Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Jaká tajemství ukrývá Zázračný svět včel?

Jaká tajemství ukrývá Zázračný svět včel?

1527831165 1070 x 562 Zazracny svet vcel

Včely a med zná asi úpl­ně kaž­dý. Jak ale vypa­dá běž­ný život vče­ly medo­nos­né? Jak vzni­ká med? A jak dlou­ho vče­lám trvá, než ho nasbí­ra­jí plnou skle­nič­ku? Nejen na tyhle otáz­ky odpo­ví němec­ký pro­fe­sor Jürgen Tautz, kte­rý pat­ří mezi naj­pes­t­o­va­nej­ší odbor­ní­ky na život vče­ly medo­nos­né. Je auto­rem sto­vek odbor­ných i popu­la­ri­zač­ních člán­ků a taky mno­ha knih. Jeho nej­zná­měj­ší kni­ha Fenomenální vče­ly se sta­la svě­to­vým best­selle­rem. S pomo­cí Dietricha Steena, kte­rý se vče­la­ře­ní věnu­je už více než dva­cet let, se roz­hod­li pro­zra­dit ta nej­vět­ší tajem­ství ze svě­ta včel.

Knihu pojme­no­va­li jed­no­du­še a výstiž­ně - Zázračný svět včel. Protože on zázrač­ný sku­teč­ně je. Pokud nevě­ří­te, auto­ři vás o tom rych­le a snad­no pře­svěd­čí. Prozradí vám, jak si vče­ly budu­jí svůj domov, jak při­chá­zí na svět vče­lí potom­stvo a jak je o něj posta­rá­no, jak pro­bí­há komu­ni­ka­ce v úlu, jak vče­ly pro­ží­va­jí zimu a mno­ho dal­ších zají­ma­vos­tí. Obzvlášť fas­ci­nu­jí­cí je před­po­sled­ní kapi­to­la s názvem Špionáž v pro­vo­zu, lou­pež­ná pře­pa­de­ní a vetřel­ci z Asie - vče­ly boju­jí­cí.

Na kon­ci kni­hy najde­te roz­ho­vor autorů na téma Jsou vče­ly nezišt­né? a obráz­ko­vou pří­lo­hu, kte­rá vám umož­ní lépe si před­sta­vit všech­no, o čem jste čet­li. Nevadí, pokud jste jen vče­lař - začá­teč­ník nebo jen někdo, kdo má o vče­ly zájem. Kniha je psa­ná čti­vě, život v úle před­sta­vu­je pří­stup­ným způsobem, a pro­to­že se věnu­je širo­ké šká­le témat, na své si při čet­bě urči­tě při­jdou i zku­še­ní vče­la­ři. Pokud by jste po dočte­ní měli zájem o dal­ší infor­ma­ce a nemá­te pro­blém s něm­či­nou, na kon­ci kni­hy najde­te seznam lite­ra­tu­ry a inter­ne­to­vých zdrojů, ze kte­rých auto­ři čer­pa­li.

Tahle kni­ha vás pře­svěd­čí o tom, že budouc­nost lid­stva závi­sí na sou­ži­tí lidí a včel. „A i když v této chví­li mož­ná zachá­zí­me s vče­lař­ským pato­sem hod­ně dale­ko, znát malý svět, v nemž fun­gu­je vzá­jem­nost, pomá­há, abychom si nezou­fa­li nad svě­tem, kte­rý vypa­dá, že se v stá­le sobečtěj­ším sna­že­ní roz­pad­ne. Včely dáva­jí nadě­ji a - děla­jí nás šťast­ný­mi,“ tvr­dí Jürgen Tautz. A má prav­du.

Informace o kni­ze:

Zázračný svět včel

Originální název: Die Honigfabrik. Die Wunderwelt der Bienen - Eine Betriebsbesichtigung

Autoři: Jürgen Tautz, Diedrich Steen

Vydáno: Mladá fron­ta, 2018

Počet stran: 250

  • #1984: Malý princ a Hadova planeta - 70 %23. května 2019 #1984: Malý princ a Hadova planeta - 70 % Malý princ a Hadova planeta (Le Petit Prince 24: La planète du Serpent)Vydalo nakladatelství Mladá fronta v pevné vazbě v roce 2016. Původně vyšlo v roce 2016 jako "Le Petit prince 24: La […] Posted in Recenze komiksů
  • #1979: Pozor, v knihovně je kocour! - 80 %16. května 2019 #1979: Pozor, v knihovně je kocour! - 80 % Pozor, v knihovně je kocour!Vydalo nakladatelství Mladá fronta v pevné vazbě v roce 2019. Vydání má 96 stran a prodává se v plné ceně za 299 Kč.Scénář: Klára SmolíkováKresba: Vojtěch […] Posted in Recenze komiksů
  • Miluje obě své děti, zachránit však může jen jedno5. února 2019 Miluje obě své děti, zachránit však může jen jedno Madeleine měla všechno, o čem snila. Nádherný dům, oddanou nejlepší kamarádku Lucy, starostlivého manžela Doma a roztomilá dvojčátka Aidana a Annabel. Zdá se, že se od ní štěstí nemůže […] Posted in Recenze knih
  • Teď mlč je vydařeným debutem Emily Elgarové14. srpna 2018 Teď mlč je vydařeným debutem Emily Elgarové Když v Nemocnici Svaté Kateřiny na jednotce intenzivní péče skončí mladá žena Cassie Jensenová, ihned se o ni začne zajímat vrchní sestra Alice. Její nová pacientka se jí zdá povědomá a […] Posted in Recenze knih
  • František Emmert - Holocaust21. června 2018 František Emmert - Holocaust Masová vražda šesti milionů evropských Židů spáchaná v letech 1941 až 1945 se dnes nazývá holocaust. Nacisté tehdy chtěli vyhladit všechny osoby židovského původu, včetně dětí a starých […] Posted in Recenze knih
  • Jane Corryová - Pokrevní sestra20. června 2018 Jane Corryová - Pokrevní sestra Sestry Kitty a Alison vedou odlišné životy. Kitty žije v ústavu. Nedokáže promluvit a nehodu, která ji do ústavu dostala, si vůbec nevybavuje. Nevzpomíná si ani na svůj předešlý život. […] Posted in Recenze knih
  • Skryté okno - kniha23. února 2018 Skryté okno - kniha Za poslední týdny nová nájemnice prožila hodně zvláštních nocí ve svém bytě. Koukala z okna na silnici, kde jezdila auta hned poté i na hvězdy. Zvuky venkovní kulisy už vlastně ani […] Posted in Recenze knih
  • Šest krát dva - kniha21. února 2018 Šest krát dva - kniha Desiré Rosenkvistové se dostal do rukou dost zvláštní dopis. Pisatelkou byla jistá žena, která už se dva měsíce potýkala se zvláštnímu zvuky u sebe doma. Připadalo jí to, jakoby byl někdo […] Posted in Recenze knih
  • Sexy farmář - kniha19. února 2018 Sexy farmář - kniha Roxie Callahanová pochází sice z malinkého městečka, ale už roky žije v Hollywoodu, kde vaří pro ty nejzhýčkanější paničky, které tu vůbec jsou. Zrovna vařila pro jednu z nich - Mitzi St. […] Posted in Recenze knih
  • Zmizení Šimona Šťopky - kniha11. srpna 2017 Zmizení Šimona Šťopky - kniha Emily vypadá jako vcelku normální menší holčička, ale není to tak úplně pravda. Je totiž spolumajitelkou firmy Křídla a spol. což je vílí detektivní kancelář. Sdílí ji s mnoha zvláštními […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,76375 s | počet dotazů: 237 | paměť: 53293 KB. | 18.09.2021 - 00:00:02