Kritiky.cz > Filmové premiéry > Jako nikdy - Tisková konference k filmu.

Jako nikdy - Tisková konference k filmu.

P91110991

Na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci, kte­rá se kona­la po novi­nář­ské pro­jek­ci dne 11.9.2013, před­sta­vil  reži­sér Zdeněk Týc spo­lu s autor­kou námě­tu a scé­ná­ře Markétou Bidlasovou, pro­du­cen­tem Ondřejem Trojanem a před­sta­vi­te­li hlav­ních rolí Taťjanou Medveckou a Jiřím Schmitzerem  nový čes­ký film Jako nikdy. Komorní pří­běh o umí­rá­ní zača­la psát Markéta Bidlasová už před šes­ti lety a námět zau­jal reži­sé­ra Zděňka Týce. Spolu pak při­pra­vi­li fil­mo­vý scé­nář, kte­rý se zalí­bil i pro­du­cen­tu Ondřejovi Trojanovi. Do role umí­ra­jí­cí­ho malí­ře Vladimíra Holase se her­ci Jiřímu Schmitzerovi nijak nechtě­lo. „Scénář se mi líbil, ale hrát Vladimíra a umí­rat jsem nechtěl“ říká je své roli Schmitzer. Roli však při­jal a zahrál ji bra­vur­ně.

Režisér Zdeněk Týc novi­ná­řům sdě­lil, že pro dotvo­ře­ní atmo­sfé­ry výtvar­né­ho ate­li­é­ru posky­tl svá výtvar­ná díla malíř David Bartoň.

Scénáristka Markéta Bidlasová uved­la, že scé­nář měl něko­lik vari­ant závě­rů, z nichž někte­ré byly i nato­če­ny. S posled­ní vari­an­tou, kte­rá nechá­vá divá­kům pro­stor pro domýš­le­ní pří­bě­hu, je  spo­ko­je­ná.

Náklady fil­my se vešly do 20 mil. korun a Ondřej Trojan počí­tá, že film bude při­hlá­šen do někte­ré ze sou­tě­ží fil­mo­vých fes­ti­va­lů do kate­go­rie A.

Fotky ve vět­ším roz­li­še­ní najde­te na part­ner­ském ser­ve­ru 10Mpix.cz

  • Jako nikdy - 67 %15. září 2013 Jako nikdy - 67 % Když se Karla (Petra Špalková) poprvé setká s Jarunou (Taťjana Medvecká), jen to mezi nimi zajiskří a zvláštní napětí trvá téměř do samého konce filmu. Není divu. Obě ženy se totiž starají […] Posted in Filmové recenze
  • Jako nikdy15. srpna 2018 Jako nikdy Konec léta ve filmu "JAKO NIKDY" znamená zároveň konec života. Vladimír Holas umírá. Kdo je Vladimír Holas? Malíř, sochař a pedagog okresního významu. Namaloval spoustu krásných obrazů - […] Posted in Galerie
  • Krajina ve stínu10. září 2020 Krajina ve stínu Krajina ve stínu je kronikou lidí a jedné malé vesnice v pohraničí vláčené dějinami třicátých, čtyřicátých a padesátých let minulého století. Hrdinové filmu čelí nacismu i komunismu, každý […] Posted in Filmové recenze
  • Padesátka - režisérský debut Vojtěcha Kotka2. března 2020 Padesátka - režisérský debut Vojtěcha Kotka Magická číslovka, která může způsobit parádní životní kotrmelce.  Jak jinak si vysvětlit fakt, že se scénárista Petr Kolečko nechal tímto číslem zlákat a napsal divadelní hru. A světe div […] Posted in Retro filmové recenze
  • ŽENSKÁ NA VRCHOLU - zimní romantická komedie8. listopadu 2019 ŽENSKÁ NA VRCHOLU - zimní romantická komedie PREMIÉRA 7.LISTOPADU Příběh filmu režisérky Lenky Kny, natočený podle námětu scenáristky Hany Cielové, se odehrává na odlehlé vysokohorské chatě na Slovensku. Tam se shodou náhod ocitne […] Posted in Speciály
  • Vrásky z lásky - Film Vrásky z lásky je velice slušně natočený film, který má pozvolné tempo, ale nenudí.  30. dubna 2019 Vrásky z lásky - Film Vrásky z lásky je velice slušně natočený film, který má pozvolné tempo, ale nenudí.   Dostat před kameru dvojici výborných herců, Jiřinu Bohdalovou a Radka Brzobohatého, bylo snem režiséra Jiřího Stracha. Jen napsat správný scénář a bude vyhráno. Zalíbil se jim až scénář o […] Posted in Retro filmové recenze
  • Milenci a vrazi - zfilmovaná kniha Vladimíra Párala5. března 2019 Milenci a vrazi - zfilmovaná kniha Vladimíra Párala Milenci a vrazi jsou filmem o tom, že každý, ať už chudý nebo bohatý, starý nebo mladý, každý touží po svém kousku štěstí a k jeho dosažení neváhá použít jakékoli prostředky. Je také […] Posted in Retro filmové recenze
  • Bába z ledu - Bába z ledu má křehké srdce17. února 2019 Bába z ledu - Bába z ledu má křehké srdce Otužování je starou a účinnou metodou pro posílení imunitního systému organismu. To je známá věc, ale šarmantní důchodkyni Hanu (Zuzana Kronerová) prověří otužování, jak pevnou má vůli a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Jan Hus (TV film)2. října 2018 Jan Hus (TV film) Matěj Hádek v roli výjimečné osobnosti Mistra Jana Husa a synové Karla IV., bratři Václav a Zikmund, ve středověkém dramatu o smyslu pravdy a oběti nejvyšší Posted in Galerie
  • Bába z ledu11. září 2018 Bába z ledu Po setkání s otužilcem Broňou (Pavel Nový) začíná ovdovělá Hana (Zuzana Kronerová) pozvolna měnit svůj stereotypní život, který se doposud točil výhradně kolem jejích synů (Marek Daniel, […] Posted in Galerie
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 0,70635 s | počet dotazů: 224 | paměť: 49981 KB. | 12.04.2021 - 22:09:34