Kritiky.cz > Pro ženy > Jaká je vaše oblíbená barva? A co o vás prozradí?

Jaká je vaše oblíbená barva? A co o vás prozradí?

paint 2985569 1920

Věděli jste, že naše oblí­be­ná barva toho o nás může hod­ně pro­zra­dit? Někdo jich má více, jiný si zami­lu­je jen jed­nu. I když mož­ná máte v obli­bě více barev, jed­na z nich ve vašem šat­ní­ku pře­ci jen pře­vlá­dá - schvál­ně se jdě­te podí­vat, kte­ré­ho odstí­nu máte v šat­ní skří­ni nej­ví­ce. Je to žlu­tá? Zelená? Nebo snad bílá? Pojďme se spo­leč­ně podí­vat, co prá­vě o vás vaše nej­ob­lí­be­něj­ší barva pro­zra­zu­je!

Jaká je vaše oblíbená barva?

Moje oblí­be­ná barva je čer­ná, v šat­ní­ku vidi­tel­ně pře­vlá­dá. A co vaše nej barva? Kterou máte nej­rad­ši? Kterou pre­fe­ru­je­te?

1. Modrá barva

Máte rádi mod­rou bar­vu? O té se čas­to říká, že mod­rá je dob­rá - urči­tě to také zná­te. Milovníci mod­ré bar­vy rádi peču­jí o své blíz­ké, na kte­ré čas­to mys­lí více, než­li sami na sebe. Jsou ochot­ni rodi­ně a přá­te­lům věno­vat spous­tu času i ener­gie, někdy ale jejich ocho­ta může být spí­še na ško­du. Jsou to lidé, kte­ří na své oko­lí půso­bí upřím­ně, klid­ně a vyrov­na­ně.

2. Zelená barva

I zele­ná barva může být pro něko­ho tou nej­ob­lí­be­něj­ší a kdo ví, mož­ná i prá­vě pro vás. Jestliže máte rádi zele­nou bar­vu, pak jste rodin­ně zalo­že­ný typ, u kte­ré­ho je na prv­ním mís­tě věr­nost. Je na vás spo­leh­nu­tí, čehož si lidé ve vašem oko­lí vel­mi váží. Lidé milu­jí­cí zele­nou nejsou zrov­na dob­ro­druž­ně zalo­že­ni, nej­ra­dě­ji mají své jis­té a změ­ny jim nedě­la­jí pří­liš dob­ře.

3. Žlutá barva

Žlutá barva je vese­lá a radost­ná, úpl­ně stej­ně, jako lidé, kte­ří jí mají v obli­bě. Jestliže pat­ří­te k těm, kte­rým se líbí žlu­tá, pak jste vese­lé pova­hy, máte smy­sl pro humor, doká­že­te si udě­lat legra­ci i sami ze sebe a oko­lí se s vámi nikdy nenu­dí. Jedinou nevý­ho­dou vaší pova­hy je občas­ná tou­ha být stře­dem pozor­nos­ti, což někdy může být spí­še na ško­du.

4. Černá barva

Černá barva je oblí­be­ná pře­de­vším z toho důvo­du, že je hod­ně uni­ver­zál­ní, snad­no se kom­bi­nu­je a navíc má schop­nost optic­ky zeštíhlo­vat. Je vaše oblí­be­ná barva prá­vě čer­ná? Pak bys­te měli vědět, že jste roz­hod­ný člo­věk, kte­rý si sto­jí za svý­mi názo­ry a jakmi­le si něco uma­ne, jde si za tím. Vaše oko­lí ale bohu­žel někdy neví, co je ješ­tě sku­teč­nost a co je jen mas­ka, kte­rou kolem sebe vytvá­ří­te.

5. Červená barva

Červená je váš­ni­vá a smy­sl­ná, stej­ně jako lidé, kte­ří jí s obli­bou nosí. Kromě toho jsou to lidé, kte­ří svůj život žijí na maxi­mum, uží­va­jí si kaž­dý oka­mžik a nic nechtě­jí pro­mar­nit. Milovníci čer­ve­né bar­vy jsou opti­mis­té, jejich pova­ha je zábav­ná, ale bohu­žel i cho­le­ric­ká, což jejich oko­lí mnoh­dy nevní­má zrov­na s nad­še­ním.

6. Bílá barva

Andělsky bílá barva je nevin­ná, záro­veň stej­ně jako čer­ná nesmír­ně uni­ver­zál­ní. Máte rádi prá­vě bílou? V tom pří­pa­dě jste per­fek­ci­o­nis­té a to jak v osob­ním, tak i v pra­cov­ním živo­tě, kde vyža­du­je­te doko­na­lost za kaž­dou cenu. Jakmile se před vámi obje­ví něja­ký pro­blém, drží­te to v sobě, neu­mí­te se pří­liš svě­řo­vat.

Foto: Chichiclothing.com, Pixabay.com


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu Dnešnímóda.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Jdete na silvestrovský večírek? Buďte ten večer za hvězdu!30. srpna 2019 Jdete na silvestrovský večírek? Buďte ten večer za hvězdu! Konec roku se nezastavitelně blíží a možná se i vy chystáte na silvestrovský večírek, na kterém hodláte pořádně oslavit příchod nového roku. Vyrazit si poslední den v roce na nějakou […]
  • HOT TREND: odhalte svá ramena!19. srpna 2019 HOT TREND: odhalte svá ramena! Znáte trend, který letos slaví největší úspěch a na plné čáře předběhl všechny ostatní trendy? Ano, mluvíme o trendu odhalených ramen, kterému naprosto propadl i náš tým na Dnesnimoda.cz. […]
  • Ochrana pleti v zimě - jak na to?14. května 2019 Ochrana pleti v zimě - jak na to? Ochrana pleti v zimě je často diskutované téma. Pokud si právě teď říkáte, že tohle téma přeci ještě není aktuální, protože nám stále ještě panuje teplotně příznivější podzim, dovolím si […]
  • Posedlost zdravou stravou7. října 2019 Posedlost zdravou stravou Většina lidí ve skrytu duše pokorně přizná, že by měli něco udělat se svou životosprávou. Lidé s nadváhou kvůli redukci tuku. Obezita přináší obrovské množství zdravotních rizik a ta se s […]
  • Dětské botičky: Tipy, jak poznat správnou velikost14. července 2019 Dětské botičky: Tipy, jak poznat správnou velikost Děti jsou naše chlouba. Pro naše miláčky bychom udělaly první poslední, proto se rozhodně nezlobíme, že má naše dítě více párů bot, než my samy. No dobře.. trochu jim to možná závidíme. […]
  • Trendy dámské lodičky: jaké si vyberete?!2. července 2019 Trendy dámské lodičky: jaké si vyberete?! Neexistuje snad typičtější obuv pro ženy, nežli právě dámské lodičky. Tahle doména patří pouze nám - ženám, o tom nemusí být sporu. I když počasí panující za okny není v posledních dnech […]
  • Výběr podprsenky není věda, přesto při něm často chybujeme3. června 2019 Výběr podprsenky není věda, přesto při něm často chybujeme Výběr podprsenky čas od času nemine snad žádnou z nás. Rozhodně nelze tvrdit, že nám jeden model vydrží celý život - mnohdy nepřežije ani půl roku, aniž by nedošlo k viditelným známkám […]
  • Ach ta suchá pokožka! Co když si za ni můžete sami?!26. srpna 2019 Ach ta suchá pokožka! Co když si za ni můžete sami?! Suchá pokožka trápí dnes a denně mnoho žen a dívek, mezi něž možná patříte i vy. Určitě mi dáte za pravdu, že pokožka, která je vysušená, podrážděná a která se loupe rozhodně není nic […]
  • Holčičí outfity ála maminka6. července 2019 Holčičí outfity ála maminka Sociální sítě mají své pro i proti. Jedním z těch největších „pro“ je nekonečná inspirace. Především na Instagramu se začaly objevovat fotografie maminek, které jsou stejně oblečené jako […]
  • Tajemství krásy celebrit15. června 2019 Tajemství krásy celebrit My obyčejní smrtelníci, co nám v životě nepomáhají nutriční poradci, profesionální stylisti ani kadeřníci, si musíme vystačit sami. Přesto toužíme po účincích, které mají lidé, kteří […]