zdra­vot­ní sest­ra. Kdysi byla milen­kou pana malí­ře. Tato tro­ji­ce vede mar­ný boj se smr­tí, boju­jí sami se sebou a sou­čas­ně mezi sebou - což při­ná­ší kaž­dé­mu z nich urči­té očiš­tě­ní.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...