Kritiky.cz > Recenze knih > Jaké to je být ptákem

Jaké to je být ptákem

Ptak
Ptak
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Každý z nás v urči­tou dobu své­ho dět­ství snil o tom, jaké by to asi bylo mít tak pár kří­del a moci se vol­ně pro­lét­nout nad kra­ji­nou, mořem, pouš­tí. Shlížet na svět z výš­ky a zakou­šet svo­bo­du mod­ré oblo­hy. Uznávaný orni­to­log Tim Birkhead a ilu­strá­tor­ka Catherine Raynerová spo­ji­li své síly a zku­še­nos­ti a při­ná­še­jí dět­ským čte­ná­řům kni­hu Jaké to je být ptá­kem.

Že ptá­ci dis­po­nu­jí párem kří­del, žijí na stro­mech a v pře­váž­né vět­ši­ně mohou létat, víme asi všich­ni, ale řada ptá­ků má svá skry­tá tajem­ství a zvlášt­ní cho­vá­ní, jehož pro­je­vy zůstá­va­jí lid­ským očím skry­té. Pojďme je spo­lu obje­vit ve výprav­né kni­ze, kde si vlá­du stří­da­vě pře­dá­va­jí text a ilu­stra­ce.

Autor vybral dva­cet dru­hů ptá­ků, u kte­rých nás blí­že sezná­mí s jejich způ­so­bem živo­ta, zvy­ky a mnoh­dy neo­če­ká­va­ným a důmy­sl­ným cho­vá­ním. Jednotlivé kapi­to­ly nesou poe­tic­ká pojme­no­vá­ní a v podti­tu­lu název pří­sluš­né­ho ope­řen­ce. Začíst se tak může­me do pří­bě­hu: Ptačí taneč­ní­ci, Přes moře, Ptáci kolem hrn­ce medu, Pád z nebes a mno­ha dal­ších. Méně poe­tic­ky řeče­no se tak dozví­me více o živo­tě pipul­ky čer­ve­no­hla­vé, bře­hou­še rudé­ho, medo­zvěst­ky křikla­vé nebo soko­la stě­ho­va­vé­ho. U kaž­dé­ho popi­so­va­né­ho dru­hu je navíc uve­de­no obvyk­lé mís­to výsky­tu.

Jaké to je být ptá­kem před­sta­vu­je jed­nu z výprav­ných zoo­lo­gic­kých pub­li­ka­cí pro děti, kte­rých je v posled­ní době na trhu nespo­čet. Tato se však vymy­ká svým výtvar­ným pro­ve­de­ním, kte­ré pře­ko­ná­vá kon­ku­ren­ci o celou jed­nu dél­ku. Texty se vyzna­ču­jí hra­vos­tí, ale záro­veň dětem pře­dá­va­jí vel­ké množ­ství infor­ma­cí ve sro­zu­mi­tel­né podo­bě, což vždy nebý­vá pra­vi­dlem. Z krát­ké­ho tex­tu se dozví­me nej­pod­stat­něj­ší infor­ma­ce o cho­vá­ní dru­hů, hnízdě­ní, způ­so­bech péče o mlá­ďa­ta, zís­ká­vá­ní potra­vy,… Závěrem autor při­ná­ší dvoj­stra­nu věno­va­nou pta­čím smys­lům včet­ně těch zvlášt­ních jako je migra­ce nebo schop­nost vycí­tit změ­nu poča­sí.

Jaké to je být ptá­kem oslo­ví nejen malé čte­ná­ře, ale i rodi­če z řad ama­tér­ských orni­to­lo­gů. Knihu navíc dopo­ru­ču­je i Česká spo­leč­nost orni­to­lo­gic­ká, což je samo o sobě znám­kou dosta­teč­né odbor­né kva­li­ty a body navíc zís­ká­vá za kva­li­tu výtvar­né­ho zpra­co­vá­ní.

Název kni­hy Jaké to je být ptá­kem

 • Autor Tim Birkhead, Catherine Raynerová
 • Nakladatelství Bambook
 • Místo vydá­ní Praha
 • Rok vydá­ní 2023
 • Vydání (1., 2. atd.) 1.
 • Počet stran 48
 • ISBN/EAN 978-80-271-3761-9
 • Link na strán­ky nakla­da­tel­ství (pří­mo na kni­hu)

https://www.bambook.cz/jake-to-je-byt-ptakem-12738/

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Rychlá houbová omáčka28. července 2015 Rychlá houbová omáčka Rychlá, jednoduchá houbová omáčka bez mouky, kterou můžete udělat ze sušených hub i z čerstvých. Pokud chcete doplnit o bílkoviny, abyste neměli rychle hlad, můžete přidat orestované […] Posted in Domácí rady
 • Z učitele prezidentem-reformátorem. Na Voyo vstupuje celovečerní film Sluha národa 2 s Volodymyrem Zelenskym.12. května 2022 Z učitele prezidentem-reformátorem. Na Voyo vstupuje celovečerní film Sluha národa 2 s Volodymyrem Zelenskym. Voyo uvede celovečerní film Sluha národa 2, dějově navazující na první sérii stejnojmenného ukrajinského satirického seriálu. Celovečerní snímek s názvem Sluha národa 2 vstupuje na Voyo ve […] Posted in Tiskové zprávy (Newslettery)
 • I menší investice může finančně zatopit5. října 2011 I menší investice může finančně zatopit V dnešní době není žádnou výjimkou, že lidé si berou půjčky i na věci, které by třeba řešit tímto způsobem nemuseli. Pokud však nejste jiní, pak věřte tomu, že oceníte kvalitní […] Posted in Domácí rady
 • Jak poznat stříbro17. května 2012 Jak poznat stříbro Možná jste si koupili něco ze stříbra z pochybného obchodu, nebo jste našli nějaký stříbrný šperk. Ať už je váš důvod pro zjištění stříbra jakýkoli, dobrou zprávou je, že stříbro skutečně […] Posted in Domácí rady
 • Nejlepší hudební alba roku 20185. února 2019 Nejlepší hudební alba roku 2018 Rok 2019 už nějaký ten pátek pobývá v našich kalendářích, což mimo jiné znamená, že je čas na už tradiční přehled toho nejlepšího, co se dle mé maličkosti urodilo na hudebním […] Posted in Hudební recenze
 • Vyšla nová kniha Ivana Krause5. prosince 2018 Vyšla nová kniha Ivana Krause Ve středu 21.listopadu proběhl v Praze v Literární kavárně Academia na Václavském náměstí křest nové knihy spisovatele Ivana Krause Soukromý Hollywood. Kmotrem knihy je výtvarník Jiří […] Posted in Novinky v nakladatelstvích
 • S11E01: The Woman Who Fell to Earth2. října 2018 S11E01: The Woman Who Fell to Earth První ukázka na první epizodu 11. sezóny seriálu Pán Času (Dr. Who) s novou představitelkou doktora (doktorky) Jodie Whittake. https://youtu.be/L6QRnULIjv4 Posted in Trailery
 • #1891: Poslední Incal - 75 %14. ledna 2019 #1891: Poslední Incal - 75 % Poslední Incal (Final Incal)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě a v pevné vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako příběhy "Les Quatre John Difool" (2008), "Louz de Garra" (2011), […] Posted in Recenze komiksů
 • Mezi supy30. ledna 2022 Mezi supy Mezi supy je německo-francouzský film Karla Maye z roku 1964 natočený na motivy stejnojmenné knihy Karla Maye. Premiéra se konala 8. prosince 1964 v mnichovském […] Posted in Speciály
 • Citrónová vůně a jemné polibky - úžasná dovolená u moře21. června 2022 Citrónová vůně a jemné polibky - úžasná dovolená u moře Hledáte příjemné čtení na letní dny? Chystáte se na dovolenou a chcete prožít příjemnou romanci? Román Citrónová vůně a jemné polibky by neměl chybět ve vašem cestovním kufru. Je plný […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,64265 s | počet dotazů: 260 | paměť: 61706 KB. | 30.09.2023 - 13:25:18